Se de 12 regionale forpligtende aftaler

Få overblik over de 12 indkøbsaftaler som Regeringen, Danske Regioner og KL har aftalt, at regionerne skal anvende i videst muligt omfang.

I skemaet nedenfor får du overblik over de 12 tværoffentlige aftaler. Du kan se, hvornår aftalerne forventes at træde i kraft, og hvordan regionerne kan tilslutte sig. 


Forskellige tilslutningsmodeller for regionerne

Ovenstående aftaler indgår allerede som en del af den fælleskommunale forpligtende aftaleportefølje og Statens Indkøbsprogram

Regionerne har egne aftaler på nogle af ovenstående områder. Derfor kan de, ligesom kommunerne, tilslutte sig de enkelte aftaler med en senere tilrædelsesdato.​

Regionerne skal som udgangspunkt tilslutte sig de 12 aftaler på linje med kommunerne. Det vil sige, at tilslutningen skal ske i tilslutningsperioden. Regionernes økonomiaftale for 2018 blev dog først vedtaget, da de første aftaler var under udarbejdelse – og derfor vil der være to modeller for tilslutning.

En model, hvor regionerne tilslutter sig på samme måde som kommunerne og en model, hvor regionerne kan tilslutte sig efter aftalens ikrafttrædelse. 

Model nr. 1

Ved tilslutningsmodel nr. 1 skal regionerne tilslutte sig aftalen i tilslutningsperioden, som ligger før offentliggørelsen af udbudsmaterialet. Kun hvis regionerne tilslutter sig i tilslutningsperioden, er det muligt at bruge aftalen, når den træder i kraft.

Model 1 anvendes på de aftaler, hvor regionerne har mulighed for også at deltage i høringsperioden. I høringen har regioner, staten og kommunerne mulighed for at kommentere på og stille spørgsmål til det foreløbige udbudsmateriale. Få et overblik over kommende høringer og tilslutninger på de forpligtende aftaler her

Model nr. 2

​​Ved tilslutningsmodel nr. 2 har regionerne mulighed for at tilslutte sig aftalen efter ikrafttrædelsestidspunktet. Det skyldes, at økonomiaftalen for regionerne blev vedtaget på et tidspunkt, hvor udbudsmaterialet var lagt endeligt fast og tilslutningsperioden på aftalerne afholdt.

​​​​​​​​​​​​

*Særligt for aftalen på tele og data

Den forpligtende aftale 50.48 Tele og data er skræddersyet kommunerne og statens indkøbsbehov fx indendørs- og udendørsdækning. Regionernes økonomiaftale blev vedtaget så sent til, at det ikke var muligt at indarbejde regionernes telebehov i aftalen. Derfor kan regionerne på dette område anvende SKI’s frivillige aftale 02.08 tele og data indtil den forpligtende aftale genudbydes. 

Kontakt SKI

Thomas Ginnerup-Nielsen
Udbudschef
T . 61 67 54 23
Anders Stribolt
Vicedirektør
T . 61 15 34 14