Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Evaluering og tildeling
Kun tilsluttede
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
20. maj. 2020
Ingen

Status: Vi evaluerer de indkomne tilbud

Den 20. november kl. 13 var der tilbudsfrist på 50.98 Genbrugshjælpemidler. SKI går nu i gang med at evaluere de indkomne tilbud. I evalueringen indgår også en kvalitetsevaluering. Her vil SKI i jaunar og februar sammen med kommunale fagpersoner og borgere, der anvender hjælpemidlerne i det daglige, gennemføre en omfattende kvalitetstest af produkterne på den kommende aftale.

Vi forventer at tildele medio marts 2020.

70 kommuner tilsluttet

I tilslutningsperioden har 70 kommuner og 1 statslig institution tilsluttet sig aftalen.

Ændringer i udbudsmaterialet efter høring

På baggrund af høringen har vi foretaget mindre justeringer i aftaledokumenterne, sortimentet af biprodukter (reservedele og tilbehør) og kravspecifikationerne.

Kort om aftalen 

Aftalen er en fælleskommunal forpligtende aftale og udbydes som et offentligt udbud. Aftalen skal omfatte de standardhjælpemidler, kommunerne allerede køber i dag. Indkøbsdata viser nemlig, at det er meget individuelt, hvor meget den enkelte kommune betaler for nøjagtig den samme type af hjælpemiddel. Ved at samle indkøbet får det offentlige samlet set bedre priser og derved frigjort midler - ligesom vi ser det med øvrige SKI-aftaler. 

Aftalen forventes at omfatte to puljer af delaftaler, som udbydes forskudt. Pulje 1 udbydes først og omfatter produktområderne i nedenstående 16 delaftaler. Pulje 2 udbydes som et selvstændigt udbud. Produktområderne for pulje 2 er endnu ikke endeligt fastlagt, men vi forventer at opstarte udbuddet i Q4 2019.

Hver delaftale i pulje 1 repræsenterer ét hovedprodukt samt en række biprodukter i form af tilbehør og reservedele. 

De 16 delaftaler forventes at omfatte følgende hovedprodukter: 

 1. Standard rollatorer 
 2. Sideværtssammenklappelig rollatorer 
 3. Terrængående rollatorer 
 4. El-scootere, manuel styring (Klasse B) 
 5. El-scootere, manuel styring (Klasse C) 
 6. Indstillelig senge, 4-delt liggeflade 
 7. Tryksårsforebyggende luftmadrasser (statiske) 
 8. Tryksårsforebyggende luftmadrasser (dynamisk), 
  • 8.A: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, helmadras, dynamisk luft 
  • 8.B: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, topmadras, dynamisk luft 
  • 8.C: Underliggende skummadras
 9. Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske, kategori 2 
 10. Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske, kategori 4 
 11. Toilet-badestole med hjul 
 12. Toilet-badestole med sædetilt 
 13. Toilet-badestole med elektrisk højdeindstilling og sædetilt
 14. Badetaburetter med mulighed for ryglæn 
 15. Toiletforhøjere, fastmonteret 
 16. Toiletsæder med armlæn

Hver delaftale udbydes som en flerleverandøraftale efter en kaskademodel. Det betyder, at der indenfor hver delaftale er flere leverandører, der tilbyder de pågældende produkter på delaftalen. Det giver mulighed for, at fx små og mellemstore virksomheder, der er specialiseret inden for et af områderne, kan byde ind på den relevante delaftale. 

I alt forventer vi at tildele tre leverandører på hver delaftale. Leverandørerne tildeles efter kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Ved tilslutning til aftalen har kommunerne haft mulighed for at fravælge tilslutning til enkelte produktkategorier (rollatorer, elscootere, senge, madrasser, toilet/bad).

Samlet set forventes aftalen at omsætte for knap 150 mio. kr. i rammeaftalens løbetid. Det svarer til mindre end 5 pct. af branchens samlede omsætning.

Krav til oplæring i produkterne

I forbindelse med opstart af aftalen vil leverandørerne skulle tage ud og fortælle kommunerne om produkterne på aftalen. Derudover er der i aftalen indarbejdet mulighed for, at kommunerne kan tilkøbe yderligere konsulentbistand fra leverandørerne. Derved kan kommunerne tilkøbe yderligere undervisning og oplæring i lige netop de produkter, der købes på aftalen. Således har ergoterapeuter mulighed for at få godt kendskab til produkterne på aftalen, så de har et solidt grundlag for at vurdere, hvilken type hjælpemiddel der kan hjælpe borgeren i hverdagen. Hvis den enkelte borgers behov ikke kan dækkes af hjælpemidlerne på aftalen, eller hvis borgeren af anden årsag ønsker det, har borgeren mulighed for at gøre brug af fritvalgsordningen.

