Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Forpligtende aftale
Udbudsforberedelse
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
Ingen

Status: Prækvalifikation og offentliggørelse af udbudsmateriale

SKI har offentliggjort udbudsmaterialet på 50.86 Biler, og nu har potentielle leverandører mulighed for at ansøge om at blive prækvalificeret.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt via ETHICS.

Fristen for at blive prækvalificeret, så du er med på aftalen, når systemet tages i brug, er den 14. november 2017 kl. 13.00.

Hør mere på informationsmøde – deltag i SKI eller via Skype

Vi afholder informationsmøde for potentielle leverandører den 23. oktober 2017. Mødet ligger fra kl. 10.30 til 11.30. Du kan vælge at deltage fysisk eller via skype.

Mødet afholdes
SKI
H.C. Hansens Gade 4
2300 København S

Tilmeld dig pr. mail

Af hensyn til den praktiske planlægning bedes de interesserede deltagere senest den 19. oktober 2017 tilmelde sig på e-mail: mbt@ski.dk. I e-mailen skal du oplyse om deltagers navn, titel og kontaktoplysninger.

SKI forbeholder sig ret til at reducere antallet af deltagere pr. interesseret virksomhed af hensyn til eventuel pladsmangel.

Deltagelse på Skype
Du tilgår skypedeltagelsen på dagen via dette link: https://join-emea.broadcast.skype.com/ski.dk/51305dfa3cad4e72af677f33e020321e

Kort om aftalen

56 kommuner og to øvrige offentlige organisationer har valgt at tilslutte sig den nye forpligtende aftale på biler, udbydes som et dynamisk indkøbssystem. Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode, som understøttes af et elektronisk system, der foreskriver, hvilke leverandører der kan købes ind hos inden for aftalens sortiment.

En af de store fordele ved at udbyde aftalen som et dynamisk indkøbssystem er, at der kan ske en løbende optagelse af nye leverandører i hele aftalens løbetid. Systemet er altså ikke begrænset til de leverandører, der opnår prækvalifikation ved etableringen af systemet.

Sortiment

En anden fordel ved det dynamiske indkøbssystem er, at det ikke er begrænset til at indeholde en række på forhånd fastsatte varelinjer. Systemet er således kun begrænset af en række på forhånd fastsatte kategorier. På 50.86 Biler kommer sortimentet til at bestå af de fire kategorier:

 • Personbiler
 • Arbejdsbiler
 • Andre køretøjer
 • Operationel leasing

Kategorierne personbiler, arbejdsbiler og andre køretøjer indeholder også miljøbiler, dvs. biler med drivmidler som el, brint, gas, hybrid mv. Du kan altid kravspecificere særlige krav til miljø fx POGI-krav. Som standard er alle leverandører, der er optaget i systemet forpligtet af SKI’s generelle krav til CSR.

Diverse behov for aftaler om reservedele, reparation, service og eventuelle opbygninger mv. kan du selv beskrive i kravspecifikationen, når du gennemfører dit indkøb.

Operationel leasing udgør en særskilt kategori, da operationel leasing anses som en tjenesteydelse. Finansiel leasing er dog omfattet i de øvrige kategorier i systemet, og der er derfor ikke nogen ændring i forhold til, hvordan kommunerne løser finansiel leasing i dag.

I forbindelse med tilslutningen vil det være muligt at tilslutte sig en eller flere kategorier.

Kategorierne er fordelt ud på de geografiske regioner i Danmark for at motivere forhandlerne, herunder også små og mellemstore lokale leverandører til at byde ind på indkøb fra lokalområdet.

Indkøb gennemføres via systemet

Konkrete indkøb der foretages på et dynamisk indkøbssystem skal ske elektronisk. Derfor stiller vi en elektronisk løsning til rådighed – uden omkostninger. Løsningen bliver i ETHICS, og det vil være derigennem, at de konkrete indkøb skal gennemføres. Få en introduktion til systemet her.

Indkøb gennemføres via systemet ved, at du sender en opfordring til leverandørerne om at afgive tilbud på et konkret indkøb. Opfordringen skal indeholde en beskrivelse af den eller de biler, du ønsker at købe samt en leveringsaftale.

Du vil modtage tilbuddene fra leverandørerne via systemet og skal selv evaluere dem, for herefter at sende meddelelse til tilbudsgiverne med accept og afslag af tilbud.

Dokumentpakke hjælper med standardskabeloner

SKI stiller en værktøjskasse til rådighed, hvor der er eksempler på en opfordringsskrivelse, leveringsaftale, kravspecifikation mv. Det er alt sammen noget, man kan vælge at anvende, men man kan også vælge at bruge egen leveringsaftale, kravspecifikation mv.

Ikrafttrædelse

Aftalen forventes at træde i kraft den 18. december 2017. 

Da systemet forventes at have en længere levetid end normen for en rammeaftale, vil der være åbent for kommunal tilslutning igen efter en treårig karensperiode fra systemets ikrafttrædelse.

Ikke-kommunale kunder i SKI, vil også få mulighed for at købe ind via systemet, når det træder i kraft.

Den kommunale projektgruppe

Udformningen af udbuddet sker i tæt samarbejde med en projektgruppe, der består af repræsentanter fra:

 • Hvidovre Kommune, Rødovre Kommune (Vestegnens Fællesindkøb)
 • Kerteminde Kommune, Langeland Kommune, (Fællesindkøb Fyn)
 • Køge Kommune, Odsherred Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Billund Kommune, Varde Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Frederikssund Kommune, Hillerød Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Rudersdal Kommune (Spar5)
 • Favrskov Kommune (Jysk Fællesindkøb)
 • Svendborg Kommune (KomUdbud)
 • Vesthimmerlands Kommune (Fællesindkøb Nord)
 • Københavns Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
UDBUDSKALENDER
August 2016Udbud opstart
19. juni 2017Høringsperiode starter
11. august 2017Høringsperiode udløber
28. august 2017Tilslutningsperiode starter
27. september 2017Tilslutningsperiode udløber
12. oktober 2017Offentliggørelse af udbudsmateriale
14. november 2017 kl. 13.00Anmodningsfrist
Medio december 2017Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Maria Brøchner Tødt
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Maria Brøchner Tødt
Email
mbt@ski.dk
Telefon
20 70 53 06
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00