Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Udbudsforberedelse
Kun tilsluttede
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. apr. 2019
Ingen
Status: Der er åbent for tilslutning

Vi har åbnet for tilslutning til den forpligtende aftale 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger. Det betyder, at du nu har mulighed for at tilslutte din kommune eller region til aftalen.

Du tilslutter din kommune eller region ved at udfylde og indsende tilslutningsaftalen, der er tilgængelig i udbudssystemet ETHICS.


Tilslutning og ikrafttrædelse

Du kan tilslutte din kommune eller region fra den 10. september til og med den 28. september 2018. Kun hvis din kommune eller region tilslutter sig aftalen i denne periode, kan du bruge aftalen, når den efter planen træder i kraft den 1. april 2019.

Staten er automatisk forpligtet til at anvende aftalen og skal ikke tilslutte sig. Statsligt selvejende institutioner har mulighed for at anvende aftalen uden at skulle tilslutte sig først. Øvrige offentlige organisationer har ret til at anvende aftalen uden at tilslutte sig.

Tilslutningsmuligheder

I forbindelse med tilslutningen er det kun muligt at tilslutte sig alle tre delaftaler. Dog er det frivilligt om I vil tilslutte jer en, flere eller alle af følgende fire hovedproduktgrupper:
 • Omstillingsfunktionalitet
 • Kontaktcenterfunktionalitet
 • Videokonference
 • Video Overvågning
Mobiltelefoner og timebaserede ydelser er undtaget forpligtelsen, hvilket betyder at dette kan købes frivilligt på aftalen.

Ændringer i udbudsmaterialet efter høring

På baggrund af høringen har vi foretaget justeringer i aftaledokumenterne, sortimentet og kravspecifikationen. 

Du får et overblik over ændringer i dokumentet ”Høringssvar”, der ligger i tilslutningsmaterialet i ETHICS.

Kort om aftalen 

Den kommende forpligtende rammeaftale 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger er en fællesoffentlig rammeaftale, der erstatter to eksisterende rammeaftaler på området: 

 • Den frivillige SKI-aftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger, der udløber den 2. marts 2019. 
 • Moderniseringsstyrelsens aftale på it-netværkskomponenter, der forventes forlænget, så den udløber 31. december 2019. 

Da den kommende aftale erstatter den nuværende aftale fra Moderniseringsstyrelsen for it- netværkskomponenter, vil staten være forpligtet til at anvende den kommende aftale via indkøbscirkulæret.  

Kommuner og regioner vil have mulighed for at anvende aftalen, hvis de tilslutter sig i tilslutningsperioden. 

Endelig vil en række øvrige offentlige kunder herunder universiteter og forsyningsselskaber, have mulighed for at anvende aftalen frivilligt uden forudgående tilslutning. Det betyder, at de kan bruge aftalen som en almindelig frivillige SKI-aftale. 

Rammeaftalen opdeles i tre delaftaler: 

​Delaftale:
​Sortiment:
​Delaftale 1: Unified Communications- og telefoniprodukter
 • Unified Communications/PBX (Voice Mail, Presence og Instant Messaging, IP-telefoner, mobiltelefoner) 
 • Omstillingsfunktionalitet 
 • Kontaktcenterfunktionalitet 
 • Videokonference
 • Videoovervågning
 • Headsets 
 • DECT 
 • Management af UC- og telefoniprodukter 
 • Tilbehør 
 • Service og support 
 • Timebaserede ydelser 
​Delaftale 2: Netværksprodukter 
 • ​Switche 
 • Routere 
 • WiFi 
 • Brugervalideringsprodukter 
 • Management af netværksprodukter 
 • Tilbehør 
 • Service og support 
 • Timebaserede ydelser 

​Delaftale 3: It-sikkerhedsprodukter 
 • ​Security Appliances 
 • Intrusion, detection and prevention systems 
 • DDOS protection 
 • Security Information and Event management 
 • Load Balancer 
 • Endpoint Protection 
 • Management af it-sikkerhedsprodukter 
 • Tilbehør 
 • Service og support 
 • Timebaserede ydelser 


Det er muligt både at købe enkelte produkter, tilbehør og samlede løsninger. På nogle områder kan det være on-premise løsninger eller cloud-baserede løsninger.  

Timebaserede ydelser og mobiltelefoner er fritaget fra forpligtelsen. 

Sådan kan der købes ind på aftalen 

Indkøb (tildeling) på aftalen kan ske enten ved direkte tildeling eller miniudbud.  

Der er flere forskellige miniudbudsmuligheder på aftalen: 

 • Miniudbud 1: Mængdekøb 
 • Miniudbud 2: Løsningskøb 
 • Miniudbud 3: Løsningskøb med installation og konfigurering 
 • Miniudbud 4: Kompetencekøb 
 • Miniudbud 5: Kombinationskøb 

Kundegrupper

De kundegrupper, der er med til at udvikle udbuddet, består foreløbigt af nedenstående repræsentanter. Det er fortsat muligt at tilmelde sig grupperne.

Statslig ekspertgruppe:

 • Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (Forsvarsministeriet)
 • Banedanmark (Transport- og Bygningsministeriet) 
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Rigspolitiet (Justitsministeriet) 

Kommunal projektgruppe:

 • Aalborg Kommune
 • Middelfart Kommune (KomUdbud – 15 jyske og fynske kommuner)
 • Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb – 3 jyske kommuner)
 • Solrød Kommune (FUS - 16 sjællandske kommuner)
 • Københavns Kommune
 • Syddjurs Kommune (Jysk Fællesindkøb -  8 jyske kommuner)
 • Aarhus Kommune

Regional projektgruppe:

 • Region Syd
 • Region Sjælland

Referencegruppe:

 • Syddansk Erhvervsskole
 • Aarhus Universitet
 • DTU
 • Ørsted

 

Ikrafttrædelse  

Aftalen forventes at være klar til brug primo april 2019, men e-katalog er først fuldt implementeret primo juni 2019.

UDBUDSKALENDER
Q4 2017Udbud opstart
2. juli 2018Høringsperiode starter
17. august 2018Høringsperiode udløber
10. september 2018Tilslutningsperiode starter
28. september 2018 Tilslutningsperiode udløber
Primo oktober 2018Offentliggørelse af udbudsmateriale
1. april 2019Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud
Billede
Malene Heesche
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Malene Heesche
Email
mh@ski.dk
Telefon
51 20 00 01
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00