Fakta om aftaler i Statens Indkøbsprogram

SKI udbyder og drifter en række indkøbsaftaler, der tidligere har været udbudt af Moderniseringsstyrelsen.
Regeringen og KL blev i sommeren 2016 (Aftale om kommunernes økonomi for 2017) enige om, at SKI skulle overtage udbud og drift af oprindeligt 16 indkøbsaftaler i Statens Indkøbsprogram. Aftalerne har tidligere været udbudt af Moderniseringsstyrelsen. For at styrke den faglige synergi samledes udbud og drift af aftalerne hos SKI, da vi i forvejen udbyder aftaler inden for de pågældende områder. 

Det blev efterfølgende besluttet, at SKI også skulle udbyde og drifte området ”hotelophold i Danmark” samt ”flyrejser”. Dermed er det 18 aftaleområder i Statens Indkøbsprogram, der ligger hos SKI.​

For at styrke den faglige synergi er det besluttet at samle udbud og drift af en række aftaler hos SKI​.​

Regeringen og KL har aftalt, at udgangspunktet er, at indkøbet samles på fælles aftaler for stat og kommuner. Når indkøbet samles på tværs af stat og kommuner, kan det udløse stordriftsfordele. SKI får dermed mulighed for at tilbyde endnu mere attraktive kontrakter, hvilket bidrager til at effektivisere det offentlige indkøb.​​​​​​​​​

Se her, hvilke aftaleområder SKI varetager i Statens Indkøbsprogram.

Få en overblik over alle aktive aftaler i Statens Indkøbsprogram.​ ​​​​​​​​

Fakta om offentligt indkøb

Vidste du, at det offentlige samlet set køber ind for knap 300 milliarder kr. årligt. Der købes ind for ca. 6 mia. kr. gennem SKI’s indkøbsaftaler - det svarer til ca. 2 pct. af det samlede offentlige indkøb. Med overdragelsen af de 18 aftaler fra Moderniseringsstyrelsen øges SKI’s andel af det offentlige indkøb til samlet små 3 pct. 

Kontakt SKI

Zannie Finderup
Udbudschef
T . 21 62 08 70
Thomas Ginnerup-Nielsen
Udbudschef
T . 61 67 54 23
Anders Stribolt
Vicedirektør
T . 61 15 34 14