>

Efter den tidligere udbudslov skulle virksomheder, der er omfattet af udelukkelsesgrunde jf. Udbudslovens §135 stk. 1, udelukkes fra offentlige kontrakter i fire år. Med den seneste ændring af udbudsloven er udelukkelsesperioden forlænget til fem år. Dette gælder udbud, der offentliggøres efter den 1. juli 2022. Udelukkelsesperioden er fortsat fire år for udbud, der er offentliggjort inden den 1. juli 2022.

Den 1. januar 2023 trådte yderligere en ny bestemmelse i kraft. Bestemmelsen betyder, at offentlige ordregivere skal indhente en udtalelse om udelukkelsesramte tilbudsgiveres pålidelighed hos en ny enhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Enheden for Vurdering af Pålidelighed.

Det betyder, at:

  • Ordregiveren selv skal stå for pålidelighedsvurderingen, hvis der skal foretages vurdering af en leverandørs pålidelighed i forbindelse med tildeling på en aftale, hvor udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort inden den 1. januar 2023.

  • Ordregiver skal indhente en vejledende udtalelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort efter den 1. januar 2023.

Du kan læse mere om pålidelighedsvurderinger på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Da Atea A/S i 2018 blev dømt for bestikkelse af offentligt ansatte, blev virksomheden omfattet af udelukkelse. Af udbudsloven følger også muligheden for at påvise pålidelighed. Af de SKI-aftaler i drift, hvor Atea er leverandør, er alle på nær én udbudt inden den 1. juli 2022. Det betyder, at kravet til Ateas selfcleaning er udløbet, og der er derfor ikke længere behov for at vurdere Ateas pålidelighed.

Der er dog pt. én SKI-aftale, som er udbudt efter 1. juli 2022, hvor Atea er blandt leverandørerne: Det dynamiske indkøbssystem 02.22 It-drift, der trådte i kraft den 6. februar 2023. Det betyder, at Atea på 02.22 er omfattet af udelukkelse til og med den 11. juli 2023.

Hvis du i forbindelse med et konkret indkøb på 02.22 står over for at skulle tildele Atea, skal du derfor foretage en pålidelighedsvurdering. Da udbudsbekendtgørelsen for 02.22 er offentliggjort før den 1. januar 2023, skal du selv foretage den uden at indhente en vejledende udtalelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Dog kan du læne dig op ad SKI’s seneste pålidelighedsvurdering af Atea, som du finder her på ski.dk.

Er udbudsbekendtgørelsen for dit udbud offentliggjort inden den 1. juli 2022, skal Atea ikke længere selfcleane, da deres udelukkelsesperiode er udløbet.

Er udbudsbekendtgørelsen offentliggjort efter den 1. juli 2022 men inden den 1. januar 2023, skal du selv foretage en pålidelighedsvurdering. Her kan du læne dig op ad SKI’s seneste pålidelighedsvurdering, som du finder her på ski.dk.

Er udbudsbekendtgørelsen offentliggjort efter den 1. januar 2023, skal Atea selfcleane til og med den 11. juli 2023. Du skal indhente en vejledende udtalelse hos Enheden for Vurdering af Pålidelighed i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du kan læse mere om pålidelighedsvurderinger på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.