>

I et dynamisk indkøbssystem bliver nye leverandører løbende optaget, og sortimentet er ikke låst. Samtidig er et dynamisk indkøbssystem konstant åbent for nye leverandører, ny teknologi og innovative løsninger.

SKI har udbudt dynamiske indkøbssystemer siden 2018. Det første var aftalen på biler. Siden er flere dynamiske indkøbssystemer kommet til på elevatormodernisering, digitale læremidler, og senest standardsoftware. Fra den 31. marts 2022 vil offentlige organisationer også kunne indkøbe AV-løsninger i et dynamisk indkøbssystem.

Øget fleksibilitet - større krav til behovsopgørelse

Fordelene ved dynamiske indkøbssystemer er bl.a., at vi kan nedbringe de omkostninger, der ofte er forbundet med at indgå leveringsaftaler i henhold til udbudsreglerne. Det kan vi, fordi systemet, når først det er etableret, ikke har en fastsat løbetid, men teoretisk kan fortsætte i ubegrænset tid.

Det giver mulighed for innovation og fleksibilitet hos både de offentlige kunder og de private leverandører, og det dynamiske indkøbssystem kan derfor let tilpasse sig markedet.

Det konkrete materiale skal først udarbejdes, når et behov opstår hos kunden, og den fleksibilitet sikrer, at kunderne ikke bliver fastlåst. Omvendt stiller det større krav til kundens beskrivelse af sit konkrete behov i modsætning til fx en klassisk rammeaftale med et katalog over produkter og ydelser, hvor alle elementer er beskrevet og aftalt på forhånd.

Siden det blev muligt at anvende dynamiske indkøbssystemer som udbudsform i 2016, har flere offentlige ordregivere taget værktøjet til sig. Andelen af udbud med fleksible procedurer er gået fra stort set ingen i 2016 til omkring 12,5 pct. i 2019, viser tal fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Der sker derfor også en løbende udvikling og tilpasning af de dynamiske indkøbssystemer som udbudsform. Også i SKI er vi ved at udvikle bedre løsninger, så dynamiske indkøbssystemer bliver mere brugervenlige for både ordregivere og leverandører. Og vi indhenter feedback fra vores kunder og leverandører for at forbedre brugeroplevelsen.

Med det afsæt er vi i SKI i fuld gang med at udvikle digitale værktøjer til at hjælpe kunderne med at få beskrevet deres konkrete behov og udarbejde de nødvendige dokumenter. Derfor vil man som kunde også opleve, at et dynamisk indkøbssystem fungerer anderledes end andre.

Senest har SKI fx i slutningen af 2021 udviklet et nyt dynamisk indkøbssystem til indkøb af biler, der understøtter et fuldt digitalt flow.


SKI vurderer fra rammeaftale til rammeaftale, hvordan vi kan skabe den ønskede konkurrence på et marked. Her kigger vi blandt andet på sammensætningen af leverandører og produktudviklingen.

Hvis et marked er præget af mange leverandører, en hastig udvikling og løbende produkttilgang kan et dynamisk indkøbssystem give rigtig god mening i stedet for en traditionel rammeaftale. Her er det nemlig muligt både at optage nye leverandører og nye produkter løbende.

Det er dog ikke alle områder, der egner sig til et dynamisk indkøbssystem. På områder med en høj grad af standardisering af ydelser og produkter, behov for forsyningssikkerhed og mange hyppige indkøb fra mange forskellige enheder vil et dynamisk indkøbssystem medføre alt for store transaktionsomkostninger og for stor usikkerhed for den enkelte organisation. Det gælder fx fødevarer, teleaftaler, forbrugsartikler og andre områder, hvor forsyning og lette indkøbsprocesser er afgørende.