Sisse Thorsbjerg, kontraktansvarlig

Hvad er din baggrund?

Jeg er uddannet indenfor kommunal administration og har 22 års erfaring i den kommunale verden (Frederikssund kommune). Sideløbende har jeg bl.a. taget en bachelor i projektledelse med speciale i forandringsledelse. Jeg var ansat i it-afdelingen som telefoniansvarlig og har blandt andet implementeret IP-telefoni. I den forbindelse har jeg deltaget i flere af SKI’s udbud som fagperson i projektgrupperne. Senere blev jeg Digitaliseringskonsulent for kultur-, børne- og ungeområdet, hvor jeg det sidste 1,5 år deltog i KL’s BPI-projekt (Brugerportalsinitiativ), og jeg var projektleder på Aula (Kombits nye samarbejdsplatform) i kommunen.

Sisse Thorsbjerg, kontraktansvarlig

Hvilken rolle udfylder du til dagligt i SKI?

Min indgangsvinkel var en lidt anden end de fleste andre kontraktansvarlige. Da jeg kom til, var SKI i gang med en stor implementering på tele og data-aftalen, og den blev jeg ansvarlig for. I dag sidder jeg som kontraktansvarlig på teleområdet samt internetforbindelser. It-konsulenter/it-rådgivning er ligeledes en del af min opgaveportefølje. 

Derudover har jeg lidt utraditionelt også været udbudskonsulent på et nyt udbud om digitale læremidler i tæt samarbejde med en udbudsjurist. Det har givet mig en stor viden - både om SKI og om forståelse af udbud, processer mv., som jeg har manglet. 

​Hvad sætter du pris på ved dit arbejde i SKI?

Selvom jeg ikke kommer fra en traditionel indkøbsafdeling, så har SKI vist mig tillid, givet mig råderum i mit arbejde, og jeg får dagligt sat mine kompetencer i spil.

Hvordan ser du dine udviklingsmuligheder i SKI?

Der er masser af udviklingsmuligheder, og vores ledelse er meget åben og lydhør overfor vores ønsker.

SKI har sjæl. Den giver mig en fantastisk følelse af at være en del af noget stort. Vi er som en stor familie, og jeg oplever et fantastisk sammenhold og hjælpsomhed på alle niveauer.​

Hvordan adskiller SKI sig fra andre arbejdspladser?

Kulturen – den er svær at sætte ord på. Men SKI har sjæl. Den giver mig en fantastisk følelse af at være en del af noget stort. Vi er som en stor familie, og jeg oplever et fantastisk sammenhold og hjælpsomhed på alle niveauer. Jeg roser ofte vores flade struktur, og de små ting som fx ledelsen også tager sig tid til i en travl hverdag fx gå Luciaoptog eller grille for medarbejderne. Det er med til at gøre, at jeg føler mig værdsat og som en del af den store familie.

Hvorfor vil du anbefale andre at søge job i SKI?

Meget nemt – de kommer til at arbejde sammen med mig!

Nej, spøg til side. I SKI er der stort udviklingspotentiale med god mulighed for videreuddannelse, og der er højt til loftet. Her er selvledelse – det værdsætter jeg utrolig højt i mit arbejde. Og så er jeg omgivet af fantastiske kollegaer. Vores sociale arrangementer er også værd at nævne. Fx er vores fredagsbar med til at samle ”familien” og give mig en følelse af fællesskabet, hvor vi løfter i flok og er stolte af vores arbejde.​​​​

Vil du være en del af SKI?

Kontraktstyring

Få endnu mere indblik i arbejdet som kontraktansvarlig i SKI i denne video.

Læs mere om aftalen 02.40 Digitale læremidler, som Sisse har været udbudskonsulent på.

Find en oversigt over alle SKI-medarbejdere her.

Kontakt SKI

Anders Lisby Madsen
Kontraktstyringschef, Kontraktansvarlig
T . 22 14 36 45
Ann-Kathrine Beck
HR-ansvarlig
T . 21 27 06 48​