Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Ophørt
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. jan. 2017
30. jun. 2018
Ingen

SKI har opsagt aftale 50.90 Fødevarer - genudbuddet forventes klar d. 1. marts 2019

Som bekendt har Klagenævnet for Udbud d. 13. februar 2018 offentliggjort en kendelse, der giver Dansk Cater medhold i dele af klagen over den forpligtende aftale 50.90 Fødevarer.

I SKI er vi meget ærgerlige over kendelsen, og vi overvejer  derfor af principielle grunde at anke dele af kendelsen til domstolene. Det gør vi, fordi kendelsen i flere situationer kan gøre det vanskeligt at lave kloge offentlige udbud. Vi er i øjeblikket i dialog med blandt andet Kammeradvokaten om disse overvejelser.

Vi kan desværre konstatere, at der er forskellige opfattelser af, hvad der gælder i denne situation, hvor Klagenævnet har annulleret tildelingen af aftale 50.90 Fødevarer.

Vi ønsker naturligvis at stille de tilsluttede kommuner bedst muligt i denne vanskelige situation. Af forsigtighedshensyn og for at begrænse kommunernes risiko mest muligt har SKI derfor valgt at bringe rammeaftalen til ophør.

Opsigelsen betyder, at alle kommuner løsnes fra forpligtelsen til at bruge aftalen, og dermed har mulighed for selv at træffe sine valg. Opsigelsen sker med 3 måneders varsel til d. 30. juni 2018, og SKI varetager fortsat driften af aftalen indtil da.

SKI har dialog med både Hørkram og Dansk Cater. Vores indtryk er, at begge har fokus på at bidrage bedst muligt til at få gennemført et hurtigt genudbud og bistå kommunerne i den mellemliggende tid. Dansk Cater har endvidere understreget, at de ikke vil gå juridisk efter kommunerne.

Situationen efter opsigelsen

SKI påbegynder hurtigst muligt genudbud af 50.90 med henblik på, at en ny aftale kan træde i kraft den 1. marts 2019.

I den mellemliggende periode har kommunerne naturligvis et fortsat behov at købe fødevarer, og her er der umiddelbart to muligheder:

  • Kommunerne har mulighed for selv at etablere egen aftale.
  • Som alternativ til egen aftale har kommunerne også mulighed for at sikre fortsat aftaledækning via den frivillige aftale 09.01 Fødevarer. Den frivillige aftale har et bredere sigte end 50.90, og indeholder både direkte tildeling og miniudbud. SKI er i dialog med de tre leverandører for at sikre, at de er gearet til i givet fald at kunne løfte kommunernes efterspørgsel. SKI hjælper selvfølgelig gerne de enkelte kommuner med at anvende 09.01 Fødevarer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til os. Se kontaktinformation nederst på siden.

--------------------------------------------------------------------------------------------

50.90 Fødevarer er en forpligtende aftale, der er målrettet køkkenerne i de 51 kommuner og enheder herunder, der har tilsluttet sig aftalen.

Aftalen indeholder et bredt grundsortiment med konventionelle og økologiske fødevarer samt en minimusgrænse for bestilling på 1500 kr. pr. leverance.

Du kan se, om din kommune er tilsluttet aftalen længere nede på siden under overskriften ”Hvem kan bruge aftalen”.

UDBUDSKALENDER
Der er ingen elementer at vise.
Kom hurtigt i gang
Sortimentsbeskrivelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Leverandørbeskrivelse
Anvendelse - i drift

Kontakt SKI

Billede
Rikke Eistrøm Rahimic
Beskrivelse
Konsulent, Kontraktansvarlig
Navn
Rikke Eistrøm Rahimic
Email
rer@ski.dk
Telefon
22 85 01 32​
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00