Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Forpligtende aftale
Udbud
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse

Status: Udbudsmaterialet er nu offentliggjort, og potentielle leverandører kan afgive tilbud. 

SKI har offentliggjort udbudsbekendtgørelsen på rammeaftale 50.55 Kontorartikler. Det betyder, at potentielle leverandører nu kan tilmelde sig og få adgang til udbudsmaterialet.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. 

Du kan se udbudsmaterialet og afgive tilbud via SKI’s elektroniske udbudssystem ETHICS. 

Tilbudsfristen er forlænget til den 26. maj 2017 kl. 13:00.

Udbuddet er opbygget på baggrund af den tekniske dialog, SKI har haft med leverandører og kunder i markedet. Der er i vid udstrækning taget hensyn til de bemærkninger og ønsker, som er fremkommet, herunder ønskerne om, at det skal være nemt for SKI’s kunder at implementere aftalen i deres organisationer samt, at det skal være nemt at bruge aftalen i det daglige.

Der afholdes informationsmøde for potentielle tilbudsgivere den 19. april 2017 kl. 10-11:30 hos SKI. Af hensyn til den praktiske planlægning bedes de interesserede tilbudsgivere senest d. 18. april kl. 14:00 give SKI’s kontaktperson, som er angivet under punkt 1, skriftlig meddelelse om, hvor mange der deltager i mødet. 

Det kan du købe på aftalen

Den kommende aftale 50.55 Kontorartikler minder om den eksisterende aftale, da projektgruppen, der er tilknyttet udbuddet, har udtrykt tilfredshed med den eksisterende aftale. Det bliver en eneleverandøraftale, hvor tilbuddene evalueres på pris.

Aftalen vil omfatte ca. 1.600 varer inden for hovedproduktgrupperne kontorartikler, papir i ark og skoleartikler. Målet er, at aftalen skal dække kommunernes primære behov for indkøb af kontorartikler til konkurrencedygtige priser. Derudover skal aftalen også indgå i Statens Indkøbsprogram.

Sortimentet er opdateret på baggrund af data fra KL's fælleskommunale indkøbsdataprojekt samt input fra projektgruppen og indkomne høringssvar, så det bedre matcher kommunernes behov.

Leveringsvilkårene vil blive justeret for at minimere kommunernes og leverandørernes transaktionsomkostninger. Rammerne for pris- og sortimentsopdateringer vil ligeledes blive tilpasset det aktuelle marked.

Projektgruppen

Projektgruppen, som har været med til at forberede, planlægge og udarbejde udbuddet, består af faglige repræsentanter fra:

  • Bornholms Regionskommune og Frederikssund Kommune (IN: Indkøbsfællesskabet Nordsjælland)
  • Esbjerg Kommune og Svendborg Kommune (KomUdbud)
  • Solrød Kommune og Guldborgsund Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
  • Brøndby Kommune (Vestegnens Indkøbsforum)
  • Rudersdal Kommune (Spar 5)
  • Skive Kommune (Jysk Fællesindkøb)
  • Varde Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
  • Vesthimmerlands Kommune (Fællesindkøb Nord)
  • Assens Kommune
  • Københavns Kommune
UDBUDSKALENDER
6. januar 2017Høringsperiode starter
27. januar 2017Høringsperiode udløber
13. februar 2017Tilslutningsperiode starter
13. marts 2017Tilslutningsperiode udløber
10. april 2017Udbudsbekendtgørelse
10. april 2017Offentliggørelse af udbudsmateriale
26. maj 2017 kl. 13:00Tilbudsfrist
Primo november 2017Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Kenneth Qvistgaard
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Kenneth Qvistgaard
Email
kq@ski.dk
Telefon
29 17 70 49
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00