Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Udbudsforberedelse
Kun tilsluttede
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. jun. 2020
31. maj. 2024
Ingen

Status: Udbudsmaterialet klargøres frem mod tilslutning

Vi har nu gennemført høring, og vi kigger på de indkomne høringssvar. Vi er i gang med at forberede udbudsmaterialet til tilslutning, som løber fra den 23. september til 23. oktober 2019.

Kort om aftalen

I februar 2019 godkendte strategigruppe A, der består af strategiske indkøbere fra kommunerne, udbuddets aftalestrategi. Derfor er vi nu i gang med at udarbejde udbuddets endelige design. Det sker i samarbejde med en kommunal projektgruppe, der består af udbudskonsulenter, hjemmeplejeledere, teamledere for park og vej og andre fagpersoner i kommunerne, som bruger aftalen.  

Den 1. maj 2019 besluttede Regeringens Økonomiudvalg, at den kommende aftale skal indgå som en del af Statens Indkøbsprogram. Derfor er der desuden blevet tilknyttet en statslig ekspertgruppe, som skal være med til at forme aftalen. 

Udbuddet er et genudbud af den eksisterende aftale 50.85 Brændstof og fyringsolie. En aftale, som de tilsluttede organisationer har været tilfredse med. Derfor tager genudbuddet udgangspunkt i den eksisterende aftale, men vil få en grønnere profil og flere delaftaler. 

Delaftale 1 - Tankkort til tankstationer 

Delaftale 1 omfatter to varelinjer: 

 • Benzin 95 (med lovpligtigt indhold af bioethanol) 
 • Diesel (med lovpligtigt indhold af biodiesel) 

For at sikre god geografisk dækning med tankstationer, forventer vi, at der vil være op til seks leverandører på denne delaftale.  

Ydermere vil det være muligt igen at vælge mellem forskellige modeller for tildeling af leverandør, for at delaftalen dækker dit behov for brændstof. Det skyldes, at der bl.a. er store geografiske forskelle i de danske kommuner, og den enkelte kommune har forskellige behov.  

Vi forventer, at den enkelte kommune eller anden offentlige organisation vil kunne vælge mellem en kaskademodel og en TCO-model ved tilslutning til aftalen.  

Kaskademodellen  

Vælger din kommune eller anden offentlige organisation at købe brændstof ud fra kaskademodellen, vil brugerne i din kommune eller anden offentlige organisation skulle bruge leverandør ét i kaskaden, såfremt leverandøren har to tankstationer inden for et geografisk defineret område. Er dette ikke tilfældet, skal leverandør to i kaskaden anvendes. Har leverandør to heller ikke to tankstationer i det definerede område, vil det være hos leverandør tre i kaskaden, der skal købes brændstof osv.  

Rækkefølgen af leverandørerne i kaskaden findes ud fra parameteret laveste pris.  

TCO-modellen  

Vælger din kommune eller anden offentlige organisation at købe brændstof ud fra TCO-modellen, vil du ved kontraktens start skulle lave en TCO-beregning. TCO-beregningen medtager alle de omkostninger, der er forbundet med tankning og udregner, hvilken leverandør der er billigst.  

Delaftale 2 – Levering af brændstof 

Delaftale 2 omfatter levering af brændstof til eget anlæg og består af seks varelinjer: 

 • Benzin 95 (med lovpligtigt indhold af bioethanol) 
 • Diesel (med lovpligtigt indhold af biodiesel) 
 • Diesel (uden biodiesel) 
 • Fyringsolie (standard) 
 • Marinegasolie (50 ppm) 
 • AdBlue 

Denne delaftale vil blive tildelt én leverandør.  

Delaftale 3 – Levering af brændstof iht. EN15940, eller tilsvarende 

Delaftale 3 omfatter levering af brændstof til eget anlæg og består af 1 varelinje: 

 • Brændstof, der opfylder normen EN15940, eller tilsvarende. 

Delaftale 4 – Levering af brændstof iht. EN15940, eller tilsvarende (CO2 reducerende)  

Delaftale 4 omfatter levering af brændstof til eget anlæg og består af 1 varelinje: 

 • Brændstof, der opfylder normen EN15940, eller tilsvarende med krav om CO2-reducering. 

Projektgruppen 

Projektgruppen, der er med til at forberede, planlægge og udarbejde udbuddet består af repræsentanter fra: 

 • Ballerup Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland) 
 • Dragør Kommune, Hvidovre Kommune (Vestegnens Indkøbsforum) 
 • Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune (Spar 5) 
 • Hjørring Kommune (Fællesindkøb Nord) 
 • Kolding Kommune (KomUdbud) 
 • Københavns Kommune 
 • Stevns Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland) 
 • Syddjurs Kommune (Jysk Fællesindkøb) 
 • Varde Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb) 

Du kan læse mere om projektgruppens rolle og ansvar her.  

Statslig ekspertgruppe 

Den statslige ekspertgruppe består af repræsentanter fra: 

 • Rigspolitiet 
 • Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
 • Forsvarets Ejendomsstyrelse 
 • Miljø og Fødevareministeriet  

Tilslutning, offentliggørelse og ikrafttrædelse 

Tilslutning til aftalen kommer til at ligge fra den 23. september til den 23. oktober 2019. Kun hvis din kommune tilslutter sig aftalen i denne periode, kan I bruge aftalen, når den træder i kraft. Da aftalen er en del af Statens Indkøbsprogram, er alle statslige institutioner forpligtet til at bruge aftalen, og de skal derfor ikke tilslutte sig i tilslutningsperioden. Institutioner med egne brændstofaftaler forpligtes først til at anvende SKI’s aftale ved udløb af egen aftale. 

Øvrige offentlige organisationer vil også have mulighed for at tilslutte sig aftalen efter ikrafttrædelse. Dog vil der være fordele ved at tilslutte sig aftalen i tilslutningsperioden, da man her kan vælge mellem tildelingsmodeller. 

Udbudsmaterialet forventes at blive offentliggjort i december 2019.

Den nye brændstofaftale forventes at træde i kraft den 1. juni 2020. 

UDBUDSKALENDER
Q4 2018Udbud opstart
14. august 2019Høringsperiode starter
4. september 2019Høringsperiode udløber
23. september 2019Tilslutningsperiode starter
23. oktober 2019Tilslutningsperiode udløber
Forventet december 2019Offentliggørelse af udbudsmateriale
Juni 2020Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud

Kontakt SKI

Billede
Merima Omerbegovic
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Merima Omerbegovic
Email
meo@ski.dk
Telefon
50 52 55 14
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00