>

SKI - Staten og Kommunernes Indkøbsservice er sat i verden for at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb. Det gør vi ved at udarbejde indkøbsaftaler, som sikrer hele den offentlige sektor varer og tjenesteydelser af god kvalitet på gode vilkår til bedst mulig pris.

Formand: Lasse Jacobsen, kommunaldirektør i Viborg Kommune

Næstformand: Helene Egebøl, operating partner, Triton Partners

Bestyrelsesmedlem: Erik Christensen, formand for Det Kriminalpræventive Råd og formand for Europanævnet

Bestyrelsesmedlem: Rie Perry, kommunaldirektør i Næstved Kommune

Tilforordnet bestyrelsesmedlem Morten Mandøe, cheføkonom i KL

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem: Jens Hedegaard Madsen, kundepartner i SKI

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem: Tanja Haas, udbudskonsulent i SKI