FAQ

Vi har samlet en række af de spørgsmål, vi har fået fra både statslige og kommunale indkøbere om overtagelsen af aftalerne i Statens Indkøbsprogram. ​
Finder du ikke svar på dine spørgsmål nedenfor, er du meget velkommen til at kontakte os.​

Hvilke aftaler overdrages til SKI? Og hvornår sker det? 

Der overdrages i alt 18 aftaler, og det vil ske løbende i takt med, at de eksisterende aftaler udløber. Du kan få et samlet overblik over alle aftaleområderne på denne side.​

Er der forskel i involveringen af de statslige aktører i udbudsprocessen ift. den tidligere involvering i de statslige ekspertgrupper? 

Ikke umiddelbart, men når SKI overtager en række aftaler fra Moderniseringsstyrelsen, vil vi naturligvis se på, hvordan opgaven kan løses bedst muligt.

Vil kontraktstyringen af aftalerne i SKI adskille sig fra kontraktstyringen i Moderniseringsstyrelsen - og i givet fald hvordan? 

Når aftalerne overgår til SKI, vil driften og kontraktstyringen ske efter SKI’s gennemprøvede paradigmer. Der vil således ikke være forskel på den professionelle service og rådgivning, som vi tilbyder staten på de overdragne aftaler, og hvad vi tilbyder alle andre brugere af SKI. Vi forventer, at brugerne i staten vil være tilfredse hermed.

Hvordan vil effektiviseringerne på de kommende aftaler blive udmøntet, og hvad er SKI’s eventuelle rolle heri? 

Selv om aftalerne overdrages til os, vil det fortsat være Finansministeriet, der beregner effektiviseringerne.

Hvordan bliver den konkrete arbejdsdeling mellem SKI som den nye udbudsoperatør og Moderniseringsstyrelsen som myndighed på de udbudsområder, der overdrages? 

Arbejdsdelingen vil blive koordineret af den styregruppe, der oprettes i forbindelse med overdragelsen.

Vil der blive afholdt informationsmøder for interessenter, hvor man får information om den ændrede arbejdsdeling mellem Statens Indkøbsprogram og SKI og konsekvenserne for de statslige aktører? 

Der blev afholdt informationsmøde i SKI den 10. januar 2017. Du kan se præsentationen ​og deltagerlisten​ fra dagen.

Vil der være et fælles sortiment – eller to forskellige? 

Det er det klare udgangspunkt, at der vil blive udbudt et samlet fælles sortiment. Staten har dog historisk haft et mere standardiseret sortiment, og det kan derfor ske, at kommunerne får adgang til hele sortimentet, mens staten får adgang til et begrænset sortiment. 

Kommer udbuddene til at tage længere tid?

Det kan nok ikke helt undgås, at de vil tage lidt længere tid, bl.a. fordi vi i SKI vil tilpasse udbudsprocessen og sørge for, at der bliver den fornødne tid til inddragelse. Omvendt er der tale om aftaler, som vi kender i forvejen, og det vil trække i en positiv retning. 

Får den nye arbejdsdeling mellem Statens Indkøbsprogram og SKI konsekvenser for kaskademodellen for indkøb i staten? 

Nej, staten er fortsat forpligtet til at bruge aftalerne i Statens Indkøbsprogram, uanset om de udbydes af Moderniseringsstyrelsen eller SKI. Har ministerierne et indkøbsbehov, der ikke dækkes af aftalerne i Statens Indkøbsprogram, skal de anvende SKI’s andre aftaler, hvis de dækker indkøbsbehovet.

Hvordan vil kommunerne opleve, at staten også er med på aftalerne? 

Det er forventningen, at en større samlet indkøbsvolumen og lavere transaktionsomkostninger vil skabe grobund for en yderligere effektivisering, fordi man deler udbudsomkostningerne. Det vil være til gavn for alle parter – stat, kommuner og alle de øvrige offentlige og halvoffentlige enheder, der kan købe ind på aftalerne.

Vil kommunerne få mindre indflydelse på de forpligtende aftaler, når staten skal være med i dem? 

Nej, det vil være det samme. Aftalerne vil fortsat blive udarbejdet i overensstemmelse med kommunernes ønsker og behov, som vi kender det i dag. Der vil således stadig være en kommunal projektgruppe og høring af kommunerne inden tilslutning.

Skal der oprettes fælles grupper baseret på kommunernes projektgrupper og statens ekspertgrupper? 

Nej. Der vil være separate grupper for at imødekomme de konkrete behov, som hhv. statsinstitutionerne og kommunerne har. Vi vil i SKI vil koordinere drøftelserne på tværs af de to grupper.

 ​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​

Kontakt SKI

Jens Hedegaard Madsen
Kundepartner, Kundeansvarlig
T . 40 55 38 63
Mickey Abben Johansen
Kundechef, Kundeansvarlig
T . 40 23 41 17
Zannie Finderup
Udbudschef
T . 21 62 08 70
Thomas Ginnerup-Nielsen
Udbudschef
T . 61 67 54 23