Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Forpligtende aftale
Udbudsforberedelse
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. jul. 2018
Ingen

Status: Tilslutningsperioden er forlænget

Efter ønske fra KL har vi har valgt at forlænge fristen for tilslutning til 50.96 Bleer til den 19. december 2017. Det sker som følge af, at KL den 7. december har drøftet aftalen med de kommunale økonomidirektører.

Kun de kommuner, der tilslutter sig i tilslutningsperioden, kan bruge aftalen, når den efter planen træder i kraft juli 2018.

Sådan tilslutter du din kommune

Du tilslutter din kommune eller organisation ved at udfylde og indsende tilslutningsaftalen, der er tilgængelig i udbudssystemet ETHICS.

Du kan også downloade en trin-for-trin vejledning til, hvordan du opretter en bruger og finder tilslutningsaftalen i ETHICS.

Ændringer i udbudsmaterialet efter høring

Høringen i kommunerne blev gennemført i maj måned, og vi har på den baggrund foretaget justeringer i aftaledokumenterne. Det tilpassede materiale vedr. delaftale 1 – Bleer med bevilling har efterfølgende været i høring i kommunernes ældre- og handicapråd.

Materialet er blevet taget godt i mod i rådene. Høringssvarene herfra har ikke givet anledning til ændringer i udbudsmaterialet. De har dog påpeget forhold, der er beskrevet andre steder i materialet og forhold, som ligger uden for udbudsmaterialets rammer.

Høringssvarene fra den kommunale høring er fortsat tilgængelige i ETHICS

Kort om aftalen

Den kommende aftale 50.96 Bleer er det første udbud fra SKI, der er underlagt servicelovens §112. Det stiller en række krav til processen for udarbejdelsen af aftalen bl.a. inddragelse af brugerrepræsentanter. Hvordan dette er foregået, kan du læse mere om længere nede på siden.

Aftalen omfatter et sortiment inden for de to områder:

 • Bleer med bevilling
 • Bleer til børneinstitutioner og dagplejere

Hvert område vil for hver kommune fungere som én delaftale med én leverandør.

Det kan du købe på aftalen

I skemaet nedenfor finder du et overblik over de produktkategorier, som hver delaftale omfatter.

Delaftale 1 - Bleer med bevillingDelaftale 2 - Bleer til børneinstitutioner og dagplejere
 • ​Indlæg/bind til kvinder
 • Herrebind
 • Buksebleer
 • Bæltebleer
 • Tapebleer
 • Åbne bleer
 • Fikseringstrusser/underbukser
 • Underlag/stiklagner
 • Bleer til børn
 • Buksebleer
 • Tapebleer

 

I udarbejdelsen af aftalen har den kommunale projektgruppe haft fokus på at sikre, at leverandørerne kan byde ind med et bredt og dybt sortiment. Derfor vil leverandørerne kunne tilbyde supplerende produkter og øvrige produkter i et frivilligt sortiment, der ligger ud over det obligatoriske sortiment.

Derudover har fagpersoner fra repræsentanter i projektgruppen været med til at udarbejde kravspecifikationen. Derved har vi sikret, at kvaliteten af produkterne lever op til det, kommunerne allerede kender fra egne aftaler.

Et tredje fokusområde er, at leverandørernes online bevillingssystemer skal kunne behandle personfølsomme oplysninger i overensstemmelse med persondatalovens regler. 

Om delaftale 1

På delaftale 1 – Bleer med bevilling kan kommunen vælge mellem tre forskellige modeller for tildeling og på den måde få indflydelse på, hvad der afgør, hvem der skal være leverandør til din kommune.

De tre tildelingsmodeller er:

 • Model A – Direkte tildeling
 • Model B – Tildeling på baggrund af kvalitetstest
 • Model C – Tildeling på baggrund af kvalitetsafprøvning

Der vil således samlet set være op til tre leverandører på delaftalen, men hver kommune vil kun skulle forholde sig til én leverandør.

Ifølge serviceloven har borgere med bevilling fra kommunen frit leverandørvalg. Det betyder, at den enkelte borger frit kan vælge en anden leverandør end den, som kommunen har indgået aftale med. Det er der taget højde for i forhold til kommunernes forpligtelse. Vælger nogle af kommunens borgere med bevilling at udnytte det fri leverandørvalg, gælder kommunens aftageforpligtigelse derfor ikke den pågældende borger.

Om delaftale 2

Delaftale 2 – Bleer til børneinstitutioner og dagplejere vil blive opdelt i fem geografiske områder, med én leverandør pr. område. På denne måde åbnes der op for, at også små og mellemstore virksomheder kan byde ind.

Sådan er brugerinddragelsen sikret

For at opfylde servicelovens krav til brugerinddragelse har SKI i løbet af efteråret været i dialog med Kontinensforeningen, der desværre ikke havde mulighed for at udpege repræsentanter. I stedet har vi haft et godt møde med repræsentanter for brugerne fra en privat gruppe af borgere og Prostatakræftforeningen PROPA.

Repræsentanterne har på brugernes vegne bidraget med deres input til, hvilke krav SKI og kommunerne kan stille til produkterne og herunder de omkringliggende serviceydelser, der knytter sig til leveringen.

Brugerrepræsentanternes tilbagemeldinger efter mødet var meget positive, og vi har aftalt, at de modtager samme høringsmateriale som kommunerne, så der opretholdes en fortsat dialog.

SKI har ligeledes været i kontakt med Danske Handicaporganisationer, som har udtrykt tilfredshed med den af SKI valgte proces. 


Særlig proces grundet servicelovens §112

Den kommende aftale 50.96 Bleer er det første udbud fra SKI, der er underlagt servicelovens §112. Det forpligter bl.a. kommunerne til at foretage høring i de kommunalt nedsatte ældre- og handicapråd jf. retssikkerhedslovens § 37a, stk. 2 og retssikkerhedslovens § 30. Desuden stiller det en række krav til processen for udarbejdelsen af aftalen bl.a. inddragelse af brugerrepræsentanter. Hvordan brugerrepræsentanter er inddraget, kan du læse mere om længere nede på siden.

Kommunal projektgruppe

Den kommunale projektgruppe, der er med til at udvikle udbuddet består af repræsentanter fra:

 • Frederikssund Kommune, Hørsholm Kommune, Ballerup Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune, Tårnby Kommune (Vestegnens indkøbsforum)
 • Kolding Kommune (KomUdbud)
 • Kerteminde Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Næstved Kommune, Stevns Kommune, Kalundborg Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Rudersdal Kommune (Spar 5)
 • Skanderborg Kommune (Jysk Fællesindkøb)
 • Vejen Kommune, Billund Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Aabenraa Kommune (Sydjysk Udbuds Samarbejde)
 • Københavns Kommune

Tilslutning og ikrafttrædelse

Du kan tilslutte din kommune eller anden offentlige organisation fra den 20. november til den 19. december 2017.

Kun hvis du tilslutter din organisationer i denne periode, kan du bruge aftalen, når den efter planen træder i kraft den 1. juli 2018.

UDBUDSKALENDER
Maj 2016Udbud opstart
For ældre-og handicapråd den 7. august 2017Høringsperiode starter
For ældre- og handicapråd 6. oktober 2017Høringsperiode udløber
20. november 2017Tilslutningsperiode starter
19. december 2017Tilslutningsperiode udløber
Forventet januar 2018Offentliggørelse af udbudsmateriale
Juli 2018Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Henrik Østergaard
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Henrik Østergaard
Email
heo@ski.dk
Telefon
51 71 76 49
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00