Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Evaluering og tildeling
Kun tilsluttede
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
16. mar. 2020
28. feb. 2024
Ingen

Status: Vi evaluerer de indkomne tilbud

Tilbudsfristen på 50.75 Elevatorservice var den 6. januar 2020 kl. 13.00. Vi evaluerer nu de indkomne tilbud og forventer at offentliggøre resultatet i februar 2020.

Ændringer i aftaledokumenterne efter høring

På baggrund af høringen har vi foretaget mindre justeringer i nogle af aftaledokumenterne. Du kan se justeringerne i SKI’s besvarelse af de modtagne høringskommentarer, der er tilgængelige samlet i ETHICS.

Kort om aftalen

Aftalen 50.75 Elevatorservice ligner den eksisterende aftale. Aftalen har særligt fokus på håndteringen af udbud af reservedele som en konsekvens af Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. februar 2019 vedrørende den eksisterende aftale. 

På baggrund af kundernes overordnede tilfredshed med den eksisterende aftale og det forhold, at genudbuddet er igangsat allerede et år efter aftalen trådte i kraft, genbruges designet fra den eksisterende aftale i vid udstrækning. 

Der er foretaget ændringer som en konsekvens af den føromtalte kendelse vedrørende reservedele samt moderniseringer (miniudbud). Aftalens kontraktmateriale er blevet opdateret med SKI’s nyeste kontraktparadigme. Det sker for at sikre kunderne det bedst mulige aftalegrundlag.

Aftalen er geografisk opdelt i fire, som vist nedenfor:

  • Delaftale 1: Region Nord-, Midt- og Syddanmark 
  • Delaftale 2: Region Sjælland samt Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune
  • Delaftale 3: Region Hovedstaden (ekskl. Frederiksberg, København, Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune) 
  • Delaftale 4: København og Frederiksberg Kommune 

5075 kort.jpg

Som noget nyt vil der kun blive tildelt én leverandør pr. delaftale. Det skyldes, at aftalens sortiment ikke omfatter moderniseringer (miniudbud) som den eksisterende aftale, og kunden har derfor kun behov for én leverandør. 

Kunden indgår i den geografiske delaftalestruktur på baggrund af kundens beliggenhed inden for det farvede område ovenfor. Kunder, som har afdelinger/enheder beliggende i flere af delaftalerne, vil være omfattet af den delaftale, hvor den respektive kundes hovedsæde er beliggende.

Sortimentet er opdateret på baggrund af data fra KL's fælleskommunale indkøbsdataprojekt, input fra udvalgte kunder og i samarbejde med SKI’s eksterne rådgiver og leverandørerne, således at det matcher kundernes behov - også ved indkøb af reparationsarbejder og reservedele. 

Aftalens sortiment

Rammeaftalen omfatter alle Elevatortyper, som er defineret i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016, § 1, stk. 2, også handicaplifte og rulletrapper, men benævnes samlet som ”Elevatorer'. Aftalen vil have samme sortiment som den eksisterende aftale inden for følgende ydelser:

  1. Vedligeholdelses- og reparationsarbejder (hvor reservedele indgår)
  2. Opstartsydelser
  3. Lovpligtige eftersyn (Serviceabonnement)
  4. Alarmovervågning / døgnservice / udrykning

Under vedligeholdelses- og reparationsarbejder prissættes forskellige typer af reparationer inkl. reservedele. Til forskel fra den tidligere aftale, hvor der var tilbudt en timepris på reparationer og en særskilt markedsprismekanisme for reservedele, så er reservedele nu inkluderet i en pakkepris for nærmere angivne typer af reparationer (dvs. både timer og reservedele). 

Moderniseringer af elevatorer, som var en del af den tidligere aftale (miniudbud), er ikke længere en del af aftalens sortiment. Moderniseringsydelser kan allerede indkøbes via SKI’s dynamiske indkøbssystem på aftale 15.75 Elevatormodernisering.

Tilslutning og ikrafttrædelse

Der var tilslutning på aftalen fra den 8. oktober til og med den 5. november 2019. Kun hvis din kommune er tilsluttet aftalen i denne periode, kan du bruge aftalen, når den efter planen træder i kraft den 16. marts 2020. 

Andre offentlige organisationer har mulighed for at blive aktiveret senere, dog senest 12 måneder efter aftalens idriftsættelse. 

50.75 Elevatorservice er 14 dage forsinket

I forbindelse med genudbuddet af 50.75 Elevatorservice, har SKI fået faglig og teknisk bistand fra ekstern rådgiver fra Balslev Rådgivende Ingeniører A/S. Virksomheden gik desværre konkurs i starten af juli 2019, og vi måtte derfor hurtigst muligt finde en anden rådgiver til at bistå med faglig og teknisk viden omkring inddragelsen af reservedele i aftalens sortiment. 

For at sikre en markedskonform løsning for inddragelsen af reservedelene i aftalens sortiment blev der afholdt en teknisk dialog, hvor potentielle leverandører har haft mulighed for at kommentere og komme med input til designet med de oplistede typer af reparationer (reparationspakker inkl. reservedele) samt andre kontraktbilag. 

Som en konsekvens af ovenstående bliver aftalens idriftsættelse to uger forsinket. Det betyder, at 50.75 Elevatorservice nu har en forventet aftalestart den 16. marts 2020 (og ikke den 1. marts 2020). 

UDBUDSKALENDER
Q2 2019Udbud opstart
27. august 2019Høringsperiode starter
18. september 2019Høringsperiode udløber
8. oktober 2019Tilslutningsperiode starter
5. november 2019Tilslutningsperiode udløber
22. november 2019Offentliggørelse af udbudsmateriale
Forventet februar 2020Tildeling
16. marts 2020Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud

Kontakt SKI

Billede
Christina June Jensen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Christina June Jensen
Email
cjj@ski.dk
Telefon
20 70 49 08
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00