Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Udbud
Kun tilsluttede
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. apr. 2019
Status: SKI har modtaget en klage på 50.49 Standardsoftware for kommuner
Den 4. februar 2019 har en af tilbudsgiverne valgt at indgive en klage til Klagenævnet for Udbud vedrørende den forpligtende aftale 50.49 Standardsoftware for kommuner.

Da klagen er modtaget inden udløb af standstill-perioden, har klagen automatisk opsættende virkning. Det betyder, at SKI ikke må indgå kontrakt med den tildelte leverandør, Atea A/S, før klagenævnet har truffet afgørelse om, hvorvidt klagen tillægges opsættende virkning eller ej. 

Klagenævnet underretter inden udløbet af 30 kalenderdage SKI om, hvorvidt klagen får opsættende virkning. Det betyder, at vi tidligst kan indgå kontrakt med Atea A/S, når Klagenævnet for Udbud har taget stilling til spørgsmålet om opsættende virkning.

Vi forventer, at aftalen træder i kraft hurtigst muligt derefter, dvs. primo marts.

Vi vil opdatere denne side med seneste nyt om klagesagen.

Atea A/S vinder 50.49 Standardsoftware til kommunerne
Vi har nu afsluttet evalueringen af de indkomne tilbud på 50.49 Standardsoftware til kommuner.

Atea A/S bliver leverandør på aftalen. 

Der afholdes nu standstill til og med den 4. februar 2019, hvorefter vi forventer at underskrive leveringsaftalerne på vegne af kommunerne.

Den endelige aftale forventes at træde i kraft den 1. april 2019. 

Nye SKI-pakker sikrer, at kommunerne kun betaler for det, de har brug for
Markedet for standardsoftware er i kraftig udvikling. I takt med, at softwareprodukter flytter i ”skyen” og får mere og mere funktionalitet, bliver de ofte også dyrere. Vi har derfor - i samarbejde med kunder og marked - fået udviklet fire nye cloud-produktpakker med tilpasset funktionalitet til aftalen. SKI-pakkerne er tilpasset de ønsker og krav, som giver værdi i en kommunal softwarestrategi. På den måde får kommunerne også ny funktionalitet på blandt andet sikkerhedsområdet, uden at skulle betale for features de ikke har brug for. Der forventes lavere priser på de tilpassede SKI-pakker sammenlignet med køb af tilsvarende standard-cloud-licenspakker. 

Der har været stor interesse for SKI-pakkerne. De udgør 20 pct. af den samlede indmelding fra kommunerne på aftalen og 40 pct. af indmeldingen af Office-pakker på aftalen.

Status for staten: Vi er i gang med at forberede miniudbudsmaterialet 

Vi er i gang med at forberede miniudbudsmaterialet ud fra de indmeldinger om behov for licenser og tilknyttede ydelser, vi har modtaget fra de statslige institutioner. Så snart vi er klar, bliver miniudbuddet offentliggjort for leverandørerne på aftalen.

Kort om aftalen 
50.49 Standardsoftware (2019) er gennemført som et miniudbud på SKI’s rammeaftale 02.06 Standard software, Delaftale 2 Standard software kompatibelt med Microsoft software. Der bliver lavet to aftaler: en til kommuner og en til staten. Det er eneleverandøraftaler, hvor tilbuddene evalueres efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Sortimentet er fastlagt ud fra organisationernes indmeldte behov for indkøb af standardsoftware kompatibelt med Microsoft software i de næste tre år, herunder vedligeholdelseslicenser. Man har også mulighed for at købe Software Asset Management (SAM) rådgivning og licensbaselines på aftalen. 

De tilsluttede organisationer er forpligtet til at købe for den økonomiske værdi af det behov, de har indmeldt forud for udbuddet, men kan frit købe alle produkter i det udbudte sortiment. Det er muligt at købe for op til 100 pct. mere end den indmeldte volumen. 


Projektgruppen

Den kommunale projektgruppe, der skal være med til at udvikle miniudbuddet, består af repræsentanter fra:

 • Aabenraa Kommune
 • Egedal Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Københavns Kommune
 • Køge Kommune
 • Næstved Kommune
 • Svendborg Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Varde Kommune

Statslig ekspertgruppe

For at sikre at aftalen også dækker statens behov for standardsoftware kompatibelt med Microsoft-software, er der nedsat en statslig ekspertgruppe, der foruden den kommunale projektgruppe bistår med faglig viden til miniudbuddet.

Den statslige ekspertgruppe består af repræsentanter fra:

 • Finansministeriet – Statens IT
 • Forsvarsministeriet – Forsvaret Materiel og Indkøbsstyrelse
 • Justitsministeriet – Rigspolitiet
 • Kulturministeriet – Slots- og Kulturstyrelsen
 • Skatteministeriet – SKAT
 • Transport- og Bygningsministeriet – Banedanmark
 • Udenrigsministeriet
 • Undervisningsministeriet – Styrelsen og IT og Læring


Forventet tilslutning og ikrafttrædelse

Tilslutning til aftalen for kommuner er afholdt i september 2018, og indmelding for staten i december 2018. Kun hvis din kommune eller statslige organisation har tilsluttet sig eller indmeldt behov i førnævnte perioder, kan du bruge aftalen, når den træder i kraft.

Vi forventer, at aftalen vil være klar til brug april 2019.

UDBUDSKALENDER
Q1 2018Udbud opstart
Kommunerne: 29. juni 2018 // Staten: 29. august 2018Høringsperiode starter
Kommunerne: 24. august 2018 // Staten: 14. september 2018 kl. 12.00Høringsperiode udløber
Kommunerne: 13. november 2018 // Staten: Medio december 2018Offentliggørelse af udbudsmateriale
Kommunerne: 6. september 2018 // Staten: 26. november 2018Tilslutningsperiode starter
Kommunerne: 7. december 2018 kl. 13.00Tilbudsfrist
Kommunerne: 12. oktober 2018 // Staten: 18. december 2018Tilslutningsperiode udløber
For kommunerne: 25. januar 2019Tildeling
April 2019Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud

Kontakt SKI

Billede
Susanne Taarnehøj
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Susanne Taarnehøj
Email
st@ski.dk
Telefon
51 72 31 55
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00