Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Forpligtende aftale
Implementering
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
Ingen

Status: Standstill udløbet - implementering igangsættes

Standstill-perioden er udløbet, og vi går i gang med at underskrive kontrakterne med de tildelte leverandører. Herefter igangsættes implementeringen, så aftalen er klar til brug fra den 1. februar 2018.

5 virksomheder fordelt på tre delaftaler vinder 50.25 Storkøkkenudstyr

Evalueringen af de indkomne tilbud på den nye forpligtende aftale 50.25 Storkøkkenudstyr resulterer i, at følgende fem virksomheder tildeles aftalen. De frem leverandører fordeles med tre leverandører på hver delaftale (kaskademodel). Se fordelingen nedenfor:

Delaftale 1 - Isenkram:

 • Leverandør 1: Oluf Brønnum
 • Leverandør 2: H.W. Larsen
 • Leverandør 3: Bent Brandt 

Delaftale 2 - Maskiner og Service Øst:

 • Leverandør 1: Oluf Brønnum
 • Leverandør 2: Hotri Storkøkken 
 • Leverandør 3: Ken Storkøkken

Delaftale 3 - Maskiner og Service Vest:

 • Leverandør 1: Oluf Brønnum
 • Leverandør 2: KEN Storkøkken
 • Leverandør 3: Bent Brandt

Øst/vest-opdeling - godt for konkurrencen

I samarbejde med den kommunale projektgruppe blev delaftalen på maskiner og service geografisk opdelt i en delaftale for Østdanmark og en for Vestdanmark. Formålet var at styrke konkurrencen, og give mulighed for at konkurrencedygtige virksomheder, der enten kun er etableret i øst eller vest, kunne konkurrere med landsdækkende virksomheder. Leverandørfeltet på de to delaftaler har ikke været ens, og hensigten med opdelingen er dermed lykkedes.  

Det bliver billigere at købe storkøkkenudstyr

Vi har evalueret de økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. 

De tilbudte priser på aftalen er blevet benchmarket op mod kommunernes reelle forbrug i 2016 og tager udgangspunkt i faktura-data fra indkøbsdatasamarbejdet. Analyserne viser, at priserne på aftalen samlet set vil være ca. 14 pct. lavere. Det svarer til en samlet besparelse på i alt 13 mio. kr. årligt eller 52 mio. kr. i aftalens løbetid.

Ser man isoleret set på delaftalen for isenkram, viser benchmarket et besparelsespotentiale på 35 pct. Det har ikke været muligt at benchmarke delaftalerne på maskiner og service med tilstrækkelig sikkerhed, fordi en stor del af de indkøbte ydelser består af montering og service. Derfor er der for disse to aftaler antaget en konservativ nul-besparelse.

Fra april til maj 2017 har det været muligt for kommunerne at tilslutte sig den forpligtende aftale på storkøkkenudstyr. I alt har 83 kommuner tilsluttet sig.

50.25 Storkøkkenudstyr er en forpligtende aftale, der er målrettet og udarbejdet på vegne af kommunerne. Andre offentlige organisationer, der er interesserede i at bruge aftalen, får dog ligeledes mulighed for at tilslutte sig aftalen, når den træder i kraft.

Aftalen kommer til at bestå af tre delaftaler.

Delaftale 1 - Isenkram vil være en landsdækkende delaftale med køkkenredskaber til tilberedning af mad, service og rulleborde mv.

Delaftale 2 og 3 vil indeholde køkkenmaskiner fx combisteamer-ovne, kipsteger og røremaskiner. Foruden maskinerne vil delaftalerne også inkludere montering heraf, serviceaftaler og projektrådgivning.

Der vil være to delaftaler på maskiner og service grundet en geografisk opdeling. Det er med til at sikre brugerne af aftalen, højere serviceniveau og hurtigere udkald ved behov for servicetekniker til maskinerne. Opdelingen betyder, at der vil være en delaftale på maskiner og service for Østdanmark og en for Vestdanmark.

Sortiment

Sortimentet på aftalen tager udgangspunkt i produkterne på den eksisterende frivillige aftale, men er opdateret og tilpasset på baggrund af data fra KL's fælleskommunale indkøbsdataprojekt samt input fra den kommunale projektgruppe, så det bedre matcher kommunernes indkøbsbehov.

For at skabe brede i sortimentet vil de potentielle leverandører skulle byde ind med varer til både et obligatorisk og et valgfrit sortiment.

Obligatorisk sortiment

Det obligatoriske sortiment omfatter ca. 1.600 varelinjer, og her vil de tilsluttede kommuner få mulighed for at købe udvalgte varer i forskellige kvaliteter. På denne måde søger vi at tilgodese forskelligheden i kommunernes behov.

De varer, der skal kunne købes i forskellige kvaliteter, er udvalgt i samarbejde med den tilknyttede projektgruppe.

