Partnerskabet mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Uddannelses- og Forskningsministeriet og SKI

Partnerskabets vigtigste opgave er at bidrage til, at det bliver lettere for skolerne at foretage indkøb, som er bedst, billigst og i overensstemmelse med reglerne.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) og SKI har siden 2008 arbejdet sammen i et partnerskab, der har til formål at understøtte indkøb i de selvejende institutioner. 

Siden 2012 har partnerskabet også omfattet Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). 

Samarbejdet mellem MBUL, UFM og SKI er formaliseret i en partnerskabsaftale. Der er udpeget en rådgivningsgruppe af de respektive institutions- og lederforeninger, der har til opgave at træffe beslutninger om projekter, temadage, konferencer m.m. samt prioritere de ressourcer, som MBUL, FIVU og SKI stiller til rådighed i forbindelse med arbejdet.

Rådgivningsgruppens medlemmer?

Følgende institutionssektorer er repræsenteret i rådgivningsgruppen:

 • Erhvervsskoler og AMU-centre
 • Professionshøjskoler
 • Erhvervsakademier
 • Gymnasier
 • SOSU-skoler
 • Voksenuddannelsescentre (VUC)

Rådgivningsgruppens medlemmer er udpeget af institutions- og lederforeningerne på MBUL og UFM’s områder:

 • Claus Engsted, økonomi- og administrationschef, Randers Social og sundhedsskole (formand, udpeget af Danske SOSU-Skoler) 
 • Ib Thyge Christensen, indkøbschef, UC Capital (næstformand, udpeget af Professionshøjskolernes Rektorkollegium)
 • Gerly Rimmer, indkøbschef, VIA UC (udpeget af Professionshøjskolernes Rektorkollegium) 
 • Tina Karsberg Nygaard, indkøbskoordinator, EUC Sjælland (udpeget af Danske Erhvervsskoler)
 • Susanne Würtz, konsulent, Danske Erhvervsskoler (udpeget af Danske Erhvervsskoler)
 • Henrik D. Rasmussen, økonomi- og ressourcedirektør, CELF, (udpeget af Danske Erhvervsskoler)
 • Ulla Lundgaard, Viborg Gymnasium (udpeget af Gymnasieskolernes Rektorforening)
 • Jytte Colling, indkøbschef, Slagelse Gymnasium (udpeget af Gymnasieskolernes Rektorforening)
 • Kirstine Kjemtrup, specialkonsulent, Rektorforeningen (udpeget af Gymnasieskolernes Rektorforening)
 • Anne Wieth-Knudsen, konsulent, Danske SOSU-Skoler (udpeget af Danske SOSU-Skoler)
 • Torben Hollingdal, økonomi- og administrationschef, VUC Djursland (udpeget af VUC-lederforeningen)
 • Torben Samson, It-chef, KEA, (udpeget af Erhvervsakademiernes Rektorkollegium) 
 • Michael Rugaard, sekretariatschef, Danske Erhvervsakademier (udpeget af Erhvervsakademiernes Rektorkollegium)
​Sekretariat for rådgivningsgruppen:
 • Irene Pless, MBUL: Irene.Pless@uvm.dk eller på 33 92 55 48
 • Hans Helmuth UFM: hheb@uds.dk eller på 7231 7842
 • Jens Hedegaard Madsen, SKI: jhm@ski.dk eller på 40 55 38 63

Hvor ofte mødes vi?

Rådgivningsgruppen mødes 4-5 gange om året. 

Partnerskabet holder ca. 10-12 arrangementer om året for de selvejende institutioner. Arrangementerne holdes på de forskellige institutioner i landet. Der er typisk 60-80 deltagere på hvert arrangement.

Invitationer til arrangementerne sendes altid ud via Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL).

Har du spørgsmål til partnerskabet, er du velkommen til at kontakte sekretariatet eller rådgivningsgruppens medlemmer.​​​​​​​​​

Kontakt SKI

Jens Hedegaard Madsen
Kundepartner, Kundeansvarlig
T . 40 55 38 63