Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Evaluering og tildeling
Kun tilsluttede
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
06. jun. 2020
05. jun. 2022
Ingen

Status: 15 virksomheder vinder i alt 34 forskellige pladser på 50.98 Genbrugshjælpemidler – én delaftale genudbydes

Vi har nu afsluttet evalueringen af de indkomne tilbud på den nye forpligtende aftale 50.98 Genbrugshjælpemidler. Flere virksomheder har vundet pladser på flere delaftaler, og i alt er 15 forskellige virksomheder tildelt på 15 delaftaler:

Delaftale 1: Standardrollatorer 

 • Invacare

Delaftale 2 (kaskade): Sideværtssammenklappelig rollatorer 

 • Leverandør 1: Sunrise Medical
 • Leverandør 2: OneMed
 • Leverandør 3: Invacare

Delaftale 3 (kaskade): Terrængående rollatorer 

 • Leverandør 1: Invacare
 • Leverandør 2: HMN

Delaftale 4 (kaskade): El-scootere, manuel styring (Klasse B) 

 • Leverandør 1: Invacare
 • Leverandør 2: Bek Gruppen

Delaftale 5 (kaskade): El-scootere, manuel styring (Klasse C) 

 • Leverandør 1: Invacare
 • Leverandør 2: Bek Gruppen
 • Leverandør 3: Medema

Delaftale 6: Indstillelige senge, 4-delt liggeflade 

 • Invacare

Delaftale 7 (kaskade): Tryksårsforebyggende luftmadrasser (statiske) 

 • Leverandør 1: ZiboCare
 • Leverandør 2: Wolturnus
 • Leverandør 3: Cobi Rehab

Delaftale 8 (kaskade): Tryksårsforebyggende luftmadrasser (dynamisk) 

 • Leverandør 1: ZiboCare Denmark
 • Leverandør 2: ZiboCare
 • Leverandør 3: Cobi Rehab

Delaftale 9 (kaskade): Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske, kategori 2 

 • Leverandør 1: ZiboCare
 • Leverandør 2: Invacare
 • Leverandør 3: Winncare

Delaftale 11 (kaskade): Toilet-badestole med hjul 

 • Leverandør 1: Mobilex
 • Leverandør 2: Etac
 • Leverandør 3: HMN

Delaftale 12 (kaskade): Toilet-badestole med sædetilt 

 • Leverandør 1: Etac
 • Leverandør 2: HMN
 • Leverandør 3: ZiboCare

Delaftale 13 (kaskade): Toilet-badestole med elektrisk højdeindstilling og sædetilt

 • Leverandør 1: Winncare
 • Leverandør 2: Rehab Care
 • Leverandør 3: Dan Rehab

Delaftale 14 (kaskade): Badetaburetter med mulighed for ryglæn

 • Leverandør 1: HMN
 • Leverandør 2: Mobilex

Delaftale 15: Toiletforhøjere, fastmonteret 

 • Etac

Delaftale 16: Toiletsæder med armlæn

 • Etac

Aftalen er nu i standstill til og med den 6. april 2020, hvorefter vi forventer at underskrive kontrakterne med de 15 virksomheder.

Den endelige aftale forventes at træde i kraft den 6. juni 2020.

Det bliver billigere at købe samme genbrugshjælpemidler af høj kvalitet

SKI har stillet en række mindstekrav til de tilbudte hjælpemidler. Disse mindstekrav er formuleret i samarbejde med fageksperter. I evalueringen af produkterne har kvaliteten vægtet 50-60 pct., mens pris omvendt er blevet vægtet 40-50 pct.

Kvalitetstesten er gennemført af kommunale fagpersoner (bl.a. ergoterapeuter, visitatorer og depotmedarbejdere) og repræsentanter for brugerne, der har indgående erfaring med genbrugshjælpemidlerne.

På trods af det store fokus på kvalitet viser et prisbenchmark et samlet besparelsespotentiale på 20 pct. på tværs af de 70 tilsluttede kommuner på aftalen. De tilbudte priser på aftalen er blevet benchmarket op mod kommunernes reelle forbrug af de samme produkter i 2017 og 2018 og tager udgangspunkt i fakturadata fra indkøbsdatasamarbejdet.

Benchmarket tager udgangspunkt i gennemsnitsberegninger, og den enkelte kommunes besparelsespotentiale vil afhænge af det specifikke forbrug og variere på tværs af de forskellige delaftaler. De 70 kommuner og den ene statslige organisation, der har tilsluttet sig aftalen, forventes dermed til sammen at kunne spare knap 13 mio. kr. årligt. Det svarer til 52 mio. kr. i aftalens 4-årige løbetid.

