>

Udbudsloven trådte i kraft 1. januar 2016. Formålet med den nye udbudslov var, at regelsættet skulle sikre effektiv konkurrence om offentlige indkøb og samtidig skabe større klarhed, forenkling og fleksibilitet med lave transaktionsomkostninger hos såvel ordregivere som leverandører.

Da loven blev vedtaget i 2015, blev det samtidig besluttet, at loven skulle evalueres i 2020 for at vurdere, om loven fungerer efter hensigten. Evalueringen blev sagt i gang af daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov i december 2018.

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der står for evalueringen med inddragelse af Forum for Udbud. Forum for Udbud blev også nedsat af den forhenværende erhvervsminister.

Forum for Udbud består af 14 udpegede medlemmer fra både det offentlige og erhvervs- og lønmodtagerorganisationer heriblandt SKI, som er repræsenteret ved adm. direktør Signe Lynggaard Madsen. Under Forum for Udbud er SKI desuden repræsenteret i en teknisk arbejdsgruppe, der bistår med evalueringen.

Forummets arbejde baserer sig blandt andet på høringssvar fra en lang række organisationer.

Den skriftlige evalueringsrapport af udbudsloven forventes at være klar i løbet af 2021.

SKI’s input til udbudsloven

SKI er kommet med ni forslag i forbindelse med evalueringen af udbudsloven

  1. Større fleksibilitet til at kunne foretage ændringer, der optimerer offentliggjort udbudsmateriale
  2. Dynamiske indkøbssystemer: Lempelse af kravene til begrundede afslagsskrivelser og dokumentation
  3. Klagenævnslovens §17 stk. 5 bringes i overensstemmelse med udbudslovens §185 stk. 2 (usikkerhed om, hvornår en rammeaftale er annulleret).
  4. Bedre mulighed for opdatering og udvidelse af sortiment
  5. Forenkling af sortimentsudbud
  6. Lempelse af kravene til indhentning af endelig dokumentation forud for tildeling
  7. Lempelse af kravet om fuld offentliggørelse af evalueringsmetoden
  8. Revidering af klagefristens længde, samt hvornår i en udbudsproces en klage kan afgives
  9. Klarhed om varigheden af en selfcleaning samt indførelse af et centralt organ, der kan vurdere en virksomheds dokumentation.