Evaluering af udbudsloven er i gang

Udbudsloven regulerer de offentlige indkøb, som hvert år udgør omkring 355 milliarder kroner. Udbudsloven er Danmarks første udbudslov, og den blev vedtaget i 2015. I 2019 blev evalueringen af loven sat i gang.

Udbudsloven trådte i kraft 1. januar 2016. Formålet var, at regelsættet skulle sikre effektiv konkurrence om opgaverne og føre til større klarhed, forenkling og fleksibilitet med lave transaktionsomkostninger hos såvel ordregivere som leverandører. 

Da loven blev vedtaget i 2015, blev det samtidig besluttet, at loven skulle evalueres i 2020.

Evalueringen blev sagt i gang af daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov i december 2018, der anmodede om høringssvar senest den 20. februar 2019. 

Se alle høringssvarene her. ​

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der står for evalueringen med inddragelse af Forum for Udbud. Forum for udbud blev også nedsat af den tidligere erhvervsminister. 

Forum for udbud består af 14 udpegede medlemmer fra både det offentlige og erhvervs- og lønmodtagerorganisationer heriblandt SKI, som er repræsenteret ved adm. direktør Signe Lynggaard Madsen. Under Forum for Udbud er SKI desuden repræsenteret i en teknisk arbejdsgruppe, der bistår med evalueringen.

Den skriftlige evalueringsrapport af udbudsloven skal foreligge i maj 2020. 

Læs mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

SKI’s input til udbudsloven

SKI er kommet med ni forslag i forbindelse med evalueringen af udbudsloven

  1. Større fleksibilitet til at kunne foretage ændringer, der optimerer offentliggjort udbudsmateriale
  2. Dynamiske indkøbssystemer: Lempelse af kravene til begrundede afslagsskrivelser og dokumentation 
  3. Klagenævnslovens §17 stk. 5 bringes i overensstemmelse med udbudslovens §185 stk. 2 (usikkerhed om, hvornår en rammeaftale er annulleret).
  4. Bedre mulighed for opdatering og udvidelse af sortiment
  5. Forenkling af sortimentsudbud
  6. Lempelse af kravene til indhentning af endelig dokumentation forud for tildeling 
  7. Lempelse af kravet om fuld offentliggørelse af evalueringsmetoden
  8. Revidering af klagefristens længde samt hvornår i en udbudsproces en klage kan afgives
  9. Klarhed om varigheden af en selfcleaning samt indførelse af et centralt organ, der kan vurdere en virksomheds dokumentation

Du kan se SKI’s fulde høringssvar, herunder begrundelserne for de enkelte forslag, her. ​​​​