>

Den 27. juni 2018 blev Atea dømt for bestikkelse af ansatte i Region Sjælland. Af udbudsloven fremgår det, at virksomheder dømt for bestikkelse skal udelukkes fra at byde på offentlige kontrakter i fire år. Udbudsloven giver dog dømte virksomheder ret til at dokumentere, at de har gennemgået en selfcleaning-proces, og hvis de kan det, kan de ikke udelukkes fra offentlige kontrakter.

Det er Kammeradvokaten, der på vegne af SKI og Økonomistyrelsen (fhv. Moderniseringsstyrelsen) analyserer Ateas selfcleaning-initiativer baseret på Ateas dokumentation. På baggrund af Kammeradvokatens redegørelse vurderer Økonomistyrelsen og SKI, om Atea er pålidelig (selfcleanet) i udbudslovens forstand.

Det følger af udbudsloven, at virksomheder, der er dømt for bestikkelse, skal dokumentere deres pålidelighed i fire år efter dommen, hvis de ikke skal udelukkes fra offentlige kontrakter.

Økonomistyrelsen og SKI kræver derfor, at Atea fastholder og efterlever de igangsatte initiativer. Endvidere vil Økonomistyrelsen og SKI i den fireårige periode mindst én gang årligt gentage vurderingen af Atea pålidelighed. Atea vil i den forbindelse som minimum blive anmodet om at dokumentere følgende:

  • At ledelsen i Atea kontinuerligt, aktivt og gennem egne handlinger, internt som eksternt, klart og utvetydigt tager afstand fra enhver form for bestikkelse
  • At compliance-tiltagene reelt efterleves af medarbejderne i Atea, så det bliver klart, om Ateas compliance-tiltag er tilstrækkelig forankrede i virksomheden
  • At whistleblowerordningen udgør en effektiv indberetningskanal
  • At Atea løbende gør brug af revisionsrettighederne over for tredjeparter, f.eks. underleverandører
  • At Atea har afsat tilstrækkelige ressourcer til monitoreringsarbejdet, herunder navnlig i form af et tilstrækkeligt antal medarbejdere med de fornødne kompetencer, så de udfordringer, Atea har oplevet på dette område, til fulde overkommes.

Økonomistyrelsen og SKI offentliggør de opdaterede vurderinger i takt med, at de foreligger. Atea skal dokumentere deres selfcleaning frem til juli 2022.

Alle offentlige ordregivere er efter udbudsloven forpligtet til at vurdere Ateas dokumentation for pålidelighed forud for tildelingen af en kontrakt. Det gælder uanset om kontrakten udspringer af Økonomistyrelsens og SKI’s rammeaftaler eller egne udbud.

Det giver de offentlige ordregivere en masse ekstra arbejde, hvis de hver især skal vurdere Ateas self-cleaning fra bunden. Derfor stiller SKI og Økonomistyrelsen vurderingen samt en vejledning og skabelon til rådighed​, så resten af det offentlige skal bruge færrest mulige kræfter på at holde Atea fast på sine forpligtelser.