Få indsigt i kommunernes indkøbsmønstre

Hvilke varer og tjenesteydelser bruger kommunerne deres penge på? Det kan du se i vores analyse af kommunernes forbrug.

Hvilke varer og tjenesteydelser bruger kommunerne deres indkøbskroner på? Vi har foretaget en analyse af kommunernes forbrug og fundet ud af, hvad kommunerne samlet set køber.

Vi har lavet en opgørelse, hvor vi samler viden om kommunernes forbrug inden for køb af varer og tjenesteydelser. Det giver et unikt indblik i det kommunale marked fx hvordan det samlede kommunale forbrug er fordelt på leverandører, varer og kommuner mv.

Nogle af konklusionerne er, at de tre største kategorier inden for tjenesteydelser i kommunerne er:

  • Håndværkerydelser

  • Bo- og opholdssteder

  • Rådgivning

For varekøb er de tre største kategorier:

  • IT og teleudstyr

  • Forsyningsvirksomhed

  • Hjælpemidler til borgere

I rapporterne herunder har du ydermere mulighed for at undersøge kommunernes forbrug opgjort på indkøbskategorier. For hver indkøbskategori kan du bl.a. få svar på den årlige volumen, prisforskellen mellem kommunerne og antallet af fakturaer.

Se rapporten for 2017 her:Se en detaljeret opgørelse over kommunernes indkøb af varer og tjenesteydelser i perioden 2014-2018 her (Excel, 100 KB).​​


​​​​​​*Rapporterne er ikke direkte sammenlignelige grundet ændringer i indkøbskategorisering.​​​​​

Kontakt SKI

Mathias Winther
Indkøbsanalytiker
T . 20 71 85 71