>

I 2008 blev selvejesektoren omfattet af Statens Indkøbsprogram, statslige indkøbsaftaler, indkøbsfællesskaber m.v. og stod dermed over for en ny virkelighed.

Lærerige arrangementer

For at hjælpe de selvejende institutioner godt på vej oprettede det daværende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) og SKI et partnerskab på indkøbsområdet med det formål at understøtte indkøb i de selvejende institutioner. I 2012 kom Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) også med i partnerskabet.

Partnerskabet holder ca. 8-10 arrangementer om året for de selvejende institutioner. Arrangementerne holdes på de forskellige institutioner i landet. Der er typisk 60-80 deltagere på hvert arrangement.

Tværgående rådgivergruppe

I samarbejdet mellem MBUL, UFM og SKI er der udpeget en rådgivningsgruppe af de respektive institutions- og lederforeninger, der har til opgave at træffe beslutninger om projekter, temadage, konferencer m.m. samt prioritere de ressourcer, som MBUL, FIVU og SKI stiller til rådighed i forbindelse med arbejdet.

Følgende institutionssektorer er repræsenteret i rådgivningsgruppen:

 • Erhvervsskoler og AMU-centre
 • Professionshøjskoler
 • Erhvervsakademier
 • Gymnasier
 • SOSU-skoler
 • Voksenuddannelsescentre (VUC).

Rådgivningsgruppens medlemmer er udpeget af institutions- og lederforeningerne på MBUL og UFM’s områder:

 • Claus Engsted, økonomi- og administrationschef, Randers Social og Sundhedsskole (formand, udpeget af Danske SOSU-skoler)
 • Ib Thyge Christensen, indkøbschef, UC Capital (næstformand, udpeget af Professionshøjskolernes Rektorkollegium)
 • Gerly Rimmer, indkøbschef, VIA UC (udpeget af Professionshøjskolernes Rektorkollegium)
 • Tina Karsberg Nygaard, indkøbskoordinator, EUC Sjælland (udpeget af Danske Erhvervsskoler)
 • Susanne Würtz, konsulent, Danske Erhvervsskoler (udpeget af Danske Erhvervsskoler)
 • Henrik D. Rasmussen, økonomi- og ressourcedirektør, CELF, (udpeget af Danske Erhvervsskoler)
 • Ulla Lundgaard, Viborg Gymnasium (udpeget af Gymnasieskolernes Rektorforening)
 • Jytte Colling, indkøbschef, Slagelse Gymnasium (udpeget af Gymnasieskolernes Rektorforening)
 • Kirstine Kjemtrup, specialkonsulent, Rektorforeningen (udpeget af Gymnasieskolernes Rektorforening)
 • Anne Wieth-Knudsen, konsulent, Danske SOSU-skoler (udpeget af Danske SOSU-skoler)
 • Torben Hollingdal, økonomi- og administrationschef, VUC Djursland (udpeget af VUC-lederforeningen)
 • Torben Samson, it-chef, KEA, (udpeget af Erhvervsakademiernes Rektorkollegium)
 • Michael Rugaard, sekretariatschef, Danske Erhvervsakademier (udpeget af Erhvervsakademiernes Rektorkollegium).

Sekretariat for rådgivningsgruppen:

 • Jens Hedegaard Madsen, SKI: jhm@ski.dk eller på 40 55 38 63.

Rådgivningsgruppen mødes 4-5 gange om året.