SKI og FN's verdensmål

Når vi samler indkøbskræfterne centralt, kan vi bidrage til at realisere verdensmålene lokalt.
Ordentlighed er en grundsten i SKI’s virke. Heri ligger også et ambitiøst arbejde med ansvarlighed, både når det kommer til sundhed, miljø, økonomi og sociale forhold. Ansvarligheden kommer særligt til udtryk i de krav, vi stiller til leverandørerne i vores rammeaftaler, samt de partnerskaber vi indgår i. 

Arbejdet med ansvarlighed betyder, at vores rammeaftaler tilsammen berører 14 af 17 verdensmål, herunder +45 delmål. Hvis du vælger at købe bestemte produkter på SKI's aftaler, er du derfor med til at realisere en bred palet af verdensmål.

Klik på et verdensmål og se, hvordan SKI's aftaler bidrager

​​​​​​​​​​​

FN's Verdensmål

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.


Kontakt SKI

Katrine Pape Huldahl
Udbudsjurist
T . 26 39 94 60