Abonnementstyper

I SKI har vi fire abonnementstyper. Det er størrelsen af din organisation, som afgør, hvilken abonnementstype der passer bedst til din organisation.

​Storkundeabonnement

Det er typisk ministerier, kommuner, regioner og andre offentlige organisationer med flere end 100 ansatte, der tegner et storkundeabonnement.

Abonnementet dækker også eventuelle underliggende institutioner, som hører ind under din organisation:

  • Ministeriers styrelser og andre institutioner, der er en del af centraladministrationen
  • Kommuner og regioners egne institutioner samt institutioner med driftsoverenskomst

Abonnementet koster årligt 26.600 kr. ekskl. moms for kommuner, regioner og ministerier, mens det koster årligt koster 10.650 kr. ekskl. moms for andre storkundeabonnenter.

Basisabonnement

Basisabonnementet kan benyttes af offentlige organisationer og offentligretlige organer mm., der ikke er ministerier, kommuner eller regioner, og som har færre end 100 ansatte. Det kan fx være selvejende uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner eller botilbud uden driftsoverenskomst med kommunen eller mindre forsyningsvirksomheder.

Abonnementet dækker kun den organisation, der tegner abonnementet, og koster årligt 800 kr. ekskl. moms.​

Alle fire abonnementstyper giver ret til samme service fra SKI og samme adgang til at benytte SKI’s rammeaftaler for offentlig indkøb​

​Forening-/koncernabonnement

Forening-/koncernabonnementet kan tegnes af en ”gruppe” af juridisk selvstændige offentlige organisationer eller offentligretlige organer mm.

Dette abonnement kan dog kun tegnes, hvis der er en entydig forenings- eller ejerrelation mellem de ellers juridisk selvstændige enheder i ”gruppen”.

Abonnementet dækker alle deltagerne i ”gruppen”. Abonnenten er forpligtet til løbende at orientere SKI om ændringer i gruppens medlemmer.

Abonnementet koster årligt 10.650 kr. ekskl. moms.

Uddannelsesabonnement

Uddannelsesabonnementet er et særligt tilbud til de regulerede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Uddannelsesabonnementet dækker den regulerede selvejende institution og eventuelt underliggende institutioner uafhængigt af antallet af ansatte.

Abonnementet koster årligt 1.600 kr. ekskl. moms.​

Hvad giver abonnementerne adgang til?

Alle fire abonnementstyper giver ret til samme service fra SKI og samme adgang til at benytte SKI’s rammeaftaler for offentlig indkøb, der er udbudt efter, at organisationen blev abonnent.

Derudover giver abonnementerne også:

  • Adgang til din egen brugerprofil på SKI.dk, hvor du får adgang til kataloger og priser på produkter, der kan købes på rammeaftalerne samt omsætningsstatistik
  • Kundeservice med her-og-nu vejledning
  • Adgang til SKI's arrangementer inden for offentligt indkøb

Abonnementerne tegnes for et kalenderår ad gangen og fortsætter, indtil de opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt dog senest 14 dage før udløbet af indeværende abonnementsperiode.

Læs mere om de betingelser, der er forbundet med oprettelse af et SKI-abonnement​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hvem kan tegne et abonnement

Alle offentlige myndigheder, offentligretlige organer samt andre organisationer, der er underlagt EU’s udbudsdirektiver eller tilbudsloven, kan tegne abonnement hos SKI og dermed bruge SKI’s rammeaftaler