Min værktøjskasse til grønne og bæredygtige indkøb

Her kan du finde nyttig viden og værktøjer, der kan hjælpe dig med at gøre dine indkøb mere bæredygtige. Listen opdateres løbende, og forslag modtages gerne.

 • SKI og FN’s verdensmål
  Se hvilke verdensmål SKI’s aftaler bidrager til.

 • SKI’s TCO-beregnere på el-forbrugende produkter
  Du kan bruge TCO-beregninger, hvis din organisation skal købe it- eller av-udstyr, eller hvis du vil danne dig et overblik over driftsomkostningerne på dit eksisterende udstyr.

 • Den ansvarlige indkøber
  På siden får du konkrete input til de krav, du kan stille i dit indkøb, TCO-beregnere til forskellige produkter og meget mere. Siden er udviklet af SKI, Erhvervsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Miljøministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet og Cabi i 2013.

 • Forum for Bæredygtige Indkøb
  På Forum for Bæredygtige Indkøbs hjemmeside finder du mange gode oversigter, værktøjer og cases. SKI har en plads i forummets styregruppe og deltager også i relevante arbejdsgrupper. 

 • FN’s verdensmål
  Her kan du se alle verdensmålene og læse mere om delmål, se trends og statistikker og meget mere.

 • Totalomkostninger - praktisk vejledning til offentlige indkøbere
  Vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i, hvordan totalomkostninger kan vurderes og opgøres, og hvilke overvejelser ordregivere bør gøre sig i den forbindelse.

 • Sociale klausuler i udbud
  Vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i, hvad ”følg eller forklar”-princippet indebærer, og hvordan en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler kan formuleres og indgå i et udbud. 

 • Vejen til cirkulære indkøb
  Blogindlæg om cirkulære indkøb fra den grønne tænketank Concito.

 • FN Global Compact
  FN’s 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som alle SKI’s aftaler efterlever.

 • Miljøstyrelsens TCO-metodeværktøjer
  Her finder du TCO-værktøjer inden for forskellige produktkategorier. 

 • IT-Branchens 10 anbefalinger til bæredygtigt it
  Her finder du konkrete anbefalinger fra IT-branchen om, hvordan du kan efterspørge og drive grøn it.

 • EU´s grønne indkøbskriterier​
  Her finder du konkrete forslag til krav inden for en række produktkategorier anbefalet af EU-Kommissionen.
 

Kontakt SKI

Katrine Pape Huldahl
Udbudsjurist
T . 26 39 94 60