Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Evaluering og tildeling
Kun tilsluttede
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. sep. 2018
Ingen

Status: Vi forventer at tildele ultimo juni 2018        

Vi er i øjeblikket i gang med at evaluere de indkomne tilbud. Vi forventer at kunne tildele en leverandør på aftalen ultimo juni 2018.

Kort om aftalen
Den kommende forpligtende aftale 50.40 Computere og it-tilbehør er et genudbud af 50.40 Computere. Udbuddet vil blive gennemført som et offentligt udbud. Aftalen vil være forpligtende for regioner og kommuner, såfremt de har tilsluttet sig aftalen i tilslutningsperioden, samt for staten, da aftalen indgår i Statens Indkøbsprogram. Den kommende aftale forventes således at blive en stor aftale med en estimeret årlig omsætning på 500 mio. kr., idet den samler stat, kommuner og regioners forbrug. Derfor forventes der også skarpe priser på sortimentet.

Den kommende aftale kommer i store træk til at minde om den eksisterende aftale. Dog vil der som noget nyt være to delaftaler – én for computere og it-tilbehør og én for dataforbrugsstoffer. Dataforbrugsstoffer henvender sig til et andet leverandørfelt end computere og it-tilbehør, så for at skærpe konkurrencen, bliver aftalen opdelt. Hver delaftale vil være en eneleverandøraftale, som tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet pris.

Forventet sortiment

Delaftalen for computere og it-tilbehør forventes at have to producentlinjer med et smalt sortiment inden for stationære og bærbare computere. Herudover vil der være tilbehør samt tilknyttede ydelser på delaftalen. 

På delaftalen for dataforbrugsstoffer vil sortimentet tage udgangspunkt i den eksisterende statslige aftale på området, men vil bestå af det sortiment inden for blæk og toner, som kunderne melder ind i forbindelse med tilslutningen.

Projektgruppen

Den kommunale projektgruppe, der skal være med til at udvikle udbuddet, er nedsat og består af repræsentanter fra:

 • Bornholms Regionskommune, Fredensborg Kommune (Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Faaborg-Midtfyn Kommune, Nyborg Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Ringsted Kommune, Næstved Kommune (Fællesudbud Sjælland)
 • Middelfart Kommune (KomUdbud)
 • Glostrup Kommune (Vestegnens Indkøbsforum)
 • Varde Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Aalborg Kommune (Aalborg Modellen)
 • Syddjurs Kommune (Jysk Fællesindkøb)
 • Gentofte Kommune (Spar 5)
 • Københavns Kommune
 • Odense Kommune

Regional projektgruppe

For at sikre at aftalen dækker regionernes behov for computere, er der nedsat en regional projektgruppe, der består af:

 • Region Midtjylland
 • Region Syddanmark

Statslig ekspertgruppe

For at sikre at aftalen også dækker statens behov for computere, er der også nedsat en statslig ekspertgruppe, der sammen med de to projektgrupper skal bistå med udarbejdelse af sortiment, kravspecifikationer og leveringsvilkår. Den består af repræsentanter fra:

 • Forsvarsministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Finansministeriet (Statens-It)
 • Transportministeriet
 • Justitsministeriet
 • Undervisningsministeriet
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Skatteministeriet
 • Sundheds- og Ældreministeriet

Tilslutning og ikrafttrædelse

Kun hvis din kommune eller region tilslutter sig aftalen i tilslutningsperioden, kan du bruge aftalen, når den træder i kraft. 

Staten er automatisk forpligtet til bruge aftalen. Statslig selvejende institutioner har mulighed for at anvende aftalen uden at skulle tilslutte sig først.

Øvrige offentlige organisationer skal tilslutte sig aftalen i tilslutningsperioden for at kunne anvende aftalen, når den træder i kraft. 

Vi forventer, at aftalen vil være klar til brug i september 2018, når den eksisterende aftale udløber. 

UDBUDSKALENDER
September 2017Udbud opstart
17. januar 2018Høringsperiode starter
7. februar 2018Høringsperiode udløber
9. marts 2018Tilslutningsperiode starter
5. april 2018Tilslutningsperiode udløber
Forventes medio april 2018Offentliggørelse af udbudsmateriale
31. maj 2018 kl. 13.00Tilbudsfrist
September 2018Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud
Billede
Anders Münter
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Anders Münter
Email
am@ski.dk
Telefon
29 41 25 15​
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00