Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Forpligtende aftale
Udbudsforberedelse
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
Ingen

Status: Materialet klargøres frem mod tilslutningen

Den kommunale høring er afsluttet og materialet klargøres nu frem mod tilslutningen

Kort om aftalen

Den forpligtende aftale 50.61 Byggevarer skal sammen med den forpligtende aftale 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder dække kommunernes behov for varer til vedligeholdelsesopgaver uanset, om det er de tekniske afdelinger eller børnehaven, der skal have løst en opgave.

Sortimentet på denne aftale omfatter de fleste af de traditionelle varegrupper såsom træ, isolering, cement, værktøj, skruer osv.

Det er tanken, at leverandøren skal tilbyde sit samlede sortiment inden for disse varegrupper, hvilket også medfører, at der i et vist omfang vil være produktsammenfald med 50.62. Derfor vil der blive opsat regler for, hvornår den enkelte rammeaftale skal anvendes.

Den forpligtende aftale 50.61 Byggevarer bliver regionsopdelt og kommer til at bestå af fem delaftaler:

 • Delaftale 1: Byggevarer – Nordjylland
 • Delaftale 2: Byggevarer – Midtjylland
 • Delaftale 3: Byggevarer – Sydjylland og Fyn
 • Delaftale 4: Byggevarer – Storkøbenhavn
 • Delaftale 5: Byggevarer – Sjælland (excl. Storkøbenhavn), Lolland-Falster og Bornholm

Aftalen bygges op, så kommunerne får én primær leverandør og nogle sekundære leverandører rangeret i en kaskade. Den primære leverandør findes pr. geografiske region, aftalen er delt op i, men din kommune kan selv vælge mellem to udpegningsmodeller, som er afgørende for rækkefølgen af de sekundære leverandører.

Sådan styrer udpegningsmodeller leverandørfordelingen

Ved tilslutning til aftalen kan den enkelte kommune vælge mellem to udpegningsmodeller. Den valgte udpegningsmodel er afgørende for, hvordan de sekundære leverandører placeres i kaskaden.

Model 1 er ”SKI-kaskaden”, det vil sige at placeringen af de øvrige leverandører følger SKI’s evaluering af de indkomne tilbud pr. delaftale.

Model 2 er en TCO-model. Vælger din kommune denne model, skal din kommune som udgangspunkt lave en TCO-udpegning pr. indkøbsenhed, men I kan også vælge at lave TCO-beregninger på baggrund af klynger. Klyngerne kan dannes ud fra:

 • Lokation qua postnummer
 • Ensartet indkøbsbehov
 • Geografisk nærhed

Vælger din kommune at gøre det, vil der være en kaskadefordeling af de sekundære leverandører pr. klynge på baggrund af en TCO-beregning. Og på den måde får kommunen indflydelse på udpegningen af de sekundære leverandører.

Valg af TCO-model kræver forberedelse frem mod tilslutningen

Ved tilslutning til aftalen skal din kommune tage stilling til, hvilken af de to modeller der skal være afgørende for de sekundære leverandører på aftalen. Vælger din kommune TCO-modellen, skal I ved tilslutningen angive de klynger, der skal laves beregninger for.

Tilslutning og forventet ikrafttrædelse

Tilslutning til aftalen forventes at begynde ultimo januar/primo februar 2018. Kun hvis din kommune tilslutter sig aftalen i denne periode, kan du bruge aftalen, når den træder i kraft.

Aftalen forventes at træde ikraft Q3 2018.

Projektgruppen

Den kommunale projektgruppe består af faglige repræsentanter fra:

 • Frederikssund Kommune, Helsingør Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Middelfart Kommune, Odense Kommune (KomUdbud)
 • Varde Kommune, Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Køge Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Skive Kommune (Jysk Fællesindkøb)
 • Fællesindkøb Fyn
 • Københavns Kommune
UDBUDSKALENDER
August 2016Udbud opstart
11. september 2017Høringsperiode starter
2. oktober 2017Høringsperiode udløber
Forventet ultimo januar/primo februar 2018Tilslutningsperiode starter
Forventet medio februar 2018Tilslutningsperiode udløber
Forventet februar 2018Offentliggørelse af udbudsmateriale
Q3 2018Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Preben Svenstrup
Beskrivelse
Konsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Preben Svenstrup
Email
psv@ski.dk
Telefon
51 77 93 71
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00