Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Udbud
Kun tilsluttede
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. jul. 2018

Status: 3 virksomheder vinder 50.96 Bleer

Vi har nu afsluttet evalueringen af de indkomne tilbud på den nye forpligtende aftale 50.96 Bleer. 

3 virksomheder tildeles på de 6 delaftaler i henhold til nedenstående oversigt:


DelaftalerTildelte virksomheder
Delaftale 1 – Bleer med bevilling
 • Essity Denmark A/S (bedste samlede score)
 • Abena A/S

Delaftale 2 – Bleer til børneinstitutioner og dagplejere (Region Hovedstaden)

 

 • Abena A/S

 

Delaftale 3 – Bleer til børneinstitutioner og dagplejere (Region Sjælland)

 

 • Abena A/S

 

Delaftale 4 – Bleer til børneinstitutioner og dagplejere (Region Syddanmark)

 

 • Simi A/S

 

Delaftale 5 – Bleer til børneinstitutioner og dagplejere (Region Midtjylland)

 

 • Abena A/S

 

Delaftale 6 – Bleer til børneinstitutioner og dagplejere (Region Nordjylland)

 

 • Simi A/S

 


Standstill og ikrafttrædelse

Aftalen er nu i standstill til og med den 28. maj 2018, hvorefter vi forventer at underskrive kontrakterne med de 3 virksomheder.

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

Det bliver billigere for kommunerne at købe bleer

De tilbudte priser er blevet benchmarket op mod kommunernes reelle indkøb af bleer i 2016 med udgangspunkt i data fra indkøbsdatasamarbejdet. Det vil sige, at beregningerne tager udgangspunkt i den samme type af bleer fra de samme leverandører. 

Beregningerne viser, at kommunerne med den nye aftale i gennemsnit opnår et prisniveau, der er 14 pct. lavere end tidligere. Det svarer til, at de tilsluttede kommuner samlet set kan opnå en besparelse på 16 mio. kr. årligt eller knap 65 mio. kr. i aftalens løbetid.

Besparelsespotentialet på 14 pct. tager dog udgangspunkt i et gennemsnit. Den enkelte kommunes besparelse vil derfor variere, afhængig af hvilken leverandør kommunen har haft tidligere og hvilke delaftaler kommunen er tilsluttet. 

På delaftale 1 – Bleer med bevilling viser beregningerne fx at den enkelte kommunes besparelsespotentiale kan være på mellem 3 pct. og 23 pct. Det afhænger af, hvilken leverandør den enkelte kommune har aftale med i dag, og hvilken leverandør kommunen skal indgå aftale med på baggrund af den valgte tildelingsmodel. 

På delaftalerne for bleer til børneinstitutioner og dagplejere (delaftale 2-6), hvor det ligger fast hvilke leverandørerne kommunerne skal købe ind hos, viser beregningerne, at de tilsluttede kommuner i gennemsnit opnår et samlet besparelsespotentiale på 20 pct.

Om aftalen

Aftalen omfatter et sortiment inden for de to områder:

 • Bleer med bevilling
 • Bleer til børneinstitutioner og dagplejere

Hvert område vil for hver kommune fungere som én delaftale med én leverandør. 

Det kan du købe på aftalen

I skemaet nedenfor finder du et overblik over de produktkategorier, som hver delaftale omfatter.

Delaftale 1 - Bleer med bevillingDelaftale 2-6 - Bleer til børneinstitutioner og dagplejere
 • Indlæg/bind til kvinder
 • Herrebind
 • Buksebleer
 • Bæltebleer
 • Tapebleer
 • Åbne bleer
 • Fikseringstrusser/underbukser
 • Underlag/stiklagner
 • Bleer til børn
 • Buksebleer
 • Tapebleer


De tildelte virksomheder har tilbudt et bredt og dybt sortiment. 

Fagpersoner fra repræsentanter i projektgruppen har været med til at udarbejde kravspecifikationen. Derved har vi sikret, at kvaliteten af produkterne lever op til det, kommunerne allerede kender fra egne aftaler.

Et tredje fokusområde er, at leverandørernes online bevillingssystemer skal kunne behandle personfølsomme oplysninger i overensstemmelse med persondatalovens regler. 

