TCO-beregning

TCO-beregning kan være nyttigt, hvis din organisation skal købe it- eller av-udstyr, eller hvis du vil danne dig et overblik over driftsomkostningerne på dit eksisterende udstyr.

TCO står for ”Total Cost of Ownership” og handler om at udregne de samlede omkostninger ved at købe, eje samt bortskaffe et produkt. 

Når vi indtænker totaløkonomi i offentlige udbud, skaber vi en sammenhæng mellem anskaffelsesprisen og drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne. 

SKI's TCO-beregnere

Ved at indtænke TCO i forbindelse med indkøb af el-forbrugende produkter opnår du en samlet økonomisk besparelse, samtidig med at klimabelastningen bliver mindre.

I SKI har vi udviklet TCO-beregnere, der kan være nyttige i forbindelse med dine egne udbud af:

Ovenstående TCO-beregnerne er tænkt som inspirationsværktøj. De kan være nyttige, hvis din organisation skal købe it- eller av-udstyr, eller hvis du har brug for et overblik over driftsomkostningerne på dit eksisterende udstyr. 

På første faneblad i hver af filerne finder du en introduktion til, hvordan den enkelte beregner skal bruges.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

TCO-cases

Se, hvordan vores kunder og andre organisationer har opnået fordele ved at inddrage TCO-beregninger i forbindelse med et udbud.TCO-vejledning fra KFST

Læs mere om, hvordan totalomkostninger inddrages på forskellig vis i udbudsprocessen, samt hvilke overvejelser du bør gøre dig i arbejdet med TCO i Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning om TCO.

Kontakt SKI

Michael Hamer
Udbudsjurist
T . 40 29 61 35