Læs mere om den nye aftale i denne nyhed.

Delaftale 10 genudbydes for at sikre ordentlig kvalitet

Alle produkter på 50.98 Genbrugshjælpemidler har været underlagt en omfattende kvalitetstest fra kommunale fagpersoner (bl.a. ergoterapeuter, visitatorer og depotmedarbejdere).

På delaftale 10: Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske, kategori 4 er det i forbindelse med kvalitetsafprøvningen blevet klart, at der er behov for at foretage væsentlige ændringer i kravspecifikationen for at sikre, at de tilbudte produkter fuldt ud imødekommer de behov personer med risiko for tryksår i kategori 4 har. De kommunale fagpersoner har bidraget til denne vurdering.

Derfor har SKI valgt at udbyde delaftalen på ny. I den forbindelse vil kravspecifikationen blive ændret for at sikre, at produkterne fuldt ud lever op til borgernes behov. 

Konkret vil delaftale 10 blive udbudt sammen med det kommende udbud af bl.a. kørestole, puder og hjælpemidler til stillingsskift. Vi forventer, at det vil blive udbudt i Q1 2021. Læs mere om 50.99 Genbrugshjælpemidler (pulje 2) her.

Om aftalen

Aftalen er en fælleskommunal forpligtende aftale, der er udbudt som et offentligt udbud. Aftalen omfatter de standardhjælpemidler, kommunerne allerede køber i dag. Indkøbsdata viser nemlig, at det er meget individuelt, hvor meget den enkelte kommune betaler for nøjagtig den samme type af hjælpemiddel. Ved at samle indkøbet får det offentlige samlet set bedre priser og derved frigjort midler.

Genbrugshjælpemidler udbydes forskudt ad to omgange. Pulje et udbydes først og omfatter produktområderne i nedenstående 16 delaftaler. Pulje to udbydes som et selvstændigt udbud. Læs mere om pulje to her.

Hver delaftale i pulje et repræsenterer et hovedprodukt samt en række biprodukter i form af tilbehør og reservedele. 

De 16 delaftaler omfatter følgende hovedprodukter: 

 1. Standard rollatorer 
 2. Sideværtssammenklappelig rollatorer 
 3. Terrængående rollatorer 
 4. El-scootere, manuel styring (Klasse B) 
 5. El-scootere, manuel styring (Klasse C) 
 6. Indstillelig senge, 4-delt liggeflade 
 7. Tryksårsforebyggende luftmadrasser (statiske) 
 8. Tryksårsforebyggende luftmadrasser (dynamisk), 
  • A: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, helmadras, dynamisk luft 
  • B: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, topmadras, dynamisk luft 
  • C: Underliggende skummadras
 9. Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske, kategori 2 
 10. Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske, kategori 4 
 11. Toilet-badestole med hjul 
 12. Toilet-badestole med sædetilt 
 13. Toilet-badestole med elektrisk højdeindstilling og sædetilt
 14. Badetaburetter med mulighed for ryglæn 
 15. Toiletforhøjere, fastmonteret 
 16. Toiletsæder med armlæn

Hver delaftale er udbudt som en flerleverandøraftale efter en kaskademodel. Det betyder, at der inden for hver delaftale kan være flere leverandører, der tilbyder de pågældende produkter på delaftalen. Det giver mulighed for, at fx små og mellemstore virksomheder, der er specialiseret inden for et af områderne, kan byde ind på den relevante delaftale. 

Der tildeles op til tre leverandører på hver delaftale. Leverandørerne tildeles efter kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Ved tilslutning til aftalen har kommunerne haft mulighed for at fravælge tilslutning til enkelte produktkategorier (rollatorer, elscootere, senge, madrasser, toilet/bad).

Samlet set forventes aftalen at omsætte for knap 150 mio. kr. i rammeaftalens løbetid. Det svarer til mindre end fem pct. af branchens samlede omsætning.

Krav til oplæring i produkterne

I forbindelse med opstart af aftalen vil leverandørerne skulle tage ud og fortælle kommunerne om produkterne på aftalen. Derudover er der i aftalen indarbejdet mulighed for, at kommunerne kan tilkøbe yderligere konsulentbistand fra leverandørerne. Derved kan kommunerne tilkøbe yderligere undervisning og oplæring i lige netop de produkter, der købes på aftalen. Således har ergoterapeuter mulighed for at få godt kendskab til produkterne på aftalen, så de har et solidt grundlag for at vurdere, hvilken type hjælpemiddel der kan hjælpe borgeren i hverdagen. Hvis den enkelte borgers behov ikke kan dækkes af hjælpemidlerne på aftalen, eller hvis borgeren af anden årsag ønsker det, har borgeren mulighed for at gøre brug af fritvalgsordningen.

