Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Udbudsforberedelse
Kun tilsluttede
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. mar. 2020
28. feb. 2024
Ingen

Status: Der er åbent for høring

Udbudsmaterialet til den kommende forpligtende aftale 50.75 Elevatorservice er nu sendt i høring. Det betyder, at kommuner, regioner og staten har mulighed for at læse og kommentere på de relevante dele af materialet via udbudssystemet ETHICS.  

Fristen for kommentarer er den 18. september 2019. 

Adgang til udbudsmaterialet 

Du kan få adgang til udbudsmaterialet via udbudssystemet ETHICS. Du kan downloade en trin-for-trin vejledning til, hvordan du finder og kommenterer på høringsmaterialet i ETHICS. 

Materialet omfatter følgende: 

 • Minivejledning til høring 
 • Skabelon til høringssvar: ”Kommentarskabelon” 
 • Høringsdokumenter for aftalen i udkastform 
  • Rammeaftale 
  • Bilag A Kundeliste 
  • Bilag B Kravsspecifikation 
  • Bilag C Leverandørens tilbud 
  • Bilag E Leveringsaftale 
  • Bilag H Prisregulering 
  • Bilag I Opdatering af sortiment 
  • Bilag J Opdatering af E-katalog 
  • Særbilag 1 Trepartsaftale 
  • Særbilag 2 Implementering 

Du skal bruge dokumentet ”kommentarskabelon”, når du kommenterer eller stiller spørgsmål til udbuddet i forbindelse med høringen. I minivejledningen, der ligger i ETHICS, får du overblik over materialet og hjælp til, hvordan du afgiver høringssvar. 

SKI’s svar til de indkomne kommentarer og spørgsmål til udbudsmaterialet vil blive offentliggjort i ETHICS, efter høringsperioden er afsluttet.  

Du kan kommentere og stille spørgsmål frem til og med den 18. september 2019, hvor høringsperioden udløber. 

Sådan får du adgang til høringsmaterialet 

 1. Log ind på ski.dk. 
 2. Gå til siden ’Om forpligtende aftaler’ på ski.dk: ski.dk/forpligtendeaftaler (link kan også findes nederst på forsiden af SKI’s hjemmeside). 
 3. Klik på linket ’ETHICS – til brug ved høring og tilslutning’ for at komme til ETHICS’ hørings- og tilslutningsside. Du er nu logget ind i ETHICS via dit login til ski.dk. 

Kort om aftalen

Den kommende aftale 50.75 Elevatorservice kommer til at ligne den eksisterende aftale. Aftalen vil have særligt fokus på håndteringen af udbud af reservedele som en konsekvens af Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. februar 2019 vedrørende den eksisterende aftale. 

På baggrund af kundernes overordnede tilfredshed med den eksisterende aftale og det forhold, at genudbuddet er igangsat allerede et år efter aftalen trådte i kraft, genbruges designet fra den eksisterende aftale i vid udstrækning. 

Der foretages kun ændringer som en konsekvens af den føromtalte kendelse vedrørende reservedele samt moderniseringer (miniudbud). Aftalens kontraktmateriale vil dog blive opdateret med SKI’s nyeste kontraktparadigme. Det sker for at sikre kunderne det bedst mulige aftalegrundlag.

Vi forventer at opdele aftalen i tre geografiske delaftaler som på den nuværende aftale. Som noget nyt vil der kun blive tildelt én leverandør pr. delaftale. Det skyldes, at aftalens sortiment ikke omfatter moderniseringer (miniudbud) som den eksisterende aftale, og kunden har derfor kun behov for én leverandør.  

Sortimentet opdateres på baggrund af data fra KL's fælleskommunale indkøbsdataprojekt, input fra udvalgte kunder og i samarbejde med SKI’s eksterne rådgiver, således at det matcher kundernes behov - også ved indkøb af reparationsarbejder og reservedele. 

Forventet sortiment

Aftalen vil have samme sortiment som den eksisterende aftale inden for følgende ydelser:

 1. Vedligeholdelses- og reparationsarbejder (hvor reservedele indgår)
 2. Opstartsydelser
 3. Lovpligtige eftersyn (Serviceabonnement)
 4. Alarmovervågning / døgnservice / udrykning

Under vedligeholdelses- og reparationsarbejder prissættes reparationer inkl. reservedele. Til forskel fra den tidligere aftale, hvor der var tilbudt en timepris på reparationer og en særskilt markedsprismekanisme for reservedele, så er reservedele nu enten inkluderet i en timepris eller i en pakkepris for nærmere angivne typer af reparationer (dvs. både timer og reservedele). 

Moderniseringer af elevatorer, som var en del af den tidligere aftale (miniudbud), er ikke længere en del af sortimentet. Moderniseringsydelser kan allerede indkøbes via SKI’s dynamiske indkøbssystem på aftale 15.75 Elevatormodernisering.

Høring, tilslutning og ikrafttrædelse

Når udbudsmaterialet er klart, får alle kunderne mulighed for at kommentere på de centrale dokumenter via udbudssystemet ETHICS. Det sker i høringsperioden, der forventes at blive i ugerne 35 til og med 37. 

Vi forventer at åbne for tilslutning til aftalen i oktober 2019. Kun hvis din kommune tilslutter sig aftalen i denne periode, kan du bruge aftalen, når den træder i kraft. Øvrige offentlige organisationer vil kunne aktiveres og anvende aftalen. 

Vi forventer, at aftalen vil være klar til brug den 1. marts 2020.

UDBUDSKALENDER
Q2 2019Udbud opstart
27. august 2019Høringsperiode starter
18. september 2019Høringsperiode udløber
Forventes den 8. oktober 2019Tilslutningsperiode starter
1. marts 2020Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud

Kontakt SKI

Billede
Christina June Jensen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Christina June Jensen
Email
cjj@ski.dk
Telefon
20 70 49 08
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00