Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Implementering
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
Ingen

Status: Kontrakten er underskrevet med Dustin A/S på 50.40 Computere og it-tilbehør, delaftale 1 og implementering igangsættes

Kontrakten er underskrevet med Dustin A/S på 50.40 Computere og it-tilbehør, delaftale 1 og implementering igangsættes.

Den endelige aftale forventes at træde i kraft den 7. september 2018.

Det bliver billigere at købe computere og it-tilbehør

Vi har evalueret de indkomne tilbud ud fra tildelingskriteriet ”pris”.

Normalt benchmarker vi priserne op i mod vores tidligere aftaler. Det er dog svært at sammenligne produkterne på denne aftale, fordi produktudviklingen på it-området går rigtig stærkt.

Vi har derfor anvendt en model, hvor vi fastsætter markedsprisen ud fra de indkomne tilbud. Det gør vi ved at tage gennemsnittet af de indkomne tilbud. Da aftalen er forpligtende, og den tilsluttede omsætning udgør en væsentlig del af markedet, så har tilbudsgiverne en interesse i at byde ind med særligt gode priser på aftalen. Vi vurderer derfor, at den beregnede markedspris er konservativt sat.

Når vi beregner benchmarket ud fra ovenstående model, ligger priserne ligger syv pct. under markedsprisen. De kunder, som har tilsluttet sig den forpligtende rammeaftale, forventes dermed at kunne spare omkring 18 mio. kr. årligt, hvilket svarer til 72 mio. kr. i aftalens løbetid.

Benchmarket tager udgangspunkt i gennemsnitsberegninger. Den enkelte organisations besparelsespotentiale kan derfor både være højere og lavere. Benchmarket omfatter ikke besparelsespotentialet for staten. Det beregner Moderniseringsstyrelsen særskilt.

Om aftalen

Den kommende forpligtende aftale 50.40 Computere og it-tilbehør, delaftale 1 er et genudbud af den eksisterende aftale på området. Som følge af en generel stor tilfredshed med den eksisterende aftale, så ligner den kommende aftale i vid udstrækning den eksisterende.
83 kommuner, 1 region og 12 øvrige abonnenter har valgt at tilslutte sig aftalen. Derudover er staten forpligtiget til at anvende aftalen, da aftalen indgår i Statens Indkøbsprogram. Statens eksisterende aftale udløber den 31. december 2018. 

 

Status: Der er åbent for høring på delaftale 2: Dataforbrugsstoffer
 
Der er åbent for høring af den kommende forpligtende aftale 50.40,  delaftale 2: Dataforbrugsstoffer. Det betyder, at du har mulighed for at læse og kommentere dele af udbudsmaterialet. 
 
Fristen for kommentarer er fredag den 17. august 2018.
 
Adgang til udbudsmaterialet

Du kan få adgang til udbudsmaterialet via udbudssystemet ETHICS. Materialet omfatter følgende:

 • Minivejledning til høring
 • Skabelon til høringssvar
 • Kravspecifikation, Bilag B
 • Sortimentliste – danner udgangspunktet for Bilag C Leverandørens tilbud (tilbudslisten)
 • Retningslinjer for tildeling af Leveringskontrakt, Bilag D
 • Leveringskontrakt, Bilag E
 • Opdatering af sortiment, Bilag I

Du skal bruge skabelonen til høringssvar, når du kommenterer eller stiller spørgsmål til udbuddet i forbindelse med høringen. I minivejledningen får du overblik over materialet og hjælp til, hvordan du afgiver høringssvar.

SKI’s svar til de indkomne kommentarer og spørgsmål til udbudsmaterialet vil blive offentliggjort i ETHICS i forbindelse med at tilslutningsperioden.

Du kan kommentere og stille spørgsmål frem til den 17. august 2018, hvor høringsperioden udløber.

Kort om delaftale 2: Dataforbrugsstoffer

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen er den 1. oktober 2018. Aftalen forventes at have en aftaleperiode på 2+1+1 år.
Samtlige produkter vil være kravspecificerede, så de kan evalueres efter kriteriet ”pris”.

Sortimentet på aftalen vil være et forholdsvist smalt sortiment begrænset til toner- og blækpatroner til printere. Sortimentet vil tage udgangspunkt i sortimentet på den nuværende statsaftale suppleret med topvarerne fra kommunerne, der bliver meldt ind i forbindelse med tilslutningen.

Vi forventer, at tilslutning til delaftale 2: Dataforbrugsstoffer kommer til at ligge i september 2018.

Status: Teknisk dialog for potentielle leverandører på delaftale 2: Dataforbrugsstoffer

SKI afholder teknisk dialog via platformen comdia til og med den 17. august 2018.

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og leverandører på aftalen.