Særlige krav til udarbejdelsen af aftalen 

50.98 Genbrugshjælpemidler er underlagt servicelovens §112. Det stiller en række yderligere krav til processen for udarbejdelsen af aftalen. 

Kommunerne har ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud, der omfatter produkter, der er underlagt Servicelovens § 112, en forpligtelse til at inddrage repræsentanter for brugerne i forbindelse med udarbejdelse af krav til produkterne på aftalen. Når SKI udbyder disse aftaler på vegne af kommunerne, er vi underlagt samme krav. Det er med til at sikre, at sortimentet og produkterne på aftalen dækker brugernes behov. 

Tilsvarende har kommunerne ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud, der berører borgere, der er omfattet af Retssikkerhedslovens § 37a, stk. 2 eller Retssikkerhedslovens § 30 en forpligtelse til at foretage høring i de kommunalt nedsatte ældre- og handicapråd. Høringen for udbuddet af 50.98 Genbrugshjælpemidler er gennemført fra den 12. april til den 21. juni 2019. 

Hvordan sikrer SKI brugerinddragelse 

For at opfylde servicelovens krav til brugerinddragelse, har SKI haft en dialog med relevante handicaporganisationer (Dansk Handicap Forbund og Hjernesagen) og afholdt møder med en række brugerrepræsentanter. Formålet var at få deres input til, hvilke krav SKI og kommunerne skulle tage med i udbudsmaterialet. 

SKI har også inviteret brugerrepræsentanterne til at deltage i produktafprøvningen, som blev gennemført i forbindelse med evalueringen af de indkomne tilbud.

Teknisk dialog for potentielle leverandører afholdt i december

SKI har afholdt teknisk dialog med potentielle leverandører i december 2018.

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og leverandører på aftalen. Dialogen er gennemført på et tidspunkt, hvor SKI stadig har mulighed for at drøfte feedback med den kommunale projektgruppe og indarbejde det i udbuddet.

Projektgruppe 

Den kommunale projektgruppe, der er med til at udvikle udbuddet består af repræsentanter fra: 

 • Faaborg-Midtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn) 
 • Gentofte Kommune (Spar5) 
 • Haderslev Kommune (Sydjysk Udbudssamarbejde)  
 • Halsnæs Kommune (IN) 
 • Hvidovre Kommune (VIF) 
 • Ishøj Kommune (VIF)  
 • Kerteminde Kommune (Fællesindkøb Fyn)  
 • Københavns Kommune 
 • Mariagerfjord Kommune (JYFI) 
 • Odense Kommune (KomUdbud) 
 • Ringkøbing-Skjern Kommune 
 • Rudersdal Kommune (Spar5) 
 • Svendborg Kommune (KomUdbud)  
 • Thisted Kommune (Fællesindkøb Nord) 
 • Tønder Kommune (Sydjysk Udbudssamarbejde)  
 • Viborg Kommune (JYFI) 

Deltagerne er en blanding af udbuds- og indkøbskonsulenter og fagpersonale så som ergoterapeuter, visitatorer, depotbestyrer, depotmedarbejdere samt sagsbehandlende terapeuter.  

Ikrafttrædelse

Aftalen forventes at træde i kraft den 20. maj 2020. Kun hvis din organisation har tilsluttet sig aftalen i tilslutningsperioden, kan du bruge aftalen. 

UDBUDSKALENDER
Q4 2017Udbud opstart
Ældre- og handicapråd: 12. april 2019 // Kommuner: 20. februar 2019Høringsperiode starter
Ældre- og handicapråd: 21. juni 2019 // Kommuner: 22. marts 2019Høringsperiode udløber
16. august 2019Tilslutningsperiode starter
9. september 2019Tilslutningsperiode udløber
18. september 2019Offentliggørelse af udbudsmateriale
20. november 2019 kl. 13:00Tilbudsfrist
27. marts 2020Tildeling
6. juni 2020Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud

Kontakt SKI

Billede
Hanne Laumann
Beskrivelse
Chefkonsulent, Kundeansvarlig
Navn
Hanne Laumann
Email
hla@ski.dk
Telefon
61 55 62 11
Billede
Michelle Offersen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Michelle Offersen
Email
mo@ski.dk
Telefon
51 88 60 68
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00