>

Møderne har fokus på samarbejdet generelt, SKI-aftalerne i det fælleskommunale indkøbsprogram, ledelsesmæssig styring af indkøbsområdet og generelle overordnede tendenser inden for offentligt indkøb.

Netværket er forbeholdt formandskaberne for de kommunale indkøbsfællesskaber. Man kan ikke søge medlemskab af netværket men bliver inviteret til at deltage.