Særlige krav til udarbejdelsen af aftalen 

50.98 Genbrugshjælpemidler er underlagt servicelovens §112. Det stiller en række yderligere krav til processen for udarbejdelsen af aftalen. 

Kommunerne har ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud, der omfatter produkter, der er underlagt Servicelovens § 112, en forpligtelse til at inddrage repræsentanter for brugerne i forbindelse med udarbejdelse af krav til produkterne på aftalen. Når SKI udbyder disse aftaler på vegne af kommunerne, er vi underlagt samme krav. Det er med til at sikre, at sortimentet og produkterne på aftalen dækker brugernes behov. 

Tilsvarende har kommunerne ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud, der berører borgere, der er omfattet af Retssikkerhedslovens § 37a, stk. 2 eller Retssikkerhedslovens § 30 en forpligtelse til at foretage høring i de kommunalt nedsatte ældre- og handicapråd. Høringen for udbuddet af 50.98 Genbrugshjælpemidler er gennemført fra den 12. april til den 21. juni 2019. 

Hvordan sikrer SKI brugerinddragelse 

For at opfylde servicelovens krav til brugerinddragelse, har SKI haft en dialog med relevante handicaporganisationer (Dansk Handicap Forbund og Hjernesagen) og afholdt møder med en række brugerrepræsentanter. Formålet var at få deres input til, hvilke krav SKI og kommunerne skulle tage med i udbudsmaterialet. 

SKI inviterer også brugerrepræsentanterne til at deltage i produktafprøvningen, som gennemføres i forbindelse med evalueringen af de indkomne tilbud.

Teknisk dialog for potentielle leverandører afholdt i december

SKI har afholdt teknisk dialog med potentielle leverandører i december 2018.

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og leverandører på aftalen. Dialogen er gennemført på et tidspunkt, hvor SKI stadig har mulighed for at drøfte feedback med den kommunale projektgruppe og indarbejde det i udbuddet.

Projektgruppe 

Den kommunale projektgruppe, der er med til at udvikle udbuddet består af repræsentanter fra: 

 • Faaborg-Midtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn) 
 • Gentofte Kommune (Spar5) 
 • Haderslev Kommune (Sydjysk Udbudssamarbejde)  
 • Halsnæs Kommune (IN) 
 • Hvidovre Kommune (VIF) 
 • Ishøj Kommune (VIF)  
 • Kerteminde Kommune (Fællesindkøb Fyn)  
 • Københavns Kommune 
 • Mariagerfjord Kommune (JYFI) 
 • Odense Kommune (KomUdbud) 
 • Ringkøbing-Skjern Kommune 
 • Rudersdal Kommune (Spar5) 
 • Svendborg Kommune (KomUdbud)  
 • Thisted Kommune (Fællesindkøb Nord) 
 • Tønder Kommune (Sydjysk Udbudssamarbejde)  
 • Viborg Kommune (JYFI) 

Deltagerne er en blanding af udbuds- og indkøbskonsulenter og fagpersonale så som ergoterapeuter, visitatorer, depotbestyrer, depotmedarbejdere samt sagsbehandlende terapeuter.  

Ikrafttrædelse

Aftalen forventes at træde i kraft den 20. maj 2020. Kun hvis din organisation har tilsluttet sig aftalen i tilslutningsperioden, kan du bruge aftalen. 

UDBUDSKALENDER
Q4 2017Udbud opstart
Ældre- og handicapråd: 12. april 2019 // Kommuner: 20. februar 2019Høringsperiode starter
Ældre- og handicapråd: 21. juni 2019 // Kommuner: 22. marts 2019Høringsperiode udløber
16. august 2019Tilslutningsperiode starter
9. september 2019Tilslutningsperiode udløber
18. september 2019Offentliggørelse af udbudsmateriale
20. november 2019 kl. 13:00Tilbudsfrist
Medio marts 2020Tildeling
20. maj 2020Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud

Kontakt SKI

Billede
Hanne Laumann
Beskrivelse
Chefkonsulent, Kundeansvarlig
Navn
Hanne Laumann
Email
hla@ski.dk
Telefon
61 55 62 11
Billede
Michelle Offersen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Michelle Offersen
Email
mo@ski.dk
Telefon
51 88 60 68
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00