Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Evaluering og tildeling
Kun tilsluttede
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. maj. 2020
22. maj. 2024
Ingen

Status: De indkomne tilbud evalueres

Der var tilbudsfrist på den forpligtende aftale 50.95 Sygeplejeartikler den 28. januar. Nu evalueres de indkomne tilbud. Vi forventer at kunne tildele aftalen primo marts 2020. 

Kort om aftalen

50.95 Sygeplejeartikler er et genudbud af den eksisterende aftale om sygeplejeartikler

Sygeplejeartikler er en del af de fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler, hvor kommuner er forpligtet efter forudgående tilslutning. Øvrige kunder har mulighed for tilsluttte sig i op til et år efter ikrafttrædelse. 

Den fælleskommunale forpligtende indkøbsaftale skal dække kommunernes primære behov inden for indkøbskategorien sygeplejeartikler og sikre en ordentlig kvalitet til konkurrencedygtige priser. 

Den kommende aftale 50.95 Sygeplejeartikler vil minde om den eksisterende aftale, da der overordnet er udtrykt tilfredshed med den eksisterende aftale. Dog vil sortiment og kravspecifikation blive opdateret, ligesom eksempelvis leveringsvilkårene, herunder særkrav til levering og fragtomkostninger vil blive justeret for at minimere kundernes og leverandørernes transaktionsomkostninger. Rammerne for pris- og sortimentsopdateringer vil ligeledes blive tilpasset det aktuelle marked.

Aftalen bliver en eneleverandøraftale uden delaftaler med en aftalelængde på 2+1+1 år. Aftalen udbydes som et offentligt udbud. Tilbuddene evalueres på grundlag af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor underkriterierne pris og kvalitet vægtes med henholdsvis 40 og 60 procent. 

Sortimentet opdateres på baggrund af data fra KL's fælleskommunale indkøbsdataprojekt samt input fra projekt- og faggruppe, så det bedre matcher kommunernes behov. 

Sortiment

Sortimentet opdateres på baggrund af data fra KL’s fælleskommunale indkøbsdataprojekt samt input fra fag- og projektgruppe, så det bedre matcher behovene i de forskellige kommuner.

Sortimentet ender med at rumme ca. 800 varelinjer inden for sygeplejeartikler med et standardiseret udvalg af: 

 • Diverse sygeplejeartikler (Mundplejepinde, opkastposer, nyrebakker mv.)
 • Instrumenter (Sakse, skalpeller mv.)
 • Sprøjter og kanyler 
 • Sårbehandlingsprodukter (Skumbandager, behandlerstrømper, fiksering mv.)
 • Undersøgelsesartikler (Blodtryksmåleapparat, termometer mv.)
 • Urologi (Kolber, kateter mv.)
 • Værnemidler (Sterile handsker).

Projektgruppen

Den samlede kommunale projekt- og faggruppe er nedsat og består af repræsentanter fra:
 • Ballerup Kommune og Bornholms Regionskommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Frederikssund Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Hillerød Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Frederiksberg Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune (Spar5) 
 • Gentofte Kommune (Spar5)
 • Lyngby-Taarbæk Kommune (Spar5)
 • Hvidovre Kommune (VIF: Vestegnens Indkøbsforum)
 • Taarnby Kommune (VIF: Vestegnens Indkøbsforum)
 • Faaborg-Midtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Nyborg Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Vesthimmerland Kommune (Fællesindkøb Nord)
 • Syddjurs Kommune (JYFI: Jysk Fællesindkøb)
 • Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Haderslev Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Kolding Kommune (KomUdbud)
 • Københavns Kommune

Faggruppe

Faggruppen består bl.a. af sygeplejersker med faglige kompetencer inden for sygeplejeområderne sår, hygiejne og kontinens. Faggrupperne giver det faglige og praktiske perspektiv på, hvilket behov der skal dækkes af sortimentet, hvilke krav der skal stilles til produkterne samt, hvordan aftalen skal fungere i hverdagen, da de selv anvender produkterne. 

Ikrafttrædelse

Aftalen er klar til brug ultimo maj 2020.

UDBUDSKALENDER
Q1 2019Udbud opstart
4. september 2019Høringsperiode starter
25. september 2019Høringsperiode udløber
1. november 2019Tilslutningsperiode starter
22. november 2019Tilslutningsperiode udløber
Forventes 28. november 2019Offentliggørelse af udbudsmateriale
28. januar kl.13.00Tilbudsfrist
Forventes primo marts 2020Tildeling
Maj 2020Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud
Anvendelse - i drift

Kontakt SKI

Billede
Hanne Laumann
Beskrivelse
Chefkonsulent, Kundeansvarlig
Navn
Hanne Laumann
Email
hla@ski.dk
Telefon
61 55 62 11
Billede
Anja Hartmann Lind Olsen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Anja Hartmann Lind Olsen
Email
ano@ski.dk
Telefon
25 14 47 53
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00