>

Sammen med Økonomistyrelsen har SKI nu for tredje gang opdateret vurderingen af Ateas selfcleaning. På baggrund af Kammeradvokatens gennemgang af Ateas redegørelse og dokumentation er det fortsat SKI og Økonomistyrelsens vurdering, at Atea er selfcleanet og dermed ikke kan udelukkes fra at byde ind på offentlige udbud. 

Den 27. juni 2018 blev Atea dømt for bestikkelse af ansatte i Region Sjælland. Den 12. juli 2018 accepterede Atea endvidere et bødeforlæg for bestikkelse af offentlige ansatte fra flere andre myndigheder. Af udbudsloven fremgår det, at virksomheder dømt for bestikkelse skal udelukkes fra at byde på offentlige kontrakter i fire år. Udbudsloven giver imidlertid dømte virksomheder ret til at dokumentere, at de har renset sig selv (”selfcleaning”). Hvis det er tilfældet, kan virksomheden ikke udelukkes fra offentlige udbud.

I forlængelse af dommen bad SKI og Økonomistyrelsen (tidligere Moderniseringsstyrelsen) derfor Atea om en detaljeret redegørelse for de selfcleaninginitiativer, som Atea havde taget siden 2015, hvor sagen om bestikkelse kom frem. På baggrund af Kammeradvokatens grundige gennemgang af Ateas initiativer og dokumentation vurderede SKI og Økonomistyrelsen i september 2018, at Atea i udbudslovens forstand var selfcleanet og dermed ikke kunne udelukkes fra at byde ind på offentlige udbud.

SKI og Økonomistyrelsen meddelte samtidig Atea, at vurderingen ville blive revideret minimum en gang om året. Dette for at sikre, at Atea fortsat efterlever de skærpede krav. 

Det har vi gjort i 2019 og 2020 og nu er den tredje reviderede vurdering klar. På baggrund af en ny, grundig gennemgang af Ateas redegørelse og dokumentation fra Kammeradvokaten er det igen SKI og Økonomistyrelsens vurdering, at Atea er selfcleanet og dermed ikke kan udelukkes fra at byde ind på offentlige udbud. 

Særligt fokus på whistleblowerordning og intern compliance

Bestikkelse er en særdeles alvorlig lovovertrædelse, og fordi Atea én gang er blevet vurderet selfcleanet, er det ikke givet, at det vil ske fremadrettet. Sammen med Økonomistyrelsen har SKI i selfcleaningen særligt haft fokus på whistleblowerordning og intern compliance.

Kammeradvokatens redegørelser viser, at der er arbejdet systematisk med selfcleaning siden 2015.

Det er imidlertid afgørende, at de igangsatte initiativer efterleves fuldt ud. Selvom konklusionen er, at Atea fortsat er selfcleanet, har SKI og Økonomistyrelsen i forbindelse med den reviderede vurdering af Ateas selfcleaning, bedt Atea bekræfte, at de vil følge en række anbefalinger.

Det gælder bl.a. anbefalinger om øget brug af onsite audit internt samt, at Atea overvejer, om det kan gøres endnu tydeligere i Code of Conduct, at henvendelser via whistleblowerfunktionen kan og bør ske på lige fod med de øvrige tilgængelige kanaler.

Samtidig anbefales det, at Atea sikrer en mere systematisk registrering af henvendelser om compliance, som modtages via andre kanaler end whistleblowerfunktionen.

Den offentlige sektor kan læne sig op ad den reviderede vurdering

SKI’s og Økonomistyrelsens indkøbsaftaler dækker langt fra hele den offentlige sektors indkøb af it. 

Når SKI og Økonomistyrelsen, på grundlag af en redegørelse fra Kammeradvokaten, vurderer Ateas selfcleaning, er det derfor også for at hjælpe den offentlige sektor, der ellers selv vil skulle vurdere Ateas selfcleaning fra bunden, hver gang Atea står over for at vinde en offentlig kontrakt. Nu kan de i stedet – når de skal vurdere, om Atea kan deltage i en udbudsforretning – læne sig op ad SKI’s og Økonomistyrelsens arbejde og dermed spare ressourcer. ​​

Den revurdering, der nu er foretaget pr. 30. juni 2021, er en vurdering af forholdene her og nu. SKI og Økonomistyrelsen har stillet krav om, at Atea straks gør SKI og Økonomistyrelsen opmærksom på eventuelle nye forhold og andre afvigelser fra det, der har været fremført i forbindelse med vurderingen af spørgsmålet om udelukkelse.

SKI og Økonomistyrelsen stiller værktøjer til rådighed, som offentlige indkøbere kan bruge, når de skal handle med Atea. Værktøjerne inkluderer en skabelon til at vurdere Ateas selfcleaning og en skabelon til en tro og love-erklæring, som netop er blevet opdateret som følge af den nye vurdering af Ateas selfcleaning. Vejledningen, skabelonerne og alle dokumenter i forbindelse med selfcleaningvurderingen (Ateas dokumentation, Kammeradvokatens redegørelse og SKI’s og Økonomistyrelsens vurdering) er tilgængelige på SKI’s og Økonomistyrelsens hjemmeside.