Atea dømt: Her er SKI’s anbefalinger til dig som indkøber

Den 27. juni 2018 er Atea A/S som selskab fundet ansvarlig for bestikkelse, der er begået af selskabets ansatte. Hverken Atea A/S eller anklagemyndigheden har anket dommen, som dermed er endelig. Her er SKI’s anbefalinger til dig som indkøber.
Pr. den 7. september 2018 er Atea vurderet self-cleaned. Se seneste anbefalinger her.

Dommen omhandler forhold mellem Atea A/S og Region Sjælland. Atea og syv tidligere medarbejdere hos Atea blev derudover ved anklageskrifter af 3. juli 2018 tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 122 om aktiv bestikkelse i den såkaldte ”IT-udstyrssag”. Den 12. juli 2018 erklærede Atea sig skyldig i overtrædelsen samt villig til at betale en bøde på tre millioner kroner. Denne sag er dermed også afsluttet for Ateas vedkommende. 

Som landets største indkøbscentral, ser SKI med stor alvor på sagen. SKI tager på det kraftigste afstand fra bestikkelse. Atea A/S er en af Nordens største IT-leverandører og leverandør på en række af SKI’s indkøbsaftaler. Derfor kan dommen få betydning for disse rammeaftaler og for de mange offentlige kunder, der køber ind på SKI-aftaler.

Hvad sker der lige nu?

Hverken Atea A/S eller anklagemyndigheden har anket dommen, som dermed er endelig.

SKI har modtaget Atea A/S' redegørelse og bedt Kammeradvokaten granske den, bødeforlægget og dommen. På baggrund af Kammeradvokatens  vurdering foretager vi sammen med Moderniseringsstyrelsen en endelig vurdering af sagens konsekvenser. Det er vigtigt, at det bliver gjort ordentligt, da det er en meget kompleks sag.

Vores anbefaling til kunderne på SKI’s aftaler er, at man afventer SKI’s og Moderniseringsstyrelsens endelige vurdering, før man foretager indkøb hos Atea A/S på SKI’s aftaler. 

Det følger således af udbudslovens regler, at man via et miniudbud kun kan tildele til en leverandør, der er omfattet af en udelukkelsesgrund (endelig dom), hvis leverandøren har gennemført en self-cleaning. 

Hvornår foreligger vurderingen fra Kammeradvokaten og SKI?

SKI har aldrig lavet en sådan vurdering før. Derfor kan vi ikke sige, hvor lang tid der går lige nu. Vi får god bistand fra Kammeradvokaten, som skal have tid til at gennemgå dommen og redegørelsen fra Atea A/S grundigt og ordentligt - både af hensyn til Atea A/S’ retssikkerhed og af hensyn til SKI’s kunders sikkerhed. Når vi modtager Kammeradvokatens vurdering, vil vi sammen med Moderniseringsstyrelsen vurdere næste skridt.


Vedr. direkte tildeling:​​

Jeg er i gang med en handel med direkte tildeling til Atea A/S – hvad gør jeg ?

Det er op til jer lokalt at beslutte, hvordan I vil agere i den tid, der ligger mellem domsafsigelsen og SKI’s og Moderniseringsstyrelsens endelige vurdering. 

SKI har udarbejdet en skabelon, der kan bruges ved en betinget tildeling. Du finder skabelonen her.​ Med denne giver Atea jer mulighed for at gøre købet betinget. Det vil sige, at I om nødvendigt kan hæve købet, hvis Atea A/S ikke har gjort tilstrækkeligt for at selv-cleane sig.


Vedr. miniudbud under nuværende udbudslov:​

Jeg skal tildele ved miniudbud på en rammeaftale – hvad gør jeg?

Atea A/S skal fortsat inviteres med til miniudbuddet. Selv om Atea er omfattet af en udelukkelsesgrund, er I forpligtede til at give dem mulighed for at self-cleane sig, såfremt Atea A/S står til at vinde kontrakten. 

Kammeradvokaten er, som nævnt ovenfor, i gang med at granske Ateas redegørelse for self-cleaning. Herefter vil SKI og Moderniseringsstyrelsen vurdere konsekvenserne. Vi foreslår derfor, at I afventer denne vurdering, før I foretager tildelinger til Atea A/S ved miniudbud. Selvom SKI’s og Moderniseringsstyrelsens vurdering ikke fritager jer for selv at vurdere, om Atea er selfcleaned, anbefaler SKI, at I afventer konklusionerne fra Kammeradvokaten. Hvis jeres behov er uopsætteligt, og tildeling skal ske ved miniudbud, skal I selv gennemføre en vurdering af, om Atea er selfcleaned, før I foretager en tildeling til Atea.


Jeg er i gang med et miniudbud, hvor der snart er svarfrist. Atea er blandt dem, der skal afgive tilbud. Skal vi annullere vores miniudbud?​

​Nej. Det er ikke givet, at Atea overhovedet afgiver et vindende tilbud. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal I blot følge normal procedure for tildeling til den anden leverandør end Atea. 

Hvis Atea afleverer det vindende tilbud, er I forpligtede til at give dem mulighed for at self-cleane sig. 

Kammeradvokaten er, som nævnt ovenfor, i gang med at granske Ateas redegørelse for self-cleaning. Herefter vil SKI og Moderniseringsstyrelsen vurdere konsekvenserne. Vi foreslår derfor, at I afventer denne vurdering, før I foretager tildelinger til Atea A/S ved miniudbud. Selvom SKI’s og Moderniseringsstyrelsens vurdering ikke fritager jer for selv at vurdere, om Atea er selfcleaned, anbefaler SKI, at I afventer konklusionerne fra Kammeradvokaten. Hvis jeres behov er uopsætteligt, og tildeling skal ske ved miniudbud, skal I selv gennemføre en vurdering af om Atea er selfcleaned, før I foretager en tildeling til Atea. 


Jeg har netop tildelt til ATEA. Skal vi vente med at skrive kontrakten under? Må vi det?

I har mulighed for at afvente kontraktunderskrift. I skal dog være opmærksomme på, at vedståelsesfristen ikke overskrides. 


Vedr. allerede tildelte aftaler:

Jeg har bestilt hos Atea A/S, men endnu ikke fået leveret – hvad gør jeg?

Hvis din bestilling/tildeling er foretaget, inden der faldt endelig dom, er din leverance ikke påvirket, da Atea A/S på tildelingstidspunktet ikke kunne være omfattet af udelukkelsesgrund. 

Du skal derfor ikke foretage dig noget. 


Hvad gør jeg med det projekt, som Atea A/S har været i gang med i længere tid, men endnu ikke er afsluttet?

Hvis du har bestilt/tildelt projektet, inden der var faldet endelig dom, er din leverance ikke påvirket, da Atea A/S på bestillings-/tildelingstidspunktet ikke kunne være omfattet af udelukkelsesgrund. 

Du skal derfor ikke foretage dig noget. 


Kan jeg annullere en ordre, jeg netop har afsendt?

Udbudsloven giver jer ikke ret til at annullere ordren. Da bestillingen er afgivet, inden der var faldet endelig dom, var Atea A/S ikke i en udelukkelsesgrund på tildelingstidspunktet/bestillingstidspunktet.