Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Forpligtende aftale
Udbudsforberedelse
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. jan. 2019
Ingen

Status: Der er åbent for høring

Udbudsmaterialet til den kommende forpligtende aftale 50.03 Servere og storage er nu sendt i høring. Det betyder, at din kommune, region eller statslige organisation har mulighed for at læse og kommentere på de relevante dele af materialet via udbudssystemet ETHICS.

Fristen for kommentarer er fredag den 23. marts 2018.

Adgang til udbudsmaterialet

Du kan få adgang til udbudsmaterialet via udbudssystemet ETHICS. Materialet omfatter følgende:

 • Minivejledning til høring
 • Skabelon til høringssvar
 • Kravspecifikation
 • Leverandørens tilbud (tilbudslisten)
 • Retningslinjer for tildeling af leveringskontrakt
 • Leveringskontrakt
 • Kundens bestilling
 • Opdatering af sortiment
 • Trepartsaftale
 • Tilslutningsaftale

Du skal bruge skabelonen til høringssvar, når du kommenterer eller stiller spørgsmål til udbuddet i forbindelse med høringen. I minivejledningen får du overblik over materialet og hjælp til, hvordan du afgiver høringssvar.

SKI’s svar til de indkomne kommentarer og spørgsmål til udbudsmaterialet vil blive offentliggjort i ETHICS i forbindelse med, at tilslutningsperioden igangsættes.

Du kan kommentere og stille spørgsmål frem til den 23. marts 2018, hvor høringsperioden udløber.

Kort om aftalen

Den kommende aftale giver alle offentlige kunder mulighed for at indkøbe servere og storage og relevant tilbehør, løsninger og services. Aftalen erstatter den nuværende frivillige SKI-aftale 02.03 samt de to aftaler fra Moderniseringsstyrelsen for hhv. servere og storage. Aftalen bliver dermed tværoffentlig og vil være den eneste offentlige rammeaftale for servere og storage. Den vil indgå i Statens Indkøbsprogram og vil også være forpligtende for kommuner og regioner ved forudgående tilslutning.

Øvrige offentlige kunder vil kunne anvende aftalen frivilligt.

Det kan du købe på aftalen

Den kommende aftale er et vareudbud med mulighed for dels at anskaffe enkelte komponenter til kundernes eksisterende server- og storagemiljøer samt muligheden for at tilkøbe samlede løsninger.

Der er lagt vægt på, at aftalen kan sikre et bredt udvalg af relevante producenter og et både bredt og dybt sortiment inden for servere og storage. Samtidig lægges der vægt på, at sortimentet løbende opdateres og udvides i takt med den teknologiske udvikling inden for området.

Sortimentet omfatter:

 • Servere (rack-, blade- og towerservere)
 • Storage (DAS, NAS, SAN), båndstationer og -robotter
 • Tilbehør (bl.a. racks, elektronik, kabling)
 • Netværkskomponenter (til brug for implementering af server- og/eller storageløsninger)
 • Software/licenser (bl.a. management software, virtualiseringssoftware)
 • Service- og supportaftaler
 • Løsninger (bl.a.  Software Defined Storage (SDS), Converged Infrastructure / Hyperconverged infrastructure (CI / HCI)
 • Tilknyttede ydelser

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud og vi forventer at prækvalificere otte ansøgere. Fem leverandører forventes at blive tildelt rammeaftalen. I forbindelse med tildelingen på rammen anvendes tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, som begge vægtes 50 pct..:

 • Evaluering af underkriteriet ”Pris” vil basere sig på de afgivne priser i tilbudslisten
 • Evaluering af underkriteriet ”Kvalitet” baseres på producentbredde samt sortimentsbredde og -dybde.

Sådan køber du ind på den kommende aftale

På den kommende aftale skal du alt efter dit indkøbsbehov anvende direkte tildeling eller miniudbud.

 • Direkte tildeling anvendes, når du har behov for at supplere din eksisterende server- og/eller storageløsning, og hvor det samlede indkøb forventes at ligge under 1 mio. DKK. Der anvendes et ”varekurvsprincip”, hvor du ud fra producentvarenumrene kan se priser for de relevante produkter på tværs af aftalens leverandører. Du tildeler til den leverandør, der har den laveste pris.
 • Miniudbud anvendes, hvis du enten skal indkøbe udstyr til en eksisterende løsning, og indkøbet forventes at være over 1 mio. DKK, eller hvis du ønsker leverandørens løsningsforslag og evt. hjælp til implementering. Endeligt skal du også gennemføre et miniudbud, hvis du har skærpede krav, f.eks. performancekrav eller krav til levering.

Kundegrupper

De kundegrupper, der er med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra:

Kommunal projektgruppe:

 • Københavns Kommune
 • Næstved Kommune
 • Thisted Kommune
 • Varde Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Aarhus Kommune

Statslig ekspertgruppe:

 • Statens IT
 • Skatteministeriet
 • Justitsministeriet
 • Forsvarsministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Undervisningsministeriet
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Regional projektgruppe:

 • Region Hovedstaden
 • Region Sjælland
 • Region Syd

Referencegruppe med øvrige kunder:

 • Ørsted (tidl. DONG)
 • Energinet.dk
 • Aarhus Universitet
 • Københavns Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Syddansk Erhvervsskole

Forventet tilslutning og ikrafttrædelse

Vi forventer at åbne for kommunale og regionale tilslutningsperiode den 16. april 2018. Tilslutningen forventes at løbe til den 4. maj.  Kun hvis du tilslutter dig aftalen i denne periode, kan du bruge aftalen, når den træder i kraft.

Staten er automatisk forpligtet til bruge aftalen. Statsligt selvejende institutioner har mulighed for at anvende aftalen uden at skulle tilslutte sig først.

Vi forventer, at aftalen vil være klar til brug fra 1. januar 2019.

UDBUDSKALENDER
November 2017Udbud opstart
2. marts 2018Høringsperiode starter
23. marts 2018Høringsperiode udløber
Forventes 16. april 2018Tilslutningsperiode starter
Forventes den 4. maj 2018Tilslutningsperiode udløber
1. januar 2019Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Berit Torp
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Berit Torp
Email
bbt@ski.dk
Telefon
20 85 56 45
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00