Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Udbudsforberedelse
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
15. jan. 2025
Ingen

Status: Udbudsmaterialet klargøres frem mod tilslutning

Vi har nu gennemført høring, og kigger på de indkomne høringssvar. Vi er i gang med at forberede udbudsmaterialet til tilslutning, og arbejder desuden på en ny tidsplan.

Kort om aftalen

Den kommende aftale 50.91 Fødevarer (nethandel) er en ny fødevareaftale målrettet de mindre kommunale institutioner med et indkøbsbehov på under 1.500 kr. pr. ordre/indkøb. I forbindelse med udbuddet af den fælleskommunale forpligtende aftale 50.90 Fødevarer, der er målrettet de kommunale storkøkkener, har en række kommuner nemlig ønsket en supplerende aftale baseret på nethandel til småindkøb af fødevarer. 

Formålet med aftalen er at understøtte øget e-handel og nedsætte transaktionsomkostningerne forbundet med fysisk handel og fakturabehandling hos kommunerne. Det kan man gøre gennem bedre planlægning og ved at samle de mange småindkøb af fødevarer, som finder sted i dag, til større ordrer. Det kommunale indkøbsdatasamarbejde viser nemlig, at det særligt er småindkøb af fødevarer, som medfører store transaktionsomkostninger. Derudover er det muligt at frigøre ressourcer til institutionernes kerneopgaver gennem brug af e-handel. 

Aftalen følger den generelle udvikling i markedet for nethandel. Dertil kommer, at kommunerne med den fælleskommunale indkøbsstrategi har besluttet at fremme e-handel som en vej til at nedbringe transaktionsomkostningerne.

Aftalen vil omfatte det indkøb, som kan e-handles, og vil således ikke omfatte pædagogiske indkøb eller akutte fysiske indkøb. De fysiske indkøb i lokale butikker vil fortsat kunne foretages ved siden af aftalen, i de tilfælde, hvor der er et konkret behov for dette. 

Den endelige aftale- og delaftalestruktur er endnu ikke fastlagt, men aftalen tildeles efter kriteriet ”omkostninger”.

Forventet sortiment

Sortimentet kommer til at læne sig op ad sortimentet på SKI’s storkøkkenaftale 50.90 Fødevarer, og omfatter en bred palet af konventionelle og økologiske varer. De tilsluttede institutioner får adgang til hele leverandørens sortiment på webshoppen (med undtagelse af non-foodvarer). Aftalen forventes at tilbyde et sortiment inden for følgende hovedproduktgrupper:

 • Brød
 • Drikkevarer
 • Færdigretter
 • Frugt
 • Grøntsager
 • Kager
 • Kolonial
 • Kød
 • Mejeri
 • Pålæg
 • Kaffe og te

Ekspertgruppe

Den kommunale ekspertgruppe, der er med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra: 

 • Allerød Kommune (IN)
 • Fællesindkøb Fyn (FIF)
 • Gladsaxe Kommune (Spar 5)
 • Haderslev Kommune (SUS)
 • Helsingør Kommune (IN)
 • Hjørring Kommune (Fællesindkøb Nord)
 • Skanderborg Kommune (JYFI)
 • Slagelse Kommune (FUS)
 • Aarhus Kommune (KomUdbud)
 • Odense Kommune (KomUdbud)

Tilslutning og ikrafttrædelse

Kun hvis din kommune tilslutter sig aftalen, kan du bruge aftalen, når den træder i kraft. Øvrige offentlige organisationer skal ligeledes tilslutte sig aftalen for at kunne anvende den. Det skal umiddelbart ske samtidig med kommunernes tilslutning. Grundt den nuværende situation omkring Covid-19 vil der blive udarbejdet en ny tidsplan. Tilslutningsfrist udsættes indtil videre uden en ny datofastsættelse. 

Vi forventer, at aftalen vil være klar til brug Q1 2021.

UDBUDSKALENDER
Februar 2019Udbud opstart
16. marts 2020Høringsperiode starter
7. maj 2020Høringsperiode udløber
Ny tidsplan udarbejdesTilslutningsperiode starter
Ny tidsplan udarbejdesTilslutningsperiode udløber
Q1 2021Forventet ikrafttrædelse
Følgegruppe
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud

Kontakt SKI

Billede
Michelle Offersen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Michelle Offersen
Email
mo@ski.dk
Telefon
51 88 60 68
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00