>

Efter den tidligere udbudslov skulle virksomheder, der er omfattet af udelukkelsesgrunde jf. Udbudslovens §135 stk. 1, udelukkes fra offentlige kontrakter i fire år. Med den seneste ændring af udbudsloven er udelukkelsesperioden forlænget til fem år. Dette gælder udbud, der offentliggøres efter den 1. juli 2022. Udelukkelsesperioden er fortsat fire år for udbud, der er offentliggjort inden den 1. juli 2022.

Den 1. januar 2023 trådte yderligere en ny bestemmelse i kraft. Bestemmelsen betyder, at offentlige ordregivere skal indhente en udtalelse om udelukkelsesramte tilbudsgiveres pålidelighed hos en ny enhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Enheden for Vurdering af Pålidelighed.

Det betyder, at:

  • Ordregiveren selv skal stå for pålidelighedsvurderingen, hvis der skal foretages vurdering af en leverandørs pålidelighed i forbindelse med tildeling på en aftale, hvor udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort inden den 1. januar 2023.

  • Ordregiver skal indhente en vejledende udtalelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort efter den 1. januar 2023.

Du kan læse mere om pålidelighedsvurderinger på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.