Forstå forpligtelsen

Med tilslutning til en forpligtende aftale følger forpligtelsen til at bruge den. Tilslutning sker, inden aftalen sendes i udbud. Sådan ved leverandørerne, hvilken volumen de byder på – og det resulterer i skarpere priser. Bliv klogere på forpligtelsen.

Når kommuner, regioner og stat* tilslutter sig en forpligtende aftale, forpligter de sig til at købe ind på den, når deres indkøbsbehov kan blive opfyldt af aftalens sortiment. 

Tilslutningen sker, inden aftalen sendes i udbud for at give leverandøren et klart billede af, hvor stor en indkøbsvolumen, de skal byde ind på, og hvilke offentlige organisationer der er med på aftalen. Det resulterer i skarpere priser.

I aftalerne er der nogle kontraktuelle håndtag, som giver leverandøren mulighed for at reagere, hvis forpligtelsen ikke efterleves. Det vil sige, at de tilsluttede offentlige organisationer ikke køber ind på aftalen, når sortimentet dækker deres behov.

I figurerne nedenfor kan du se, hvordan de kontraktuelle håndtag som udgangspunkt er på de forpligtende aftaler.Figuren ovenfor viser processen for de kontraktuelle håndtag, leverandøren kan tage i brug, hvis forpligtelsen ikke efterleves.

Vær opmærksom på, at der kan være forskel på aftagerforpligtelsen på tværs af aftalerne, da den fastsættes ved udarbejdelsen af den enkelte aftale. Den konkrete grænse for, hvornår leverandøren kan tage h​åndtagene i brug skal derfor findes i den enkelte aftale.

*Leverandørens misligholdelsesbeføjelser, jf. nr. 2-4 ovenfor, gælder ikke for staten på de 12 tværoffentlige aftaler.​  ​

​​

Kontakt SKI

Thomas Ginnerup-Nielsen
Udbudschef
T . 61 67 54 23
Anders Stribolt
Vicedirektør
T . 61 15 34 14