Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Evaluering og tildeling
Kun tilsluttede
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. jul. 2020
06. jul. 2024
Ingen

Status: Vi evaluerer de indkomne tilbud

Potentielle leverandører har afgivet tilbud på udbuddet af 50.20 Forbrugsartikler, og nu evalueres de indkomne tilbud.

Bred tilslutning

91 kommuner, fem regioner og syv øvrige kunder har valgt at tilslutte sig aftalen i tilslutningsperioden. Aftalen indgår også i Statens Indkøbsprogram.

Teknisk dialog

Der har været afholdt teknisk dialog med potentielle leverandører ad to omgange. Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer samt for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og for leverandøren på aftalen. Derudover er formålet med anden runde af den tekniske dialog at orientere markedet om ændringerne som følge af den første runde teknisk dialog.

Kort om aftalen

50.20 Forbrugsartikler er et genudbud af den eksisterende aftale om forbrugsartikler. Den nye aftale er desuden en del af de 12 fællesoffentlige forpligtende aftaleområder. Dermed vil den være forpligtende for de kommuner, regioner og øvrige offentlige instanser, som tilslutter sig, mens staten vil være forpligtet jf. Statens Indkøbsprogram. I forhold til den statslige forpligtelse, gælder der det særlige at Bygningsstyrelsen er undervejs med et udbud af facility management, som staten overgår til i tre bølger. Staten vil således kun være forpligtet til at anvende 50.20 Forbrugsartikler i det omfang, at de ikke kan få dækket deres behov på facility management-aftalen. 

Den fællesoffentlig aftale skal dække det offentliges primære behov inden for indkøbskategorien forbrugsartikler og sikre en ordentlig kvalitet til konkurrencedygtige priser. 

Den kommende aftale 50.20 Forbrugsartikler vil minde om den eksisterende aftale, da der overordnet er udtrykt tilfredshed med den eksisterende aftale. Dog vil sortiment og kravspecifikation blive opdateret, ligesom eksempelvis leveringsvilkårene, herunder krav til bestillingsstørrelse, særkrav til levering og fragtomkostninger vil blive justeret for at minimere kundernes og leverandørernes transaktionsomkostninger. Rammerne for pris- og sortimentsopdateringer vil ligeledes blive tilpasset det aktuelle marked.

Aftalen bliver en eneleverandøraftale uden delaftaler med en aftalelængde på 2+1+1 år. Aftalen udbydes som et offentligt udbud. Tilbuddene evalueres på grundlag af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor begge underkriterier vægter 50 pct. Kvaliteten bliver evalueret på baggrund af en kvalitetsevaluering af produkter.

Sortiment  

Sortimentet opdateres på baggrund af data fra KL's fælleskommunale indkøbsdataprojekt samt input fra projektgruppen, så det bedre matcher behovene i de forskellige instanser, herunder regioner og stat.

Sortimentet ender med at rumme 1.500-1.700 varelinjer inden for forbrugsartikler med et standardiseret udvalg af:

 • Kemi (diverse rengøringsmidler, maskinopvask og specialrengøring mv.)
 • Rengøringsrekvisitter (mopper, viskestykker, svampe mv.)
 • Rengøringsvogne
 • Handsker (usterile engangs-, strik-, bomulds og arbejdshandsker mv.)
 • Poser og sække (affaldssække, spandposer, hygiejnepose mv.)
 • Aftørrings- og lejepapir (håndklædeark, dispensere, toiletpapir, ansigtsservietter mv.)
 • Personlig pleje og hygiejne (sæbe, engangsvaskeklude, solcreme, desinfektion mv.)
 • Borddækning og engangsservice (servietter, bæger, papirduge, bionedbrydelige produkter mv.)
 • Fødevareemballage (PET-bakker, forme, bagepapir mv.)
 • Maskiner (støvsugere og tilbehør)
 • Værnemidler (skoovertræk, beklædningsdele, værn/masker mv.).

Projektgruppen  

Den samlede projektgruppe, der skal være med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra:

 • Assens Kommune
 • Bornholms Regionskommune (IN)
 • Frederikssund Kommune (IN)
 • Furesø Kommune (IN)
 • Faaborg-Midtfyn Kommune (FIF)
 • Gentofte Kommune (Spar5)
 • Gladsaxe Kommune (Spar5)
 • Kalundborg Kommune (FUS)
 • Københavns Kommune
 • Lyngby-Taarbæk Kommune (Spar5)
 • Nyborg Kommune (FIF)
 • Stevns Kommune (FUS)
 • Svendborg kommune (KomUdbud)
 • Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Vesthimmerland Kommune (Fællesindkøb Nord)
 • Aabenraa Kommune
 • Aalborg Kommune 
 • Aarhus Kommune (KomUdbud)
 • Horsens Kommune (Aalborg Modellen)
 • Randers Kommune (KomUdbud)
 • Odense kommune (KomUdbud)
 • Skive kommune (JYFI)
 • Justitsministeriet
 • Forsvarsministeriet
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Region Hovedstaden
 • Region Sjælland
 • Region Syddanmark
 • Region Nordjylland
 • IFIRS 
 • DTU

Faggrupper

Under projektgruppen er der nedsat fire faggrupper inden for områderne:

 1. Kemi, rengøringsrekvisitter, rengøringsvogne, maskiner, poser og sække, doseringsanlæg
 2. Aftørrings- og lejepapir, dispensere og personlig pleje og hygiejne
 3. Engangsservice, bordækningsartikler og fødevareemballage
 4. Usterile engangshandsker og værnemidler-

Faggrupperne består bl.a. af rengøringsledere, service managers, tilsynsassistenter, hygiejnesygeplejersker og køkkenfagligt personale. Faggrupperne giver det faglige og praktiske perspektiv på, hvilket behov der skal dækkes af sortimentet, hvilke krav der skal stilles til produkterne, samt hvordan aftalen skal fungere i hverdagen, da de selv anvender produkterne. 

Offentliggørelse og ikrafttrædelse

Aftalen er klar til brug i juli 2020.

UDBUDSKALENDER
Q1 2019Udbud opstart
27. september 2019Høringsperiode starter
25. oktober 2019Høringsperiode udløber
12. november 2019Tilslutningsperiode starter
3. december 2019Tilslutningsperiode udløber
13. december 2019Offentliggørelse af udbudsmateriale
27. januar kl.13.00Tilbudsfrist
April 2020Tildeling
Juli 2020Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud

Kontakt SKI

Billede
Hanne Laumann
Beskrivelse
Chefkonsulent, Kundeansvarlig
Navn
Hanne Laumann
Email
hla@ski.dk
Telefon
61 55 62 11
Billede
Anders Münter
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Anders Münter
Email
am@ski.dk
Telefon
29 41 25 15​
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00