Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Udbud
Kun tilsluttede
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. jul. 2019

Status: SKI har prækvalificeret ansøgere

I forbindelse med prækvalifikationsrunden på 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger har SKI modtaget 36 ansøgninger fra 22 ansøgere, heriblandt 7 konsortier.

SKI har prækvalificeret nedennævnte antal ansøgere, der er blevet opfordret til at afgive tilbud:

 • For Delaftale 1, er 8 ansøgere prækvalificeret, heraf 1 konsortium.
 • For Delaftale 2, er 8 ansøgere prækvalificeret, heraf 4 konsortier.
 • For Delaftale 3, er 8 ansøgere prækvalificeret, heraf 3 konsortier.
SKI har prækvalificeret følgende 14 ansøgere, der er blevet opfordret til at afgive tilbud (listet i alfabetisk rækkefølge):

Delaftale 1 – Unified Communications- og telefoniprodukter

Atea A/S
COMM2IG A/S
Conscia-Jansson (konsortium)
Eltel Networks A/S
KMD A/S
NetNordic Communication A/S
TDC
Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige

Delaftale 2 – Netværksprodukter

Atea A/S
Conscia-Jansson (konsortium)
Credocom A/S
DCNET50.07 (konsortium)
KMD A/S
NetNordic (konsortium)
TDC A/S
Wingmen Solutions – Eltel Network (konsortium)

Delaftale 3 – It-sikkerhedsprodukter

Atea A/S
Conscia-Jansson (konsortium)
Credocom A/S
DUNET50.07 (konsortium)
KMD A/S
Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s
SecureLink Denmark & Wingmen (konsortium)
TDC

Vedr. prækvalificering af Atea: Læs mere om Kammeradvokatens analyse og vurderingen af Ateas self cleaning-dokumentation her.

Frist for prækvalificerede ansøgere til at afgive tilbud er den 4. marts 2019 kl. 13.00

Sådan køber du ind i perioden, frem til den nye aftale træder i kraft

Hvis du i dag er forpligtet til at anvende Moderniseringsstyrelsens aftale på it-netværkskomponenter, kan du fortsat bruge denne aftale frem til den udløber 31. december 2019. 

Hvis du anvender SKI’s frivillige aftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger, skal du være opmærksom på, at denne udløber den 2. marts 2019.

Har du spørgsmål til, hvordan du køber ind på af den frivillige aftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger, er du velkommen til at kontakte kontraktansvarlig Casper Lyng Lundager på telefon 25 23 03 89 eller på e-mail cal@ski.dk.

Kort om aftalen  

Den kommende forpligtende rammeaftale 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger er en fællesoffentlig rammeaftale, der erstatter to eksisterende rammeaftaler på området: 
 • Den frivillige SKI-aftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger, der udløber den 2. marts 2019.  
 • Moderniseringsstyrelsens aftale på it-netværkskomponenter, der forventes forlænget, så den udløber 31. december 2019.  
Da den kommende aftale erstatter den nuværende aftale fra Moderniseringsstyrelsen for it- netværkskomponenter, vil staten være forpligtet til at anvende den kommende aftale via indkøbscirkulæret.   
Kommuner og regioner vil have mulighed for at anvende aftalen, hvis de er tilsluttet i tilslutningsperioden. 

I alt 73 kommuner og 4 regioner har valgt at tilslutte sig aftalen.  

Endelig vil en række øvrige offentlige kunder herunder universiteter og forsyningsselskaber, have mulighed for at anvende aftalen frivilligt uden forudgående tilslutning. Det betyder, at de kan bruge aftalen som en almindelig frivillige SKI-aftale.  

Rammeaftalen opdeles i tre delaftaler:  

​Delaftale:
​Sortiment:
​Delaftale 1: Unified Communications- og telefoniprodukter
 • Unified Communications/PBX (Voice Mail, Presence og Instant Messaging, IP-telefoner, mobiltelefoner) 
 • Omstillingsfunktionalitet 
 • Kontaktcenterfunktionalitet 
 • Videokonference
 • Videoovervågning
 • Headsets 
 • DECT 
 • Management af UC- og telefoniprodukter 
 • Tilbehør 
 • Service og support 
 • Timebaserede ydelser 
​Delaftale 2: Netværksprodukter 
 • ​Switche 
 • Routere 
 • WiFi 
 • Brugervalideringsprodukter 
 • Management af netværksprodukter 
 • Tilbehør 
 • Service og support 
 • Timebaserede ydelser 

​Delaftale 3: It-sikkerhedsprodukter 
 • ​Security Appliances 
 • Intrusion, detection and prevention systems 
 • DDOS protection 
 • Security Information and Event management 
 • Load Balancer 
 • Endpoint Protection 
 • Management af it-sikkerhedsprodukter 
 • Tilbehør 
 • Service og support 
 • Timebaserede ydelser 


Det er muligt både at købe enkelte produkter, tilbehør og samlede løsninger. På nogle områder kan det være on-premise løsninger eller cloud-baserede løsninger.  

Timebaserede ydelser og mobiltelefoner er fritaget fra forpligtelsen. 

Sådan kan der købes ind på aftalen 

Indkøb (tildeling) på aftalen kan ske enten ved direkte tildeling eller miniudbud.  

Der er flere forskellige miniudbudsmuligheder på aftalen: 

 • Miniudbud 1: Mængdekøb 
 • Miniudbud 2: Løsningskøb 
 • Miniudbud 3: Løsningskøb med installation og konfigurering 
 • Miniudbud 4: Kompetencekøb 
 • Miniudbud 5: Kombinationskøb 

Kundegrupper

De kundegrupper, der er med til at udvikle udbuddet, består foreløbigt af nedenstående repræsentanter. Det er fortsat muligt at tilmelde sig grupperne.

Statslig ekspertgruppe:

 • Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (Forsvarsministeriet)
 • Banedanmark (Transport- og Bygningsministeriet) 
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Rigspolitiet (Justitsministeriet) 

Kommunal projektgruppe:

 • Aalborg Kommune
 • Middelfart Kommune (KomUdbud – 15 jyske og fynske kommuner)
 • Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb – 3 jyske kommuner)
 • Solrød Kommune (FUS - 16 sjællandske kommuner)
 • Københavns Kommune
 • Syddjurs Kommune (Jysk Fællesindkøb -  8 jyske kommuner)
 • Aarhus Kommune

Regional projektgruppe:

 • Region Syd
 • Region Sjælland

Referencegruppe:

 • Syddansk Erhvervsskole
 • Aarhus Universitet
 • DTU
 • Ørsted

 Ikrafttrædelse  

Aftalen forventes at være klar til brug 1. juli 2019.

UDBUDSKALENDER
Q4 2017Udbud opstart
2. juli 2018Høringsperiode starter
17. august 2018Høringsperiode udløber
10. september 2018Tilslutningsperiode starter
28. september 2018 Tilslutningsperiode udløber
5. november 2018Offentliggørelse af udbudsmateriale
4. marts 2019 kl. 13.00Tilbudsfrist
Ultimo maj 2019Tildeling
1. juli 2019Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud

Kontakt SKI

Billede
Casper Lyng Lundager
Beskrivelse
Konsulent, Kontraktansvarlig
Navn
Casper Lyng Lundager
Email
cal@ski.dk
Telefon
25 23 03 89
Billede
Martin Jensen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Martin Jensen
Email
mje@ski.dk
Telefon
60 12 40 14
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00