>

Atea blev den 27. juni 2018 dømt for bestikkelse af ansatte i Region Sjælland. Den 12. juli 2018 accepterede Atea endvidere et bødeforlæg for bestikkelse af offentlige ansatte fra flere andre myndigheder. Efter den daværende udbudslov var Atea til og med den 11. juli 2022 omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som betød, at virksomheder dømt for bestikkelse skal udelukkes fra offentlige kontrakter i fire år.

Udbudsloven giver imidlertid udelukkede virksomheder ret til at dokumentere, at de har renset sig selv (”selfcleaning”). Hvis det er tilfældet, kan virksomheden ikke udelukkes fra offentlige udbud.

I forlængelse af dommen bad SKI og Økonomistyrelsen derfor Atea om en detaljeret redegørelse for de selfcleaninginitiativer, som Atea havde taget siden 2015, hvor sagen om bestikkelse kom frem. På baggrund af Kammeradvokatens gennemgang af Ateas initiativer og dokumentation vurderede SKI og Økonomistyrelsen i september 2018, at Atea i udbudslovens forstand var selfcleanet og dermed ikke kunne udelukkes fra at byde ind på offentlige udbud.

SKI og Økonomistyrelsen meddelte samtidig Atea, at vurderingen ville blive revideret minimum en gang om året i udelukkelsesperiodens fire år. 

Med den seneste ændring af udbudsloven blev udelukkelsesperioden forlænget fra fire til fem år. For udbud, der offentliggøres efter den 1. juli 2022, betyder det, at Atea til og med den 11. juli 2023 fortsat er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund.

SKI har på den baggrund opdateret vurderingen af Ateas pålidelighed. På baggrund af Kammeradvokatens gennemgang af Ateas redegørelse og dokumentation er det således fortsat SKI’s vurdering, at Atea er selfcleanet og dermed ikke kan udelukkes fra offentlige udbud.

Den offentlige sektor kan læne sig op ad den reviderede vurdering

SKI’s indkøbsaftaler dækker ikke hele den offentlige sektors indkøb af it, hvorfor offentlige ordregivere kan komme i situationer, hvor Atea byder ind på deres egne udbud og de får behov for at vurdere Ateas pålidelighed. 

Når SKI vurderer Ateas pålidelighed, er det derfor også for at hjælpe den offentlige sektor, der ellers selv vil skulle vurdere Atea, hver gang Atea står over for at vinde en offentlig kontrakt. Nu kan de i stedet læne sig op ad SKI’s arbejde og dermed spare ressourcer. ​​

Den revurdering, der nu er foretaget, er en vurdering af forholdene her og nu. SKI har stillet krav om, at Atea straks gør SKI opmærksom på eventuelle nye forhold og andre afvigelser fra det, der har været fremført i forbindelse med vurderingen af spørgsmålet om udelukkelse. ​​

SKI stiller værktøjer til rådighed, som offentlige indkøbere kan bruge, når de skal handle med Atea. Værktøjerne inkluderer en skabelon til at vurdere Ateas selfcleaning og en skabelon til en tro og love-erklæring, som netop er blevet opdateret som følge af den nye vurdering af Ateas selfcleaning. Vejledningen, skabelonerne og alle dokumenter i forbindelse med selfcleaningvurderingen (Ateas dokumentation, Kammeradvokatens redegørelse og SKI’s vurdering) er tilgængelige på SKI’s og Økonomistyrelsens hjemmeside. 

Bemærk, at jf. ændringen af udbudsloven den 1. juli 2022 er ordregiver fra 1. januar 2023 forpligtet til at indhente en vejledende udtalelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Læs mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.