Tættere samarbejde mellem regioner, stat og kommuner skal frigive ressourcer

Med regionernes økonomiaftale for 2018 styrkes det offentlige indkøbssamarbejde yderligere. Regionerne, staten og kommunerne har aftalt at anvende 12 tværoffentlige indkøbsaftaler udbudt i SKI-regi i videst muligt omfang.

Regeringen og Danske Regioner har med økonomiaftalen for 2018 vedtaget, at det tværoffentlige samarbejde om indkøb skal styrkes.

Det sker blandt andet ved, at regionerne fremadrettet slår følge med stat og kommuner om udviklingen og brugen af 12 tværoffentlige indkøbsaftaler. Aftalerne skal dermed dække både regioner, stat og kommuner. Du kan se de 12 aftaler her

Aftalerne udvikles i tæt samarbejde med repræsentanter fra de tre sektorer for at sikre, at aftalerne matcher sektorernes indkøbsbehov​

Formålet med et tættere samarbejde omkring indkøb mellem regioner, staten og kommunerne er, at der kan frigives ressourcer andre formål. Derudover skal samarbejdet bidrage til regionernes målsætning om at effektivisere indkøbsområdet med 1,5 mia. kr. frem mod 2020. 

Du kan se hele økonomiaftalen her. ​​​​​​​​​​​

Kontakt SKI

Anders Stribolt
Vicedirektør
T . 61 15 34 14