Om delaftale 1

På delaftale 1 – Bleer med bevilling har kommunen i sin tilslutningsaftale valgt mellem tre forskellige modeller for tildeling. Modellen er afgørende for, hvem der skal være leverandør i din kommune.

De tre tildelingsmodeller er:

 • Model A – Direkte tildeling
 • Model B – Tildeling på baggrund af kvalitetstest
 • Model C – Tildeling på baggrund af kvalitetsafprøvning

Der er tildelt to leverandører på delaftale 1, men hver kommune vil alene skulle samarbejde med én leverandør.

Ifølge serviceloven har borgere med bevilling fra kommunen frit leverandørvalg. Det betyder, at den enkelte borger frit kan vælge en anden leverandør end den, som kommunen indgår aftale med. Det er der taget højde for i forhold til kommunernes forpligtelse. Vælger nogle af kommunens borgere med bevilling at udnytte det fri leverandørvalg, gælder kommunens aftageforpligtigelse derfor ikke den pågældende borger.

Om delaftale 2-6

Delaftale 2-6 – Bleer til børneinstitutioner og dagplejere er opdelt i fem geografiske områder, med én leverandør pr. område. Sortimentet består af de produkter, der anvendes i børneinstitutioner og dagplejere. Der er generelt stillet krav om, at bleer til børn skal være miljømærkede med Svanemærket. Dog med enkelte undtagelser, fordi kravene til produkternes funktionalitet kræver en særlig materialesammensætning, der ikke kan møde kravene i miljømærkningsordningen. 

Sådan er brugerinddragelsen sikret

For at opfylde servicelovens krav til brugerinddragelse har SKI i løbet af efteråret været i dialog med Kontinensforeningen, der desværre ikke havde mulighed for at udpege repræsentanter. I stedet har vi haft et godt møde med repræsentanter for brugerne fra en privat gruppe af borgere og Prostatakræftforeningen PROPA.

Repræsentanterne har på brugernes vegne bidraget med deres input til, hvilke krav SKI og kommunerne kan stille til produkterne og herunder de omkringliggende serviceydelser, der knytter sig til leveringen.

Brugerrepræsentanternes tilbagemeldinger efter mødet var meget positive, og vi har aftalt, at de modtager samme høringsmateriale som kommunerne, så der opretholdes en fortsat dialog.

SKI har ligeledes været i kontakt med Danske Handicaporganisationer, som har udtrykt tilfredshed med den af SKI valgte proces. 


Særlig proces grundet servicelovens §112

Den kommende aftale 50.96 Bleer er det første udbud fra SKI, der er underlagt servicelovens §112. Det forpligter bl.a. kommunerne til at foretage høring i de kommunalt nedsatte ældre- og handicapråd jf. retssikkerhedslovens § 37a, stk. 2 og retssikkerhedslovens § 30. Desuden stiller det en række krav til processen for udarbejdelsen af aftalen bl.a. inddragelse af brugerrepræsentanter. Hvordan brugerrepræsentanter er inddraget, kan du læse mere om længere nede på siden.

Kommunal projektgruppe

Den kommunale projektgruppe, der er med til at udvikle udbuddet består af repræsentanter fra:

 • Frederikssund Kommune, Hørsholm Kommune, Ballerup Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune, Tårnby Kommune (Vestegnens indkøbsforum)
 • Kolding Kommune (KomUdbud)
 • Kerteminde Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Næstved Kommune, Stevns Kommune, Kalundborg Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Rudersdal Kommune (Spar 5)
 • Skanderborg Kommune (Jysk Fællesindkøb)
 • Vejen Kommune, Billund Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Aabenraa Kommune (Sydjysk Udbuds Samarbejde)
 • Københavns Kommune

Ikrafttrædelse

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

UDBUDSKALENDER
August 2016Udbud opstart
For ældre-og handicapråd den 7. august 2017Høringsperiode starter
For ældre- og handicapråd 6. oktober 2017Høringsperiode udløber
20. november 2017Tilslutningsperiode starter
19. december 2017Tilslutningsperiode udløber
Forventet 15. januar 2018Offentliggørelse af udbudsmateriale
27. marts 2018 kl. 13.00Tilbudsfrist
18. maj 2018Tildeling
Juli 2018Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud
Billede
Henrik Østergaard
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Henrik Østergaard
Email
heo@ski.dk
Telefon
51 71 76 49
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00