Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Udbudsforberedelse
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
Ingen

Status: Udbuddet annulleres og går om

SKI har besluttet at annullere udbuddet 50.61 Byggevarer, og lade udbuddet gå om. Det skyldes, at vi ikke har modtaget nok konditionsmæssige tilbud og dermed ikke opnår den ønskede konkurrence.

Vi går nu i dialog med de potentielle leverandører for at afdække, om der er noget grundlæggende ved udbuddet, der har afholdt dem fra at byde. På den måde har vi mulighed for at foretage eventuelle justeringer af materialet, inden vi genudbyder aftalen. Dermed forventer vi at få landet en aftale, der er tilpasset både ønskerne fra de tilsluttede organisationer og markedets mekanismer.

Vi vil kort tid efter sommerferien indlede dialog med de potentielle tilbudsgivere. Herefter vil vi drøfte de indkomne input med den kommunale projektgruppe med henblik på at beslutte, om der skal foretages ændringer i det kommende udbudsmateriale. Hvis det er tilfældet vil udbudsmaterialet blive tilpasset, og de tilsluttede organisationer vil på ny få mulighed for at tage stilling til deres tilslutning. Herefter vil vi genudbyde aftalen.

Kort om aftalen

Den forpligtende aftale 50.61 Byggevarer skal sammen med den forpligtende aftale 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder dække din organisations behov for varer til vedligeholdelsesopgaver uanset, om det er de tekniske afdelinger eller børnehaven, der skal have løst en opgave.

Sortimentet på denne aftale omfatter de fleste af de traditionelle varegrupper såsom træ, isolering, cement, værktøj, skruer osv.

Det er tanken, at leverandøren skal tilbyde sit samlede sortiment inden for disse varegrupper, hvilket også medfører, at der i et vist omfang vil være produktsammenfald med 50.62. Derfor vil der blive opsat regler for, hvornår den enkelte rammeaftale skal anvendes.

Den forpligtende aftale 50.61 Byggevarer bliver regionsopdelt og kommer til at bestå af fem delaftaler:

 • Delaftale 1: Region Nordjylland
 • Delaftale 2: Region Midtjylland 
 • Delaftale 3: Region Syddanmark 
 • Delaftale 4: Region Hovedstaden
 • Delaftale 5: Region Sjælland

Aftalen bygges op, så den enkelte tilsluttede organisation får én primær leverandør og nogle sekundære leverandører rangeret i en kaskade (dvs. 2-4 leverandører pr. delaftale). 

Der tages højde for dobbeltforpligtelse

I det endelige udbudsmateriale indarbejder vi (bilag VIII – Retningslinjer for kundens tildeling) et afsnit, som sikrer, at man har mulighed for at have to aftaler med samme produkter, og at der er retningslinjer for forpligtelsen på disse aftaler. Dermed undgår tilsluttede organisationer at blive ramt af en evt. dobbelt forpligtelse.

Se eller gense skype-møde om aftalen 

Den 6. april afholdte vi et informationsmøde om aftalen og tilslutningen via Skype. Du kan se eller gense mødet her

Grundet tekniske problemer på dagen, går mødet først rigtig i gang 5 min. inde i videoen.

Forventet ikrafttrædelse

Vi forventer, at aftalen træder i kraft Q1 2019. 

Ikke-kommunale organisationer har mulighed for at tilslutte sig aftalen efter den er trådt i kraft og 18 mdr. frem. Her vil det være Model 1 - SKI-kaskaden, der afgør leverandørfordelingen. 

Projektgruppen

Den kommunale projektgruppe består af faglige repræsentanter fra:

 • Frederikssund Kommune, Helsingør Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Middelfart Kommune, Odense Kommune (KomUdbud)
 • Varde Kommune, Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Faaborg-Midtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Køge Kommune, Roskilde Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Gentofte Kommune (Spar 5)
 • Skive Kommune (Jysk Fællesindkøb)
 • Københavns Kommune
UDBUDSKALENDER
November 2016Udbud opstart
11. september 2017Høringsperiode starter
2. oktober 2017Høringsperiode udløber
23. marts 2018Tilslutningsperiode starter
4. maj 2018Tilslutningsperiode udløber
Q1 2019Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud
Billede
Preben Svenstrup
Beskrivelse
Konsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Preben Svenstrup
Email
psv@ski.dk
Telefon
51 77 93 71
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00