Compliance

Mange offentlige organisationer arbejder med compliance som et værktøj til at realisere gevinsterne ved indkøbsaftaler. Indkøbsdata viser, at det kan betale sig at arbejde med compliance. Men hvad er compliance? Og hvordan måler man på det?

Compliance kan defineres og måles på mange måder. Begrebet compliance kommer af det engelske to comply; at overholde eller indvillige, og kan anskues som et udtryk for:

1) I hvor høj grad brugerne af en indkøbsaftale køber ind hos den leverandør, som aftalen er indgået med (ofte kaldet Compliance 1).

2) I hvor høj grad brugerne af en indkøbsaftale køber de varer, der er konkurrenceudsat på aftalen (ofte kaldet Compliance 2).

Der er mange eksempler på, at det er værdifuldt at arbejde med at forbedre sin compliance. I Holbæk Kommune har et fokuseret arbejde ledt til, at et stort besparelsespotentiale er blevet indfriet.​ 

Hvorfor skal man ikke have fokus på compliance 1

Analysen af kommunernes indkøbsdata viser, at man ikke indfrier det fulde besparelsespotentiale ved kun at have fokus på Compliance 1 - at købe ind hos den rigtige leverandør. Med udgangspunkt i SKI’s forpligtende aftale 50.55 Kontorvarer fra 2013 kan vi ud fra indkøbsdata se, at der hos den samme leverandør er store prisforskelle på den samme type kuglepen, alt efter om du vælger den blå eller den grønne udgave. Fordi den grønne kuglepen ikke er en del af det konkurrenceudsatte sortiment.​


* Er på 50.55 Kontorvarer.

Når vi kigger på kommunernes indkøbsdata ser vi dog, at der er købt lige så mange grønne kuglepenne, som de øvrige. Derfor er det ikke nok alene at fokusere på at købe hos aftaleleverandøren.

Besparelsespotentialet indfries ved at købe det rigtige rigtigt ind

I vores analyse af kommunernes indkøbsdata kan vi se, at de dygtigste leverandører forstår at tilbyde meget lave priser inden for det udbudte sortiment, mens de tager høje priser på varer uden for sortimentet. Figuren nedenfor viser, hvor stor den reelle forskel i pris kan være for de præcist samme varer igen med udgangspunkt i rammeaftalen 50.55 Kontorvarer fra 2013. 

Kommunernes indkøb viser, at de forpligtende aftaler betaler sig, fordi de tilsluttede kommuner i gennemsnit betaler 11 pct. mindre end de kommuner, der står uden for aftalen, for de præcist samme varer og fra den samme leverandør. Endvidere viser data, at aftaleleverandøren tager sig ekstra godt betalt for varer, der er uden for aftalens sortiment.


Derfor er det vigtigt at have fokus på Compliance 2, nemlig at købe den rigtige vare ind hos den rigtige leverandør. Kun på den måde får indkøbsaftalerne deres fulde værdi.​
​​​​​​​​​​​

Compliance har mange ansigter

Kært barn har mange navne. Det gælder også for compliance, som også er kendt som varegruppecompliance, aftalecompliance mv.

Da compliance kan beregnes på mange forskellige måder, er det vigtige ikke om man har en compliance på 50 pct. eller 80 pct. – 80 ”ærter” er ikke nødvendigvis bedre end 50 ”meloner”. Dér, hvor værdiskabelsen sker, er, når man hæver sin compliance over tid.

Kontakt SKI

Bjarne Schmidt
Analysechef
T . 51 27 24 47
William Fellows-Jensen
Chefkonsulent
T . 20 24 55 52​