Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Forpligtende aftale
Udbudsforberedelse
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. mar. 2018
Ingen

Status: Der er åbent for tilslutning

Vi har åbnet for tilslutning til den forpligtende rammeaftale 50.75 Elevatorservice. Det betyder, at du nu har mulighed for at tilslutte din kommune, region eller anden offentlige organisation til aftalen.

Du tilslutter din organisation ved at udfylde og indsende tilslutningsaftalen samt stamdata-arket, der er tilgængelig i udbudssystemet ETHICS.

Du kan også downloade en trin-for-trin vejledning til, hvordan du opretter en bruger og finder tilslutningsaftalen i ETHICS.

Hvilke stamdata skal angives

  • Lokation: Adresse, postnr., by
  • Fabrikat (model)
  • Elevatornummer/serienummer
  • Opstillings-år
  • Type: Person, gods, lift
  • Personantal og lasteevne
  • Drivmiddel (Tov/hydraulik)
  • Antal stop (etager)
  • Antal lovpligtige eftersyn
  • Ønskes flere eftersyn?
  • Dato for overgang til leverandør
  • Alarmtype
  • Står elevatoren indenfor eller udenfor
  • Er elevatoren offentlig tilgængelig

Indsamling af stamdata på alle elevatorer er et ganske omfattende arbejde. Hvis du ikke selv har kendskab til oplysningerne, kan du fremskaffe dem ved at:

 1. Gennemse tidligere fakturaer
 2. Kontakte nuværende leverandør og bede om en oversigt over din organisations elevatorportefølje og tilhørende stamdata 
 3. Finde data i elevatorlogbogen, som pr. lovkrav skal være på hver elevatorlokation.

Ændringer i udbudsmaterialet efter høring

På baggrund af høringen har vi foretaget en række mindre rettelser, ændringer, præciseringer, m.m. Dette fremgår af høringssvarene, som er tilgængelige i ETHICS.

Der er tilføjet en beskrivelse vedr. prissætningen af lovpligtige eftersyn for de kunder, der tilslutter sig aftalen efter aftalens ikrafttrædelse. Prissætningen vil også være gældende for de ekstra elevatorer, der tilføjes aftalen efter ikrafttrædelsen af de organisationer, som har tilsluttet sig aftalen i tilslutningsperioden.

Kort om aftalen

Den kommende aftale på 50.75 Elevatorservice kommer i store træk til at minde om den eksisterende aftale, da projektgruppen, der er tilknyttet udbuddet, har udtrykt tilfredshed med den.

Som noget nyt giver den kommende aftale mulighed for frit at vælge mellem lovpligtige eftersyn og alarmovervågning eller en kombination af begge.

Vi forventer, at aftalen bliver opdelt i delaftaler efter geografi, med en eneleverandør på hver af disse delaftaler af hensyn til forsyningssikkerheden.

Opdelingen vil i så tilfælde ske efter følgende princip:

Antal tilsluttede elevatorerAntal delaftalerAntal delaftaler som en leverandør maksimalt kan vinde
0 - 2.00011
2.001 – 3.00022
3.001 – 4.50032
4.501 – 6.00042
6.001 -  7.50053
7.501 – 9.00063

 

Hver delaftale udbydes som en rammeaftale med fire leverandører; en primær leverandør, samt tre sekundære leverandører pr. delaftale. De sekundære leverandører kommer kun i spil via miniudbud, ved behov for moderniseringer på eksisterende elevatorer. Tilbuddene evalueres på baggrund af tildelingskriteriet ”pris”.

Forventet sortiment

Sortimentet dækker:

 • Vedligeholdelses- og reparationsarbejder (ved tilkald)
 • Modernisering (ved miniudbud)
 • Opstartsydelser
 • Lovpligtige eftersyn (serviceabonnement)
 • Alarmovervågning / døgnservice / udrykning

De tilsluttede organisationer vil selv kunne vælge mellem lovpligtige eftersyn og alarmovervågning.

Derudover bliver det muligt at genudsætte konkurrencen via miniudbud mellem de tildelte leverandører ved modernisering.

Tilslutning og ikrafttrædelse

Du kan tilslutte din organisation fra den 4. oktober til den 1. november 2017. Kun de kommuner, der tilslutter sig aftalen i denne periode, kan bruge aftalen, når den efter planen træder i kraft til marts 2018.

Alle SKI’s ikke-kommunale kunder kan også tilslutte sig aftalen efter ikrafttrædelse.

Perioden for den efterfølgende tilslutningsperiode for ikke-kommunale kunder vil blive fastlagt på baggrund af det samlede antal tilsluttede elevatorer. Hvorvidt det bliver  6, 12 eller 18 måneder er  afhængigt af om den estimerede volumen af de efterfølgende tilsluttede elevatorer er henholdsvis:

 • Over 10 pct. af den tilsluttede volumen (lig med 6 måneder)
 • Ca. 10 pct af den tilsluttede volumen (lig med 12 måneder)
 • Under 10 pct. af den tilsluttede volumen (lig med 18 måneder).

Fordele for ikke-kommunale organisationer ved at tilslutte sig i tilslutningsperioden

De ikke-kommunale organisationer, der tilslutter sig aftalen i tilslutningsperioden, får en konkret pris på lovpligtigt eftersyn på baggrund af flere parametre. De organisationer, der tilslutter sig aftalen efter ikrafttrædelse, vil få en konkret pris på baggrund af de to parametre; antal stop (etager) og antal eftersyn. Dette fremgår af tilbudslistens fane 3 ”Efterfølgende tilslutning”.

Projektgruppen

Projektgruppen, der skal være med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra:

 • Roskilde Kommune (FUS: Fællesudbuds Sjælland)
 • Ikast-Brande Kommune (KomUdbud)
 • Lyngby-Taarbæk Kommune (Spar5)
 • Hjørring Kommune (Fællesindkøb Nord)
 • Københavns Kommune
 • Region Sjælland
 • Region Nordjylland
 • Region Midtjylland
 • BaneDanmark
 • Københavns Lufthavne, CPH

Forventet ikrafttrædelse
Vi forventer, at aftalen vil være klar til brug marts 2018.

UDBUDSKALENDER
December 2016Udbud opstart
11. august 2017Høringsperiode starter
1. september 2017Høringsperiode udløber
4. oktober 2017Tilslutningsperiode starter
1. november 2017Tilslutningsperiode udløber
Forventet primo november 2017Offentliggørelse af udbudsmateriale
Marts 2018Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Christoffer Bangild
Beskrivelse
Juniorkonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Christoffer Bangild
Email
cb@ski.dk
Telefon
42 30 13 18
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00