Vær med til at forme de frivillige aftaler

Der bliver knyttet en ekspertgruppe til hvert udbud af en frivillig rammeaftale.

Alle offentligt ansatte med viden om og faglige kompetencer inden for indkøb, eller det område, udbuddet omfatter, kan deltage i ekspertgruppearbejdet.​

Du kan få indflydelse

Som deltager i en ekspertgruppe har du mulighed for aktivt at blive involveret i udbudsarbejdet. Samarbejdet skal sikre, at de kommende aftaler bedst muligt matcher din organisations ønsker og behov. Som deltager sikrer du også, at din organisation får indflydelse på udbudsmaterialet – eksempelvis hvilke standardvarer, tjenesteydelser eller komplekse it-løsninger, der skal udbydes, hvilke krav der skal stilles til leverandørerne, hvordan bestilling skal ske mv.

Samarbejdet skal sikre, at de kommende aftal​er bedst muligt matcher din organisations ønsker og behov.​

Du skal bidrage til arbejdet

Du skal bidrage som ressource- og sparringspartner med baggrund i din viden, erfaring og indsigt i de konkrete udbudsområder – både teknisk og forretningsmæssigt. 

Vi sammensætter ekspertgrupperne, så forskelligheder så vidt muligt bliver afspejlet. 

Det kan du forvente

Vi planlægger som udgangspunktet tre møder i ekspertgruppen pr. udbud.  Hvert møde varer ca. en halv arbejdsdag, og der vil være forberedelse til hvert møde. Inden møderne vil du få tilsendt materiale til gennemlæsning. Det kan være udkast til markedsanalyse, udbudsmateriale mv. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ekspertgrupper på de forpligtende aftaler

Refundering af rejseudgifter

SKI refunderer direkte udgifter til transport i forbindelse med ekspertgruppemøder. 

Kontakt SKI

Tinna Krogh-Andersen
Chefkonsulent, Kundeansvarlig
T . 51 1​7 42 25