Valgfrit sortiment

I det valgfrie sortiment har de interesserede tilbudsgivere budt ind med andre varianter af de produkter, der tilbydes i det obligatoriske sortiment. Formålet er, at de tilsluttede kommuner således vil kunne vælge mellem et bredere udvalg af udstyr til køkkenerne.

Overblik over produktkategorier i sortimentet

I skemaerne nedenfor kan du få et overblik over de produktkategorier, som delaftalerne kommer til at omfatte og finde eksempler på de produkter, der hører under hver kategori.

Sortiment delaftale 1 - Isenkram:

​Produktkategorier​Eksempler på produkter
​Service

​Bestik, tallerkner og kander

​Tilberedelsesudstyr​Gryder, pander og køkkenredskaber
​Udstyr isenkram​GN-kantiner, rulleborde og thermobokse

 

Sortiment delaftale 2 og 3 - Maskiner og service (øst/vest):

Produktkategorier ​Eksempler på produkter
​Varmt udstyr​Combisteamer, kipbargryder og varmeskabe
​Forberedelsesudstyr​Røremaskiner, kødhakker og pålægsmaskiner
​Opvask ​Tunnelopvaskemaskiner, hættemaskiner og grovopvaskemaskiner
​Rustfriborde​Borde på ben, borde med væghæng og borde med/uden vask
​Køl og frys​Køleskabe, frysere og isterningmaskiner
​Service​Forskellige serviceaftaler og aftaler om serviceudkald

 

Forskellige tildelingsmodeller for kommuner

Ved tilslutning til aftalen har kommunerne haft mulighed for at vælge mellem to forskellige modeller for tildeling af leverandør. Modellen er således afgørende for, hvordan den enkelte kommune skal købe ind på aftalen. Det vil ikke være muligt at ændre model efter kommunen har tilsluttet sig.

Model 1 – Eneleverandøraftale

Er kommunen tilsluttet aftalen med denne tildelingsmodel, vil alle brugere af aftalen i kommunen blot skulle købe ind hos leverandør nr. 1. Din kommune vil således kunne bruge delaftalerne, som var de eneleverandøraftaler.

Model 2 – Flerleverandøraftale (kaskademodel)

Er din kommune tilsluttet aftalen med denne tildelingsmodel, vil alle brugere af aftalen som udgangspunkt skulle købe ind hos leverandør nr. 1 på delaftalerne.

Kaskademodellen giver dog mulighed for, at der kan købes ind hos leverandør nr. 2 i kaskaden, hvis leverandør nr. 1 ikke kan levere en vare, der passer til dit behov ud fra kriterierne:

 • Form
 • Farve
 • Funktion

Det samme gælder for leverandør nr. 3, hvis leverandør nr. 2 heller ikke kan levere ud fra kriterierne. Et spring til næste leverandør i kaskaden kan dog kun ske på baggrund af saglige og objektive krav. Dette vil blive uddybet nærmere i udbudsmaterialet, der er tilgængelig i forbindelse med tilslutningen.

Tildelingsmodel for ikke-kommunale organisationer

Det vil også være muligt for øvrige offentlige organisationer at anvende aftalen. Ikke-kommunale organisationer har dog ikke mulighed for at vælge mellem tildelingsmodellerne. De kan kun købe ind via kaskademodellen.

Forventet ikrafttrædelse

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. februar 2018.

Den kommunale projektgruppe

Udformningen af udbuddet sker i tæt samarbejde med en projektgruppe, der består af repræsentanter fra:

 • Albertslund Kommune, Høje-Taastrup Kommune (Vestegnens Indkøbsforum)
 • Horsens Kommune, Hedensted Kommune (Fællesindkøb Midt)
 • Køge Kommune, Slagelse Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Faaborg-Midtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Favrskov Kommune (Jysk Fællesindkøb)
 • Gladsaxe Kommune (Spar5)
 • Varde Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Vejle Kommune (KomUdbud)
 • Helsingør Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Assens Kommune
 • Københavns Kommune
UDBUDSKALENDER
Maj 2016Udbud opstart
13. februar 2017Høringsperiode starter
8. marts 2017Høringsperiode udløber
4. april 2017Tilslutningsperiode starter
2. maj 2017Tilslutningsperiode udløber
22. maj 2017Udbudsbekendtgørelse
22. maj 2017Offentliggørelse af udbudsmateriale
13. juli 2017 kl. 13.00Tilbudsfrist
17. oktober 2017Forventet tildeling
Primo februar 2018Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Hanne Laumann
Beskrivelse
Chefkonsulent, Kundeansvarlig
Navn
Hanne Laumann
Email
hla@ski.dk
Telefon
61 55 62 11
Billede
Christina June Jensen (barselsorlov)
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Christina June Jensen (barselsorlov)
Email
cjj@ski.dk
Telefon
20 70 49 08
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00