Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Udbudsforberedelse
Kun tilsluttede
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
03. mar. 2019
Ingen

Status: Der er åbent for høring 

Udbudsmaterialet til den kommende forpligtende aftale 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger er nu sendt i høring. Det betyder, at kommuner, regioner og statslige myndigheder har mulighed for at læse og kommentere på de relevante dele af materialet via udbudssystemet ETHICS

Fristen for kommentarer er fredag den 10. august 2018. 

Få adgang til udbudsmaterialet 

Du kan få adgang til udbudsmaterialet via udbudssystemet ETHICS. Materialet omfatter følgende: 

 • Høringsdokumenter 
  • Kravspecifikation - bilag B 
  • Leverandørens tilbud - bilag C (eksempel) 
  • Retningslinjer for tildeling af leveringskontrakt - bilag D 
  • Leveringskontrakt - bilag E 
  • Kundens bestilling – bilag E.1 
  • Leverandørens tilbud (Miniudbud 1-5) – bilag E.2 
  • Prøver (Miniudbud 3 og 5) - bilag E.3 
  • Opdatering af sortiment – bilag I 
  • Trepartsaftalen – særbilag 1 
  • Vægtning – bilag 1 
 • Vejledning til høring 
 • Skabelon til høringssvar 
 • Tilslutningsaftale 

Du skal bruge skabelonen til høringssvar, når du kommenterer eller stiller spørgsmål til udbuddet i forbindelse med høringen. I vejledningen får du overblik over materialet og hjælp til, hvordan du afgiver høringssvar. 

SKI’s svar til de indkomne kommentarer og spørgsmål til udbudsmaterialet vil blive offentliggjort i ETHICS, efter høringsperioden er afsluttet.  

Du kan kommentere og stille spørgsmål frem til den 10. august 2018, hvor høringsperioden udløber. 

Kort om aftalen 

Den kommende forpligtende rammeaftale 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger er en fællesoffentlig rammeaftale, der erstatter to eksisterende rammeaftaler på området: 

 • Den frivillige SKI-aftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger, der udløber den 2. marts 2019. 
 • Moderniseringsstyrelsens aftale på it-netværkskomponenter, der forventes forlænget, så den udløber 31. december 2019. 

Da den kommende aftale erstatter den nuværende aftale fra Moderniseringsstyrelsen for it- netværkskomponenter, vil staten være forpligtet til at anvende den kommende aftale via indkøbscirkulæret.  

Kommuner og regioner vil have mulighed for at anvende aftalen, hvis de tilslutter sig i tilslutningsperioden, der forventes at åbne i slutningen af august 2018.  

Endelig vil en række øvrige offentlige kunder herunder universiteter og forsyningsselskaber, have mulighed for at anvende aftalen frivilligt uden forudgående tilslutning. Det betyder, at de kan bruge aftalen som en almindelig frivillige SKI-aftale. 

Rammeaftalen opdeles i tre delaftaler: 

​Delaftale:
​Sortiment:
​Delaftale 1: Unified Communications- og telefoniprodukter
 • Unified Communications/PBX (Voice Mail, Presence og Instant Messaging, IP-telefoner, mobiltelefoner) 
 • Omstillingsfunktionalitet 
 • Kontaktcenterfunktionalitet 
 • Audio Visuelle Produkter (Videokonference og Videoovervågning) 
 • Headsets 
 • DECT 
 • Management af UC- og telefoniprodukter 
 • Tilbehør 
 • Service og support 
 • Timebaserede ydelser 
​Delaftale 2: Netværksprodukter 
 • ​Switche 
 • Routere 
 • WiFi 
 • Brugervalideringsprodukter 
 • Management af netværksprodukter 
 • Tilbehør 
 • Service og support 
 • Timebaserede ydelser 

​Delaftale 3: It-sikkerhedsprodukter 
 • ​Security Appliances 
 • Intrusion, detection and prevention systems 
 • DDOS protection 
 • Security Information and Event management 
 • Load Balancer 
 • Endpoint Protection 
 • Management af it-sikkerhedsprodukter 
 • Tilbehør 
 • Service og support 
 • Timebaserede ydelser 


Det er muligt både at købe enkelte produkter, tilbehør og samlede løsninger. På nogle områder kan det være on-premise løsninger eller cloud-baserede løsninger.  

Timebaserede ydelser og mobiltelefoner er fritaget fra forpligtelsen. 

Sådan kan der købes ind på aftalen 

Indkøb (tildeling) på aftalen kan ske enten ved direkte tildeling eller miniudbud.  

Der er flere forskellige miniudbudsmuligheder på aftalen: 

 • Miniudbud 1: Mængdekøb 
 • Miniudbud 2: Løsningskøb 
 • Miniudbud 3: Løsningskøb med installation og konfigurering 
 • Miniudbud 4: Kompetencekøb 
 • Miniudbud 5: Kombinationskøb 

Kundegrupper

De kundegrupper, der er med til at udvikle udbuddet, består foreløbigt af nedenstående repræsentanter. Det er fortsat muligt at tilmelde sig grupperne.

Statslig ekspertgruppe:

 • Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (Forsvarsministeriet)
 • Banedanmark (Transport- og Bygningsministeriet) 
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Rigspolitiet (Justitsministeriet) 

Kommunal projektgruppe:

 • Aalborg Kommune
 • Middelfart Kommune (KomUdbud – 15 jyske og fynske kommuner)
 • Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb – 3 jyske kommuner)
 • Solrød Kommune (FUS - 16 sjællandske kommuner)
 • Københavns Kommune
 • Syddjurs Kommune (Jysk Fællesindkøb -  8 jyske kommuner)

Regional projektgruppe:

 • Region Syd
 • Region Sjælland

Referencegruppe:

 • Syddansk Erhvervsskole
 • Aarhus Universitet
 • DTU
 • Ørsted

Forventet tilslutning og ikrafttrædelse  

Vi forventer at åbne for tilslutning til aftalen ultimo august 2018.  

Aftalen forventes at være klar til brug primo april 2019, men e-katalog er først fuldt implementeret primo juni 2019.

UDBUDSKALENDER
Q4 2017Udbud opstart
2. juli 2018Høringsperiode starter
10. august 2018Høringsperiode udløber
Forventet ultimo august 2018Tilslutningsperiode starter
Forventet ultimo september 2018 Tilslutningsperiode udløber
3. marts 2019Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud
Billede
Malene Heesche
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Malene Heesche
Email
mh@ski.dk
Telefon
51 20 00 01
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00