>

Få det fulde overblik over vores nuværende it-aftaler, og hvilke områder de dækker.

På SKI's konsulentaftaler kan du finde både management- og it-konsulenter, finans- og økonomistyring, byggerådgivning, ingeniører, arkitekter og vikarer. I hjulet kan du se vores nuværende konsulentaftaler.

I aftaleoverblikket kan du få det fulde overblik over alle SKI's aftaler - og herunder SKI's it-aftaler.

Sammen med en række kommuner, KL og KOMBIT har SKI beskrevet en indkøbsproces for den gode it-anskaffelse. Processen er inddelt i seks faser, og for hver fase får du i indsigt i, hvorfor fasen er vigtig, samt hvordan du kommer rundt om fasens mange facetter.

  • GDPR og databehandleraftale på SKI’s aftaler

SKI tager udgangspunkt i Datatilsynets skabelon om databehandleraftale. Du finder introduktion til reglerne, skabeloner og vejledninger på Datatilsynets hjemmeside. Når du køber ind på en SKI-aftale, finder du informationer omkring gældende databehandleraftale på den pågældende aftaleside. Hvis der er tilknyttet en skabelon fra SKI, finder du denne under aftaledokumenter, når du er logget ind.

I SKI stiller vi tildelingsværktøjer til rådighed, som du kan bruge i forbindelse med et køb på en aftale. Vi udvikler løbende værktøjerne, så de hele tiden passer til den situation, vores kunder befinder sig i.

Du finder de konkrete værktøjer og hjælp til at bruge dem på aftalesiden for den aftale, værktøjet knytter sig til. Gå til aftalesiden for en specifik it-aftale via aftaleoverblikket.