>

Udbudsloven regulerer de offentlige indkøb i Danmark, som hvert år udgør omkring 365 milliarder kroner. Det er Danmarks første udbudslov. Loven blev vedtaget i 2015 og trådte i kraft 1. januar 2016.

Formålet med den nye udbudslov var, at regelsættet skulle sikre effektiv konkurrence om offentlige indkøb og samtidig skabe større klarhed, forenkling og fleksibilitet med lave transaktionsomkostninger hos såvel ordregivere som leverandører.

Læs mere om udbudsloven

Udbudsloven er forankret hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er ansvarshavende ressortmyndighed. På deres hjemmeside kan du blandt andet finde udbudsreglerne, vejledninger og blive inspireret af andre i deres samling af cases.

bedreudbud.dk kan du få et hurtigt overblik over udbudsloven, samt de ændringer loven medførte, da den trådte i kraft i 2016. Derudover har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen haft et panel af eksperter til at besvare spørgsmål fra brugere af udbudsloven.