Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Forpligtende aftale
Udbud
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse

Status: Vi evaluerer de indkomne tilbud

Potentielle leverandører har nu haft mulighed for at byde ind på aftalen, og vi evaluerer de indkomne tilbud.

Om aftalen

50.80 Vejsalt er et genudbud af den eksisterende forpligtende aftale på området. Den kommer til at minde om den nuværende aftale, da bl.a. projektgruppen har udtrykt tilfredshed med den eksisterende aftale.

I udviklingen af udbuddet har den kommunale projektgruppe haft fokus på, at der skal være en høj grad af leveringssikkerhed og optimal konkurrence.

For at imødekomme dette, vil de tilsluttede kommuner blive regionsopdelt ud fra den ønskede salttype og geografisk placering. Det medfører flere delaftaler end på den eksisterende aftale, men den enkelte kommune vil kun skulle forholde sig til én delaftale og én leverandør. I alt forventer vi, at aftalen kommer til at indeholde ca. 16 delaftaler.

Tilbudsgiverne skal bl.a. byde ind med en sommer- og vinterpris. Tilbuddene vil blive evalueret ud fra tildelingskriteriet  pris, og der vil være én leverandør pr. region/delaftale.

Forventet sortiment

Sortimentet kommer til at omfatte de tre salttyper:

 • Havsalt
 • Stensalt
 • Vakuumsalt

Derudover bliver det muligt at købe salt i sække.

Projektgruppen

Den kommunale projektgruppe, der er med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra:

 • Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune (Spar 5)
 • Halsnæs Kommune, Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Hvidovre Kommune (Vestegnens Indkøbsforum)
 • Lejre Kommune, Roskilde Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Middelfart Kommune, Fredericia Kommune (KomUdbud)
 • Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Viborg Kommune (Jysk Fællesindkøb)
 • Assens Kommune
 • Københavns Kommune

Forventet ikrafttrædelse

Vi forventer at aftalen er klar til brug, når den nuværende aftale udløber, medio september 2017.

UDBUDSKALENDER
23. januar 2017Høringsperiode starter
13. februar 2017Høringsperiode udløber
20. februar 2017Tilslutningsperiode starter
13. marts 2017Tilslutningsperiode udløber
1. april 2017Offentliggørelse af udbudsmateriale
1. april 2017Udbudsbekendtgørelse
28. april 2017 kl. 13.00Tilbudsfrist
Juni 2017Forventet tildeling
Medio september 2017Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Anders Münter
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Anders Münter
Email
am@ski.dk
Telefon
29 41 25 15​
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00