Tre OBS'er til SKI-leverandøren

Er du allerede leverandør på en SKI-aftale? På baggrund af vores erfaringer får du her otte gode råd, som kan hjælpe dig til en succesfuld implementering og drift af indkøbsaftalerne.

E-kataloger – klargøring og vedligehold

  1. Hav de fornødne kompetencer og ressourcer klar til at arbejde med e-kataloger, hvis der er krav om det på aftalen. Henvend dig til SKI’s e-katalogservice eller din kontraktansvarlige, hvis du oplever problemer med e-katalogerne. Du kan også læse mere om e-kataloger her​.

  2. Vær opmærksom på deadline for levering af e-kataloger. Ofte vil vi gerne have, at kunderne kan hente e-kataloger en måned før aftalestart, så de kan testes i deres indkøbssystemer. 

  3. Vær klar til at hjælpe med at få kunderne over på en ny aftale – fx ved udarbejdelse af konverteringslister.

Levering – den rigtige levering til rette tid

  1. Sørg for at kunne levere de varer og tjenesteydelser, du har budt ind med på aftalen. På forpligtende aftaler er det en særligt stor opgave at blive klar til at levere til de tilsluttede kommuner.

  2. Vær opmærksom på aftalens leveringsvilkår – fx om opkrævning af gebyrer og leveringssted.

  3. Forbered din logistik, så den passer til aftalens krav om leveringstider – fx hvornår og hvor hurtigt, du skal levere.

Møder – opstart og løbende status på aftalen  

  1. Sørg for, at de medarbejdere hos jer, der skal deltage i implementering og drift af aftalen, kan deltage i opstartsmøder hos både SKI og kunder for at få aftalen godt fra start.

  2. I forbindelse med aftalens drift, vil du løbende blive opfordret til at deltage i statusmøder med både SKI og kunder for at evaluere på, hvordan aftalen og samarbejdet fungerer.
​​​​​​​​​​​​​

Vidste du...

Indrapportering af salg på SKI-aftaler

Når du er leverandør på en SKI-aftale, er du forpligtet til at indrapportere den omsætning, du har haft på den pågældende aftale.

Indrapporteringen er en del af kundernes og din dokumentation for, at salget foregår under ordnede forhold og i overensstemmelse med den kontrakt, du har indgået med os.