SKI samarbejder om grønne og bæredygtige indkøb

SKI samarbejder med en bred vifte af offentlige og private organisationer for at sikre mere bæredygtige offentlige indkøb. Vi indgår i partnerskaber og deltager i arbejdsgrupper og styregrupper. Her kan du se, hvilke samarbejdsrelationer, SKI indgår i.

P​OGIPartnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) blev dannet i 2006 og er et samarbejde mellem offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind via fælles formulerede indkøbskriterier. I 2013 indgik SKI en samarbejdsaftale med POGI. Det betyder, at sortimentet på den del af vores aftaler, hvor POGI har opstillet indkøbsmål, lever op til indkøbsmålene. Medlemmerne af partnerskabet kan derfor leve op til deres forpligtigelser, når de bruger SKI’s aftaler, ligesom organisationer, der ikke er medlem af POGI, også kan købe de bæredygtige og grønne produkter. På de aftaler, hvor det fx kan medføre øget anskaffelsespris vil der også være et alternativ til de organisationer, der ikke er medlem af POGI, og som ønsker at prioritere anderledes. 

Forum for Bæredygtige IndkøbSKI sidder med to repræsentanter i Forum for Bæredygtige Indkøbs​ styregruppe. Forum blev nedsat af Miljø- og Fødevareministeriet i 2010 og arbejder for at fremme miljøbevidst og ansvarlige indkøb. Medlemmerne er en blanding af offentlige og private aktører, som ved at formidle viden, facilitere netværk og udarbejde anbefalinger opbygger kompetencer hos indkøbere og leverandører. 

Den ansvarlige indkøberSammen med Erhvervsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Miljøministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet og Cabi har SKI udviklet Den ansvarlige indkøber, hvor offentlige organisationer kan få hjælp til konkrete CSR-krav i deres udbud og indkøb. Værktøjet giver gode råd og formulerer krav og klausuler, der kan indsættes i udbud inden for en række områder. SKI bidrager løbende til opdatering og sparring til Den ansvarlige indkøber. 

Miljømærkenævnet

​SKI har en plads i Miljømærkenævnet, hvor repræsentanter fra både handel-, industri-, forbruger- og miljøorganisationer samt offentlige myndigheder definerer kriterierne for det nordiske miljømærke Svanen og det europæiske miljømærke Blomsten. Herudover behandler nævnet principielle beslutninger om administration af miljømærkerne og behandler klager over Miljømærkning Danmark. 

Københavns Kommune

SKI har en samarbejdsaftale med Københavns Kommune om at understøtte deres miljømærkepolitik på SKI’s aftaler. De miljøcertificerede produkter på SKI’s aftaler, kan købes af alle SKI’s kunder. 

Dansk Initiativ for Etisk Handel – DIEH SKI er medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel. DIEH er en landsdækkende organisation, hvis formål er at fremme ansvarlig handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder og hensynet til miljø og klima. Ved blandt andet at bistå med undervisning i ansvarlige indkøb kan SKI igennem DIEH bidrage til en global bæredygtig udvikling ved at styrke medlemmernes indsats og kompetenceniveau inden for etisk handel. 

Miljøstyrelsen

SKI af medlem af følgegruppen til udarbejdelse af TCO-værktøjer under Miljøstyrelsen​. I arbejdet med udviklingen af værktøjerne bidrager SKI til udvikling af et redskab for offentlige indkøbere, der kan mindske klimapåvirkningen fra blandt andet energiforbrugende produkter. SKI anvender herudover værktøjerne på en række af SKI´s aftaler herunder AV-udstyr og køle-fryseskabe.  ​​​​​​​

Kontakt SKI

Katrine Pape Huldahl
Udbudsjurist
T . 26 39 94 60