Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Forpligtende aftale
Udbud
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. jan. 2018
31. dec. 2019

Status: Tre leverandører tildeles på 50.70 AV-udstyr

Vi har nu afsluttet evalueringen af de indkomne tilbud på den forpligtende aftale 50.70 AV-udstyr, og tre leverandører er tildelt aftalen. 

Leverandør nummer 1 bliver primær leverandør på aftalen, og denne leverandør skal benyttes af kunderne til direkte tildeling efter retningslinjerne i kontraktmaterialet. Leverandør nr. 2 og nr. 3 vil kunne levere på baggrund af et miniudbud.

De tre leverandører er: 

 1. Atea A/S (primær leverandør)
 2. AV CENTER (konsortium bestående af: AV CENTER Odense A/S, AV CENTER København A/S, AV CENTER Vest ApS og AV CENTER Aalborg ApS)
 3. Info-SIS (konsortium bestående af: SIS International A/S og Informationsteknik Scandinavia A/S)

Kontrakterne med de tre leverandører er underskrevet, og den endelige aftale forventes at træde i kraft den 1. januar 2018, hvor blandt andet staten tiltræder aftalen. Størstedelen af de tilsluttede kommuner tiltræder først aftalen den 11. juni 2018, hvor den nuværende aftale 50.70 Interaktive tavler og AV-udstyr udløber.

Det bliver billigere at købe AV-udstyr

På SKI's nye forpligtende rammeaftale 50.70 AV-udstyr er der opnået priser, som ligger 22 pct. under markedsprisen. Kunderne forventes dermed til sammen at kunne spare omkring 15 mio. kr. årligt, hvilket svarer til 60 mio. kr. i aftalens løbetid.

Beregningen af markedsprisen er foretaget ved at tage gennemsnittet af de indkomne tilbud. Den beregnede markedspris vurderes at være konservativt antaget, da aftalen er forpligtende, og den tilsluttede omsætning udgør en væsentlig del af markedet. Tilbudsgiverne har derfor en interesse i at byde ind med særligt gode priser på aftalen.

Om aftalen

Den nye forpligtende aftale på AV-udstyr vil i forhold til den nuværende aftale få et bredere sortiment, der forventes at kunne møde en større del af de tilsluttede organisationers behov, samt en mere enkel aftalestruktur uden delaftaler. Aftalen indgår i Statens Indkøbsprogram, og derfor skal den dække både statslige og kommunale institutioners behov for indkøb af AV-udstyr til såvel administration som skoleområdet.

Der er indgået kontrakt med tre leverandører på aftalen. Leverandør nr. 1 skal benyttes ved direkte tildeling op til en beløbsgrænse, som den enkelte kommune selv har defineret ved tilslutning til aftalen. Beløbsgrænsen for de statslige institutioner er fastsat i samråd med den statslige ekspertgruppe.

Hvis du kommer i en situation, hvor dit indkøb overstiger den fastsatte beløbsgrænse, vil du skulle genåbne konkurrencen ved et miniudbud mellem de tre leverandører på aftalen. Miniudbud skal også anvendes, hvis du har skærpede krav til produkterne eller leveringsvilkårene.

Leveringsvilkår samt øvrige vilkår svarer i store træk til den nuværende aftale 50.70 Interaktive tavler og AV-udstyr. Dog er der ikke blevet stillet krav om en fast årlig nedregulering af prisen. Til gengæld er der stillet krav om fast halvårlig prisjustering af produkter/udstyr i forhold til kursen på dollar eller euro.

Sortiment

For at skabe bredde i sortimentet har leverandørerne budt ind med et obligatorisk sortiment og et frivilligt sortiment. Det frivillige sortiment omfatter produkter med skærpede krav i forhold til produkterne i det obligatoriske sortiment. Du skal købe ind på det obligatoriske sortiment hos leverandør nr. 1 ved direkte træk på aftalen. Hvis du skal købe ind på det frivillige sortiment, skal du i miniudbud med alle tre leverandører. 

Produktkategorier i sortimentet

Sortimentet omfatter følgende kategorier:

 • Interaktive tavler
 • Interaktive projektorer
 • Projektorer
 • Skærme, forskellige teknologier og anvendelsesområder
 • Videokonferenceudstyr (low entry)
 • Lydudstyr
 • Mikrofoner

Hertil kommer diverse tilbehør og services, såsom beslag, software, montering, serviceaftaler mm.

Projektgruppen

Den kommunale projektgruppe, der er med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra:

 • Billund Kommune, Varde Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Furesø Kommune, Frederikssund Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Faaborg-Midtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Holbæk Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Rebild Kommune (JYFI: Jysk Fællesindkøb)
 • Aarhus Kommune (KomUdbud)
 • Københavns Kommune

Statslig ekspertgruppe

For at sikre at aftalen også dækker statens behov for AV-udstyr, er der nedsat en statslig ekspertgruppe, der foruden den kommunale projektgruppe bistår med udarbejdelse af sortiment, kravspecifikationer og leveringsvilkår.

Den statslige ekspertgruppe består af repræsentanter fra:

 • Uddannelses- og Forskningsministeriet (Departementet)
 • NaturErhvervsstyrelsen (Miljø- og Fødevareministeriet) 
 • Styrelsen for It og Læring (Undervisningsministeriet)
 • Vejdirektoratet (Transport- og Bygningsministeriet) 
 • Banedanmark (Transport- og Bygningsministeriet) 
 • Statens Serum Institut (Sundhedsministeriet)
 • Arbejdstilsynet (Beskæftigelsesministeriet) 
 • Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Rigspolitiet (Justitsministeriet) 
 • Skat (Skatteministeriet)

Forventet ikrafttrædelse

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. 

UDBUDSKALENDER
August 2016Udbud opstart
15. februar 2017Høringsperiode starter
14. marts 2017Høringsperiode udløber
30. marts 2017Tilslutningsperiode starter
27. april 2017Tilslutningsperiode udløber
8. maj 2017Offentliggørelse af udbudsmateriale
9. oktober 2017Tilbudsfrist
29. november 2017Forventet tildeling
Januar 2018Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Arne Sahlberg
Beskrivelse
Konsulent, Kundeansvarlig
Navn
Arne Sahlberg
Email
asa@ski.dk
Telefon
22 59 25 07
Billede
Susanne Taarnehøj
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Susanne Taarnehøj
Email
st@ski.dk
Telefon
51 72 31 55
Billede
Anja Hyltoft Lodberg
Beskrivelse
Konsulent, Kontraktansvarlig
Navn
Anja Hyltoft Lodberg
Email
alo@ski.dk
Telefon
20 85 29 16
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00