Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Udbudsforberedelse
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. jul. 2025
Ingen

Status: Dialogmøde med branchen og forberedelse af det kommende udbudsmateriale

SKI er nu så langt i processen omkring det andet udbud af genbrugshjælpemidler, at vi er klar til at påbegynde en tættere dialog med branchen og kommunerne om det kommende udbudsmateriale.

Den 23. september afholdes der dialogmøde for leverandører på SKI’s adresse i København, og den 24. september på Scandic i Jacob Gade i Vejle. Efterfølgende vil det være muligt at booke individuelle møder, hvis der er virksomheder, som ønsker dette. Hvis du ønsker at deltage i dialogmødet, kan du tilmelde dig hos udbudskonsulent Claus Sørensen på e-mail cls@ski.dk.

Kort om aftalen

Vi har opsamlet en række erfaringer i vores første udbud af genbrugshjælpemidler (50.98 Genbrugshjælpemidler), som vi kan drage nytte af i det kommende arbejde. Sortimentet på udbuddet deles op i 10 delaftaler og omfatter områderne:

 • Manuelle kørestole inkl. udvalgt tilbehør
 • Siddepuder (luft, gel og skum)
 • Skummadrasser kat. 4
 • Glide- og vendehjælpemidler.

Særlige krav til udarbejdelsen af aftalen 

50.99 Genbrugshjælpemidler (Pulje 2) er underlagt servicelovens §112. Det stiller en række yderligere krav til processen for udarbejdelsen af aftalen. 

Kommunerne har ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud, der omfatter produkter, der er underlagt servicelovens § 112, en forpligtelse til at inddrage repræsentanter for brugerne i forbindelse med udarbejdelse af krav til produkterne på aftalen. Når SKI udbyder disse aftaler på vegne af kommunerne, er vi underlagt samme krav. Det er med til at sikre, at sortimentet og produkterne på aftalen dækker brugernes behov. 

Tilsvarende har kommunerne ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud, der berører borgere, der er omfattet af Retssikkerhedslovens § 37a, stk. 2 eller Retssikkerhedslovens § 30 en forpligtelse til at foretage høring i de kommunalt nedsatte ældre- og handicapråd. Vi forventer at gennemføre høringen i de kommunale ældre- og handicapråd i løbet af andet halvår 2020.

Hvordan sikrer SKI brugerinddragelse 

For at opfylde servicelovens krav til brugerinddragelse vil SKI gå i dialog med relevante handicaporganisationer og afholde møder med en række brugerrepræsentanter. Formålet er at få deres input til, hvilke krav SKI og kommunerne skal tage med i udbudsmaterialet. 

SKI vil også invitere brugerrepræsentanter til at deltage i produktafprøvningen, som bliver gennemført i forbindelse med evalueringen af de indkomne tilbud.

Ekspertgruppe

Ekspertgruppen, der skal være med til at udvikle udbuddet, består af terapeuter, udbudskonsulenter og teknikere fra:

 • Frederiksberg Kommune
 • Fællesindkøb Fyn (FIF)
 • Haderslev Kommune
 • Halsnæs Kommune
 • Herlev Kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Københavns Kommune
 • Socialstyrelsen
 • Thisted Kommune
 • Tønder Kommune
 • Vejen Kommune
 • Viborg Kommune
 • Aalborg Kommune.

Høring, tilslutning og ikrafttrædelse

I løbet af efteråret 2020 forventer vi at gennemføre den kommunale høring samt høringen i kommunernes ældre- og handicapråd. Herefter vil kommuner og øvrige offentlige organisationer i starten af 2021 få mulighed for at tilslutte sig aftalen. Vi forventer, at aftalen vil være klar til brug i Q3 2021.

UDBUDSKALENDER
Q1 2020Udbud opstart
2. marts 2020 kl. 8:00Udbudsforberedelse
Q3/Q4 2020Høringsperiode
Q1 2021Tilslutningsperiode
Q2 2021Offentliggørelse af udbudsmateriale
Q3 2021Forventet ikrafttrædelse
Følgegruppe
Sortimentsbeskrivelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Kort om den kommende aftale

Kontakt SKI

Billede
Claus Sørensen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Claus Sørensen
Email
cls@ski.dk
Telefon
25 23 03 93
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00