I denne fase ønsker SKI at gå i dialog med potentielle leverandører om udbudsdesign og udbudsmateriale mv. for at få leverandørernes input med i det fortsatte arbejde med udbudsmaterialet. Dialogen gennemføres på et tidspunkt, hvor SKI stadig har mulighed for at behandle input og eventuelt indarbejde det i udbuddet.

Interesserede potentielle leverandører skal oprette sig med login for at kunne deltage i dialogen.

 

Kort om delaftale 1: computere og it-tilbehør

Den kommende forpligtende aftale 50.40 Computere og it-tilbehør er et genudbud af 50.40 Computere. Udbuddet vil blive gennemført som et offentligt udbud. Aftalen vil være forpligtende for regioner og kommuner, såfremt de har tilsluttet sig aftalen i tilslutningsperioden, samt for staten, da aftalen indgår i Statens Indkøbsprogram. Den kommende aftale forventes således at blive en stor aftale med en estimeret årlig omsætning på 500 mio. kr., idet den samler stat, kommuner og regioners forbrug. Derfor forventes der også skarpe priser på sortimentet.

Den kommende aftale kommer i store træk til at minde om den eksisterende aftale. Dog vil der som noget nyt være to delaftaler – én for computere og it-tilbehør og én for dataforbrugsstoffer. Dataforbrugsstoffer henvender sig til et andet leverandørfelt end computere og it-tilbehør, så for at skærpe konkurrencen, bliver aftalen opdelt. Hver delaftale vil være en eneleverandøraftale, som tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet pris.

Sortiment

Delaftalen for computere og it-tilbehør har to producentlinjer med et smalt sortiment inden for stationære og bærbare computere. Herudover er der tilbehør samt tilknyttede ydelser på delaftalen. 

Projektgruppen

Den kommunale projektgruppe, der skal være med til at udvikle udbuddet, er nedsat og består af repræsentanter fra:

 • Bornholms Regionskommune, Fredensborg Kommune (Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Faaborg-Midtfyn Kommune, Nyborg Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Ringsted Kommune, Næstved Kommune (Fællesudbud Sjælland)
 • Middelfart Kommune (KomUdbud)
 • Glostrup Kommune (Vestegnens Indkøbsforum)
 • Varde Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Aalborg Kommune (Aalborg Modellen)
 • Syddjurs Kommune (Jysk Fællesindkøb)
 • Gentofte Kommune (Spar 5)
 • Københavns Kommune
 • Odense Kommune

Regional projektgruppe

For at sikre at aftalen dækker regionernes behov for computere, er der nedsat en regional projektgruppe, der består af:

 • Region Midtjylland
 • Region Syddanmark

Statslig ekspertgruppe

For at sikre at aftalen også dækker statens behov for computere, er der også nedsat en statslig ekspertgruppe, der sammen med de to projektgrupper skal bistå med udarbejdelse af sortiment, kravspecifikationer og leveringsvilkår. Den består af repræsentanter fra:

 • Forsvarsministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Finansministeriet (Statens-It)
 • Transportministeriet
 • Justitsministeriet
 • Undervisningsministeriet
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Skatteministeriet
 • Sundheds- og Ældreministeriet

Tilslutning og ikrafttrædelse

Kun hvis din kommune eller region tilslutter sig aftalen i tilslutningsperioden, kan du bruge aftalen, når den træder i kraft. 

Staten er automatisk forpligtet til bruge aftalen. Statslig selvejende institutioner har mulighed for at anvende aftalen uden at skulle tilslutte sig først.

Øvrige offentlige organisationer skal tilslutte sig aftalen i tilslutningsperioden for at kunne anvende aftalen, når den træder i kraft. 

Vi forventer, at aftalen vil være klar til brug i september 2018, når den eksisterende aftale udløber. 

UDBUDSKALENDER
September 2017Udbud opstart
31. maj 2018 kl. 13.00Tilbudsfrist
Delaftale 2 - 29. juni 2018 // Delaftale 1 - 17. januar 2018Høringsperiode starter
Delaftale 2 - 17. august // Delaftale 1 - 7. februar 2018Høringsperiode udløber
Delaftale 2 - 3. september 2018 // Delaftale 1 - 9. marts 2018Tilslutningsperiode starter
Delaftale 2 - 24. september 2018 // Delaftale 1 - 5. april 2018Tilslutningsperiode udløber
Delaftale 2 - 1. oktober 2018 // Delaftale 1 - medio april 2018Offentliggørelse af udbudsmateriale
Delaftale 2 - januar 2019 // Delaftale 1 - September 2018Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud
Billede
Anders Münter
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Anders Münter
Email
am@ski.dk
Telefon
29 41 25 15​
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00