Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Udbud
Kun tilsluttede
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. jul. 2019

Status: Kontraktunderskrivelse

Standstill er udløbet, og vi er i gang med at underskrive kontrakterne med de tildelte leverandører. 

Fire virksomheder vinder 50.61 Byggevarer

Vi har afsluttet evalueringen af de indkomne tilbud på den nye forpligtende aftale på 50.61 Byggevarer. Nedenfor får du et overblik over de leverandører, der er tildelt på hver delaftale. Leverandørerne er listet i den rækkefølge, de er placeret i kaskaden – dvs. at leverandør nr. 1 er primærleverandør: 


 

Delaftale 1 -

Nordjylland

Delaftale 2 -

Midtjylland

Delaftale 3 -

Syddanmark

Delaftale 4 -

Hovedstaden

Delaftale 5 -

Sjælland

Nr. 1Stark A/SXL, Brejnholt Randers A/SBauhaus Danmark A/SBauhaus Danmark A/SBauhaus Danmark A/S
Nr. 2 Bauhaus Danmark A/SStark A/SStark A/SStark A/S
Nr. 3 Stark A/S Johannes Fog A/S 

Den endelige aftale forventes at træde i kraft den 1. juli 2019. 

Det bliver billigere at købe byggevarer

Vi har evalueret de økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris”. 

Et prisbenchmark viser, at de tilsluttede kommuner på aftalen i gennemsnit opnår en rabat på 12 pct. Det svarer til en årlig besparelse til det offentlige på 11 mio. kr. eller ca. 46 mio. kr. i aftalens løbetid.

De 12 pct. er en gennemsnitlig rabat i forhold til den listepris, som leverandør nr. 1 i kaskaden, har tilbudt. Og rabatten går på tværs af regioner (delaftaler) og produktkategorier på aftalen. Den enkelte kunde vil dog opleve, at rabatterne på aftalen varierer alt efter, om man fx køber træbjælker eller cement, og hvilken region/delaftale kunden køber ind på. 

Byggevarebranchen har historisk givet store rabatter, men de seneste år har prisstukturen ændret sig væsentligt. Den gennemsigtighed, som internettet har skabt, betyder lavere listepriser og mindre rabatter, fordi der nu er gennemsigtighed på tværs.

I dag er den gennemsnitlige avance på produktsalg i branchen ca. 25 pct. En gennemsnitlig rabat på 12 pct. er således et fint resultat. Man skal i den sammenhæng huske, at de tilbudte rabatter i de udbudte underproduktgrupper gælder alle varer i produktgruppen. 

Om aftalen

Den forpligtende aftale 50.61 Byggevarer skal sammen med den forpligtende aftale 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder dække din organisations behov for varer til vedligeholdelsesopgaver uanset, om det er de tekniske afdelinger eller børnehaven, der skal have løst en opgave.

Sortimentet på denne aftale omfatter de fleste af de traditionelle varegrupper såsom træ, isolering, cement, værktøj, skruer osv.

Leverandøren skal tilbyde sit samlede sortiment inden for disse varegrupper, hvilket også medfører, at der i et vist omfang vil være produktsammenfald med 50.62. Derfor er der opsat regler for, hvornår den enkelte rammeaftale skal anvendes.

Den forpligtende aftale 50.61 Byggevarer bliver regionsopdelt og kommer til at bestå af fem delaftaler:
 • Delaftale 1: Region Nordjylland
 • Delaftale 2: Region Midtjylland 
 • Delaftale 3: Region Syddanmark 
 • Delaftale 4: Region Hovedstaden
 • Delaftale 5: Region Sjælland

Aftalen bygges op, så den enkelte tilsluttede organisation får én primær leverandør og nogle sekundære leverandører rangeret i en kaskade (dvs. 2-4 leverandører pr. delaftale).

Med denne aftale har SKI sammen med projektgruppen formået at konkurrenceudsætte et bredt sortiment af byggevarer, som normalt købes i byggemarkeder til brug ved vedligeholdelsesopgaver. Sortimentet kan købes fysisk og via webshop hos den primære leverandør, og dermed er der skabt mulighed for at compliance på byggevareindkøb højnes i det offentlige. 

Hvordan der skal handles, afhænger bl.a. hvilken model man har tilsluttet sig.  Den enkelte kunde har ved tilslutningen enten valgt en model, hvor de skal anvende den af SKI tildelte kaskade, eller en model, hvor de med udgangspunkt i afstand til salgsstederne foretager en TCO-beregning, der tager hensyn til forholdet mellem afstanden til leverandøren og priserne på varerne. Denne beregning laves en gang for alle. 

Der tages højde for dobbeltforpligtelse

I det endelige udbudsmateriale har vi indarbejdet et afsnit, som sikrer, at din organisation har mulighed for at have to aftaler med samme produkter, og at der er retningslinjer for forpligtelsen på disse aftaler (bilag VIII – Retningslinjer for kundens tildeling). Dermed undgår organisationer, der er tilsluttet både 50.61 Byggevarer og 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder at blive ramt af en evt. dobbelt forpligtelse.

Forventet ikrafttrædelse

Vi forventer, at aftalen træder i kraft den 1. juli 2019.

Ikke-kommunale organisationer har mulighed for at tilslutte sig aftalen, efter den er trådt i kraft og 18 mdr. frem.

Projektgruppen

Den kommunale projektgruppe består af faglige repræsentanter fra:

 • Frederikssund Kommune, Helsingør Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Middelfart Kommune, Odense Kommune (KomUdbud)
 • Varde Kommune, Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Faaborg-Midtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Køge Kommune, Roskilde Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Gentofte Kommune (Spar 5)
 • Skive Kommune (Jysk Fællesindkøb)
 • Københavns Kommune

UDBUDSKALENDER
November 2016Udbud opstart
11. september 2017Høringsperiode starter
2. oktober 2017Høringsperiode udløber
12. november 2018Tilslutningsperiode starter
26. november 2018Tilslutningsperiode udløber
Medio februar 2019Offentliggørelse af udbudsmateriale
4. Marts 2019, kl. 13.00Tilbudsfrist
12. april 2019Tildeling
1. juli 2019Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud

Kontakt SKI

Billede
Preben Svenstrup
Beskrivelse
Konsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Preben Svenstrup
Email
psv@ski.dk
Telefon
51 77 93 71
Billede
Karsten Bo Nielsen
Beskrivelse
Chefkonsulent, Kundeansvarlig
Navn
Karsten Bo Nielsen
Email
kbn@ski.dk
Telefon
22 46 54 60
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00