>

Møderne har fokus på erfaringsudveksling om de emner, der har høj prioritet i de kommunale indkøbsafdelinger samt de politiske agendaer, der har indflydelse på den kommunale indkøbspolitik. Det kan være:

  • E-handel
  • CSR og grønne indkøb
  • Nye aftaleområder fra SKI (kommende aftaler).

Møderne har altid fokus på dialog og input fra deltagerne, og der er rig mulighed for at netværke og dele erfaringer.

Deltagerne er meget velkomne til at komme med input til emner til kommende netværksmøder.

Hvem kan deltage?

Netværket og møderne er for medarbejdere i de kommunale indkøbsafdelinger. Kommende kommunale netværksmøder vil blive lagt her på hjemmesiden under arrangementer ca. 6-8 uger før afholdelse.

Hvor ofte mødes vi?

Netværket holder tre møder to gange om året. Møderne bliver holdt i henholdsvis København, Nordjylland og Sønderjylland typisk i maj/juni og november/december.

Formandskaberne for de kommunale indkøbsfællesskaber og SKI mødes to gange årligt. Formålet er at styrke det strategiske samarbejde mellem indkøbsfællesskaberne og SKI.

Møderne har fokus på samarbejdet generelt, SKI-aftalerne i det fælleskommunale indkøbsprogram, ledelsesmæssig styring af indkøbsområdet og generelle overordnede tendenser inden for offentligt indkøb.

Netværket er forbeholdt formandskaberne for de kommunale indkøbsfællesskaber. Man bliver inviteret til at deltage i netværket, og man kan derfor ikke søge om medlemskab.

Hør en deltager fortælle om arrangementet - og hvorfor det er en god idé at deltage.